Vật Lý-Hồ Minh CảnhBài 1: Dùng 1 lực 1N đánh vào 1 trái bóng nặng 50g, bóng bay lên trong t/g 20s tạo phương ngang 1 góc 30 độ. Tầm xa khi bóng rơi xuống đất nếu bỏ qua sức cản của không khì là:
A. 200m    B.3464m   C.1500m   D. giá trị #
Bài 2: Một hòn đá có khối lượng M bị kéo bởi một lực từ một sợi dây. Sợi dây tạo vời phương ngang một góc α. Biết hệ số ma sát trượt giữa hòn đá và mặt phẳng là µ , g là gia tốc trọng trường. Gia tốc của hòn đá là:
A. Fcos α/ µMg B. F sin α/µg C. F cos α/µM+ µMg D. Một giá trị khác
Giải:
Câu 1: 
Theo định luật 2 niu-tơn ta có:
Ta xem phương chuyển động là AB, chiếu vào trục AB ta được:
Cos30F=ma
=>/2=0,05.a => a=10
=>AB=at2/2=10.202/2=3464 m.
Câu B.
b. 
Ta có:
Chiếu lên trục Oy thì: N-P=0=>N=P=mg
Chiếu lên trục Ox thì:
Fcos-Fms=ma  <=>Fcos-N=ma
=>Fcos-mg=ma
Vậy là câu D.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu