Bài 30 trang 54 sách giáo khoa lớp 9Bài 30 trang 54 sách giáo khoa lớp 9

Tìm m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích của các nghiệm.

a.     X2-2x+m=0

b.    X2+2(m-1)x+m2=0

Giải :

a.     a =1  khác không rồi.

=b2-4ac=(-2)2-4.1.m=4-4m

Để phương trình có nghiệm thì:

0 =>4-4m0 =>1m

Khi đó theo Vi-et ta có:

Chỉ vậy thôi. Đề bài chỉ yêu cầu tính S và P dù nó có m cũng không sau.

 
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu