KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC: 2020 – 2021 MÔN THI: TOÁN 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ ĐỀ NGHỊ III


KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC: 2020 – 2021

MÔN THI: TOÁN

Ngày thi: …………………………………………………

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1:(1,5 điểm) 

Cho hàm số có đồ thị là và hàm số có đồ thị là

  1. Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ đồ thị

  2. Tìm toạ độ các giao điểm của bằng phép tính.

Bài 2:(1 điểm)

Cho phương trình :

Không giải phương trình, tính

Bài 3:(0,75 điểm)

Một xe ô tô cần chạy quãng đường 80km trong thời gian đã dự định. Vì trời mưa nên một phần tư quãng đường đầu xe phải chạy chậm hơn so với vận tốc dự định là 15km/h. Vì vậy, để đến nơi theo đúng dự định thì trên quãng đường còn lại xe phải chạy nhanh hơn so với vận tốc dự định là 10km/h. Tính thời gian dự định của xe ô tô đó.

Bài 4:(0,75 điểm) 

Xí nghiệp may Việt Tiến hàng tháng phải chi 410 000 000 đồng để trả lương cho công nhân, mua vật tư và các khoản phí khác. Mỗi chiếc áo được bán với giá 350 000 đồng. Gọi số tiền lời (hoặc lỗ) mà xí nghiệp thu được sau mỗi tháng là T và mỗi tháng xí nghiệp bán được x chiếc áo

  1. Lập hàm số của T theo x

  2. Cần phải bán trung bình bao nhiêu chiếc áo mỗi tháng để sau 1 năm, xí nghiệp thu được tiền lời là 1 380 000 000 đồng

Bài 5:(1 điểm) 

Cách đây 2 năm ông Minh có gửi 200 000 000 đồng vào ngân hàng theo kỳ hạn 1 năm lãi kép (tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi tiếp). Năm nay ông Minh nhận được số tiền là 224 720 000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu?


Bài 6:(1 điểm)

Có hai lọ thủy tinh hình trụ, lọ thứ nhất phía bên trong có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm, đựng đầy nước. Lọ thứ hai bên trong có đường kính đáy là 40cm, chiều cao 12cm. Hỏi nếu đổ hết nước từ trong lọ thứ nhất sang lọ thứ hai nước có bị tràn ra ngoài không? Tại sao? 16.PNG


Bài 7:(1 điểm)

Một vật là hợp kim đồng và kẽm có khối lượng là 124 gam và có thể tích là 15cm3. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89 gam đồng thì có thể tích là 10cm3 và 7 gam kẽm thì có thể tích là 1cm3.

Bài 8:(3 điểm) 

Cho (O; R) đường kính BC. M thuộc (O) sao cho MB < MC. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt tia CB tại A. Vẽ dây tại H.

  1. Chứng minh

  2. Gọi K là giao điểm của MB và CN. Chứng minh ABNK nội tiếp

  3. Tính diện tích phần tứ giác AMCK nằm ngoài (O) trong trường hợp MB=R


CÂU

BÀI GIẢI 

ĐIỂM

Câu 1:

(1.5 điểm) 
Vẽ (P)

0.5 điểm

Vẽ (d)

0.25 điểm

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):

0.25 điểm

0.25 điểm

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) : (1;–1), (–2;–4)

0.25 điểm

Câu 2 : 

(1 điểm)

Chứng minh phương trình có nghiệm 

0.25 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm

Câu 3 : 

(0,75 điểm)

Gọi x (km/h) là vận tốc dự định của ô tô (x > 15). 

0.25 điểm

Thời gian dự định của ô tô là (h). 

Thời gian ô tô đi trong một phần tư quãng đường đầu là (h) 

Thời gian ô tô đi trong quãng đường còn lại là (h)


Theo bài ra ta có = +

0.25 điểm

x = 40(thoả điều kiện)


Vậy thời gian dự định của ô tô là: giờ.

0.25 điểm

Câu 4 : 

(0,75 điểm)

T = 350 000x – 410 000 000

0.25 điểm 

Số áo bán trung bình mỗi tháng : 

350 000x – 410 000 000 = 1 380 000 000 :12

0.25 điểm


x = 1500


Vậy trung bình mỗi tháng phải bán được 1500 áo thì sau 1 năm xí nghiệp thu được tiền lời 1 380 000 000 đồng

0.25 điểm
Câu 5 : 

(1 điểm)

Gọi x (%) là Iãi suất ngân hàng sau 1 năm (x > 0)

Sau 1 năm ông Minh nhận được số tiền là: 

200 + 200x = 200(1 + x) (triệu đồng)

Sau 2 năm ông Minh nhận được số tiền là: 

200(1 + x) + 200(1 + x)x = 200(1 + x)2 (triệu đồng)

Theo đề bài ta có: 200(1 + x)2 = 224,72

Do đó: (1 + x)2 = 1,1236 1 + x = 1,06 hay 1 + x = –1,06

x = 0,06 = 6%

Vậy lãi suất ngân hàng là 6%/ 1 năm

0.25 điểm
0.25 điểm 


0.25 điểm 


0.25 điểm 

Câu 6 : 

(1 điểm)

Thể tích lọ thứ nhất:

Thể tích lọ thứ hai:

Do nên đổ hết nước từ lọ 1 sang lọ 2 thì không bị tràn.


0.5 điểm


0.25 điểm 

0.25 điểm 

Câu 7 : 

(1 điểm)

Gọi x (g) là số gam đồng có trong hợp kim. (0 < x < 124)

Gọi y (g) là số gam kẽm có trong hợp kim. (0 < y < 124)

Với 1 gam đồng có thể tích là (cm3

nên x (g) đồng có thể tích là (cm3)

Với 1 gam kẽm có thể tích là (cm3

nên y (g) kẽm có thể tích là (cm3)

Theo gt, ta có:

Vậy trong hợp kim có 89g đồng và 35g kẽm.


0.25 điềm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 


0.25 điểm 
Câu 8 : 

(3 điểm)  1. CM: AM2 = AH.AO

CM: ∆AMB ∆ACM AM2 = AB.AC

CM: AH.AO = AB.AC


  1. CM:

Suy ra tứ giác AMCK nội tiếp 

CM: và ABNK nội tiếp 


  1. Tính được AM = AK ;

Diện tích cần tìm là :0.25 điểm 

0.5 điểm 

0.25 điểm 


0.25 điểm 


0.25 điểm 

0.5 điểm 0.5 điểm 


0.25 điểm 0.25 điểm 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu