ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN – KHỐI 7 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 1 trang)

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: TOÁN – KHỐI 7

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện phép tính:

a)

b)

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a)

b)

Bài 3: (0,75 điểm) Tìm x,y biết:

Bài 4: (1,75điểm)

a) Một tam giác có số đo các góc tỉ lệ thuận với 2 ; 4 ; 3. Tính số đo các góc của tam giác đó.

b) Lan mang đủ tiền vào siêu thị để mua 12 hộp sữa. Nhưng hôm nay siêu thị giảm giá mỗi hộp 25%. Hỏi với cùng số tiền định mua 12 hộp sữa kia Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa tất cả? 

Bài 5: (0,75 điểm) Điểm môn Văn Học Kì I của bạn An như sau:

Hệ số 1 (1 cột điểm Miệng và 3 cột điểm 15 phút):  8; 7; 9; 8

Hệ số 2 (4 cột điểm Kiểm tra 45 phút): 7,5; 8,3; 8,0; 7,3

Hệ số 3 (1 cột điểm Thi Học Kì I): 8,3

  1. Em hãy tính điểm Trung Bình môn Văn Học Kì I của bạn An (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

  2. Hỏi bạn An có đạt xếp loại Giỏi môn Văn Học Kỳ I không? Biết loại Giỏi là điểm Trung Bình môn Văn phải đạt từ 8,0 trở lên.

Bài 6: (2,5 điểm) 

Cho A=900 và AB = AC. Gọi K là trung điểm BC. 

  1. Chứng minh

  2. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.

Chứng minh: , suy ra CA là tia phân giác của góc BCD.

  1. Chứng minh DC // AK.

     ---HẾT---

                        Họ tên học sinh: ….……….………………………………. Lớp: ………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 7


Môn: TOÁN – Năm học: 2019 – 2020Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện phép tính:
0,250,25 x 2


0,25 +0,25


b) =

=
0,25


0,25 + 0,25 + 0,25Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:a)

          

          

                       
0,25 0,250,25b)  

hay        

hay 
0,25


0,25+0,25


0,25+0,25


Bài 3: (0,75điểm)và x - y = -15

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  • x= -27 và y = -12 

0,25

0,25+0,25


Bài 4: (1,75điểm)4a) Gọi số đo các góc phải tìm lần lượt là x, y, z (0)

Theo đề bài và tổng số đo các góc của một tam giác, ta có: và   x + y + z = 180 (0)

Áp dụng  tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy: x = 400 ; y = 800 ; z = 600 

Vậy số đo các góc của tam giác đó lần lượt là 400 , 800 và 600


0,25 0,25
0,25
0,25Bài 4b)

Số hộp sữa

Giá hàng (%)

Lúc chưa giảm giá

12

100

Lúc giảm giá

x

100 – 25 =75 

Gọi x là số hộp sữa mua được lúc giảm giá 

Do số tiền không đổi nên số hàng và giá hàng  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 

Ta có 12x=75100→x= 16 hộp                           0,25
0,25 x2Bài 5: ( 0,75 điểm)  1. Theo đề ta có điểm Trung Bình môn Văn Học Kì I của An là: 

8+7+9+8+7,5+8,3+8,0+7,3.2+8,3.315=7,94~7,9

  1.  Vậy bạn An không đạt loại Giỏi môn Văn Học Kỳ I. Vì 7,9 < 8,0.

 

 0,5đ


 

0,25đBài 6: (2,5 điểm)0,5đ
  1. Chứng minh:

Xét  AKB và AKC có:

AB = AC (gt)

AK là cạnh chung

KB = KC (gt)

Suy ra (c-c-c)0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

  1. Xét  CAB và CAD có:

AB = AD (gt)

(= 900)

AC là cạnh chung

        Suy ra (c-g-c)

Suy ra =>CA là tia phân giác của.
0,25đ0,25đ


c) Chứng minh: DC // AK

Từ suy ra, mà 2 góc này phụ nhau 

suy ra = 450    (1)  

Từ ta có , mà 2 góc này phụ nhau 

suy ra= 450 

Lại có (cmt), nên = 450 (2)

Từ (1)(2)=>, mà hai góc này lại ở vị trí so le trong nên DC // AK

0,25đ
0,25đLƯU Ý: Học sinh làm cách khác đúng giáo viên cho điểm theo thang điểm tương tự.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu