Giúp tớ giải bài này với: hình học lớp 9?cho tam giác ABC (AB>AC) có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm (o), hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. 
a) CMR tứ giác BCEF nội tiếp và OA vuông góc EF 
b) tia AH cắt BC tại I và cắt đường tròn (o) ở K, kẻ đường kính AD. CMR AB.AC=AI.AD và tứ giác BCKD là hình thang cân 
c) gọi M là giao điểm của BC và HD; L là hình chiếu của B trên AD. CMR E,M,L thẳng hàng 
d) tiếp tuyến tại D của đường tròn (o) cắt đường thẳng BC ở N, tia NO cắt AB,AC theo thứ tự tại P và Q. CMR OP=OQ
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu