Bài 3Cho tam giác có góc A=50°, góc B=70°, góc C=60° nội tiếp (O,r) Các tia BO; CO cắt AC và AB lần lượt tại D và E.Gọi H là trực tâm tam giác ABC 
C\m tam giác DEH là tam giác đều
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu