Các anh ơi giúp em câu c) hình 9 với !!!!!!!!?Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O)(AB < AC). Tiếp tuyến tại A cắt đường thẳng BC tại N. Vẽ bán kính OD vuông góc BC, tia OD cắt BC tại E, AD cắt BC tạị F. 
a) Chứng minh FB^2/FC^2 = NB/NC 
b) Vẽ đường kính AG của (O). Tiếp tuyến tại G cắt tia BC tại M, MO cắt AB và AC lần lượt tại T và S. Đường thẳng qua B song song với MO cắt AG tại H. Chứng minh 4 điểm B,E,G,H thuộc 1 đường tròn. 
c) Chứng minh O là trung điểm TS. 
Em giải được câu a,b rồi, các anh giúp em câu c) ạ
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu