Toán 9 Vi-et Tuấn AnhCho pt 2𝑥2+(2𝑚−1)𝑥+𝑚−1=0
a) tìm m để pt đã cho có 2 nghiệm phân biệt 𝑥1;𝑥2 thỏa mãn+=4
b) tìm một hệ thức giữa 𝑥1;𝑥2 𝑚à 𝑘𝑜 𝑝ℎ𝑡ℎ𝑢𝑐 𝑣à𝑜 𝑚
đề: cho phương trình 2x+1(2m-1)x+m-1=0
a. tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn: +=4
b. tìm một hệ thức giữa x1;xmà không phụ thuộc vào m.
giải:

ta có: =b2-4ac
=>=(2m-1)2-4.2.(m-1)=4m2-4m+1-8m+8
=4m2-16m+9   
Để phương trình có nghiệm thì >0.
(ở đây ta không cần giải  cụ thể vì đề bài không yêu cầu)
Khi đó theo Vi-et ta có:

a.     Ta có:

Thay S,P vào ta được:

=>1-2m=4(m-1)=>1-2m=4m-4=>5=6m=>m=5/6.
Thay vào  ta được:
4.(5/6)2-16.5/6+9=-14/9<0 vô lý do  phải lớn hơn 0 ()
Vậy không có m thỏa yêu cầu bài toán.
ở đây em lưu ý, em chưa học cách giải bất phương trình bật 2 nên >0 ta không giải ra nghiệm m cụ thể, nhưng sau khi tìm được thì phải thay vào kiểm tra lại nha.
Theo Vi-et ta có:

ở trên ta nhân 2 vào phương trình số 2.
Cộng vế theo vế 2 phương trình ta được "(phương pháp cộng)"
2(x1+x2)+4x1x2=-1=>2(x1+x2)+4x1x2+1=0
Ta thấy biểu thức trên không chứa m, vậy là xong. Nó là biểu thức cần tìm đó.
ở đây thật chất cách làm là khử m chổ biểu thức S và P. chúc ngủ ngon, bye.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu