Hình học lớp 9 nha các pro?Tg ABCnt (0). Đg cao AH và đk AD. Gọi E là chân đg vg hạ từ B xuống AD. I là trung điểm AB, M là trung điểm BC. Đg tròn tâm M bán kính ME cắt AD tại F. Chứng minh CF vuông góc AD
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu