Sơ Đồ Mạch Điệnthầy ơi cho em hỏi bài này : vẽ sơ đồ mạch điên gồm bộ nguồn điện 3 khóa K1,K2,K3 .Hai đèn Đ1,Đ2 sao cho : - khi chỉ có K3 mở cả 2 đèn đều tắt - khi chỉ có K1 mở thì đèn Đ1 tắt - khi chỉ có K2 thì đèn Đ2 tắt - Vẽ chiều dòng điên khi 3 khóa đóng on Đặt Câu Hỏi

 


Chiều dòng điện: dương à âm

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu