Thấu Kính hội tụ - Bảo AnhTrướng hợp 1: d=OA=36:
 
 Trường hợp 2: d=OA=12:
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu