Tìm Điểm Cố ĐịnhCho (O) va (O') cắt nhau o I, J, 1 diểm A thuộc (O). AI cắt (O') tai B, AJ cắt (O') tai C, CMR: đuờng cao kẻ từ A của tam giác ABC đi qua 1 điểm cố định
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu