Giúp mình bài hóa này với!?câu 1: hòa tan1oxit của một kim loại hóa trị 2 trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thì được dung dịch muội có nồng độ 22,6%.công thức của oxit đó là? 
câu 2: cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe và 1 kim loại R vào dd H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được 4,48 lit khí đktc. phần không tan cho vào dd H2SO4 đặc nóng giải phóng 2,24lit khí đktc. kim loại R là
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu