Bài tập hóa 11
thầy giải giúp e bài này với ạ
phân tích 1 lượng chất hữu cơ thấy cứ 2,1 phần khối lượng cacbon lại co 2,8 phần lượng oxi và 0,35 phần h2.xác định công thức phân tử biết 1 gam hơi chất đó ở đkc chiếm thể tích bằng 373,3 cm^3
giải:
nC=2,1:12=0,175
nO=2,8:16=0,175
nH=0,35:1=0,35
=>nC:nO:nH=1:1:2
Ta có công thức tổng quát: (CH2O)n.
Số mol: n=0,3733:22,4=0,0167 mol.
=>M=m/n=1/0,017=60
=>12n+2n+16n=60=>30n=60
=>n=2

Vậy chất đã cho là: C2H4O2.
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu