ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2019-2020 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2019-2020

 MÔN TOÁN- LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian chép đề)

Đề thi gồm 2 trang


Bài 1: (2,5 điểm)

Thực hiện phép tính  

Bài 2: (1 điểm)

Giải phương trình 

Bài 3: (1,5 điểm)

Cho hàm số: y =có đồ thị là (d) và hàm số y = 2x – 2 có đồ thị là (d1).

a) Vẽ (d) và (d1) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) Xác định tọa độ giao điểm của (d) và (d1) bằng phép toán.

c) Thang nhiệt độ F (được đặt tên theo một nhà vật lý người Đức Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius) được sử dụng phổ biến ở các nước, hai thang nhiệt độ trên liên hệ với nhau bởi một hàm số bậc nhất được vẽ trên hình bên. Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết 32oF ứng với bao nhiêu oC, và ngược lại 10oC ứng với bao nhiêu oF.


Bài 4: (1 điểm) 

Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc trung bình 300km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 250. Hỏi sau 2 phút máy bay lên đạt được độ cao là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị), yêu cầu học sinh vẽ lại hình và chú thích cẩn thận?

Bài 5: (0,75 điểm) 

Giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện tại được tính dựa vào bảng sau:

Định mức sử dụng

Đơn giá 1kWh

(đồng)

Định mức sử dụng

Đơn giá 1kWh

(đồng)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1678

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2536

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1734

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2834

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2014

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2927

Dựa vào bảng giá trên, nếu tính thêm tiền thuế VAT là 10%, em hãy tính tổng số tiền gia đình bạn Lan phải trả trong tháng 8/2019 khi sử dụng hết 250kWh (làm tròn số tiền cần trả đến đơn vị nghìn đồng).

Bài 6: (0,75 điểm) 

Hiện tại bạn Nam đã để dành được một số tiền là 800000đồng. Bạn Nam đang có ý định mua một chiếc xe đạp, nên hàng ngày bạn Nam đều để dành cho mình 20000đồng. Gọi y (đồng) là số tiền bạn Nam tiết kiệm được (tính cả 800000đồng mà Nam có lúc đầu) sau x ngày.

a) Thiết lập hàm số của y theo x.

b) Hỏi sau bao nhiêu lâu kể từ ngày bắt đầu tiết kiệm thì bạn Nam có thể mua được chiếc xe đạp. Biết rằng giá trị chiếc xe đạp Nam muốn mua là 2000000đồng.

Bài 7: (2,5 điểm)

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O), từ A vẽ 2 tiếp tuyến AM; AN đến đường tròn (M; N là các tiếp điểm), vẽ đường kính NE, OA cắt MN tại H.

a) Chứng minh: OA MN tại H, và ME//OA

b) AE cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh: AD.AE = AH.AO

c) Gọi K là giao điểm của MN và DE, I là trung điểm của DE.

Chứng minh:  AD.AE = AK.AI

Chứng minh:


---------- HẾT ----------


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017-2018

MÔN TOÁN -LỚP 9

Câu

Trình bày

Thang điểm

1a

(0,75đ)0,25đ


0,25đ

0,25đ

1b

(0,75đ)
0,25đ0,25đ


0,25đ

1c

(1đ)

0,25đ0,25đ
0,25đ

0,25đ

2

(1đ)

Vậy S = {5/3; -3 }


0,25đ


0,25đ


0,25đx2
3

(1,5đ)

a.BGT đúng 2 đồ thị        Nếu BGT và vẽ đúng 1 đồ thị

    Vẽ đúng 

b.Phương trình hoành độ giao điểm

   Kết luận tọa độ giao điểm (2;-4)

c. Nhìn vào đồ thị ta thấy: 32oF tương ứng với 0oC

                                          10oC tương ứng với 50oF

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4

(1đ)

Theo đề bài ta có hình vẽ

BC là quãng đường máy bay bay được

AB là độ cao của máy bay

Góc C là góc tạo bởi phương ngang

  với đường bay

Đổi: 2 phút = 1/30(h)

Quãng đường BC = 1/30.300 = 10km = 10000m

Xét ΔABC vuông tại A 

    SinC = AB/BC

=>AB = BC.SinC

=>  

    Vậy độ cao máy bay lúc đó khoảng 4226m


0,25đ

0,25đ


0,25đ0,25đ

5

 (0,75đ)

Tổng số tiền chưa tính thuế theo bảng giá trên khi sử dụng 250kWh là: 50.1678 + 50.1734 +100.2014 + 50.2536

                   = 498800đ

 Tổng số tiền cần trả khi đã tính thêm 10% thuế VAT:

      498800.(100% + 10%) = 548680 đ

                                          

Vậy số tiền gia đình Lan cần trả là: 549 000đ0,25đ


0,25đ


0,25đ

6

(0,75đ)

a). y = 20000x + 800000


b). Để mua được chiếc xe đạp có giá 2 000 000, Nam cần tiết kiệ trong bao lâu?

Theo đề bài => y = 2 000 000 

                   => 20 000x + 800 000= 2 000 000 

                   => x = 60 

Vậy Nam cần tiết kiệm trong 60 ngày 

0,25đ
0,25đ0,25đ

7

(2,5đ)

a). C/m: OA MN tại H, và ME//OA 

Ta có : AM = AN ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A)

            OM = ON = R (bán kính )

=>OA là đường trung trực của MN

=> OA MN tại H

Lại có : ΔMNE nội tiếp đường tròn (O) có NE là đường kính 

=> ΔMNE vuông tại M

=>ME MN 

Mà: OA MN tại H( cmt)

=>ME//OA

b). AE cắt đường tròn (O) tại D. C/m AD.AE = AH.AO

Ta có : ΔNDE nội tiếp đường tròn (O) có NE là đường kính

=> ΔNDE vuông tại D

=>ND AE tại D

Xét ΔANE vuông tại N có đường cao ND

    AN2 = AD.AE 

Xét ΔANO vuông tại N có đường cao NH

    AN2 = AH.AO

=> AD.AE = AH.AO

c). Gọi K là giao điểm của MN và DE, I là trung điểm của DE.

                   C/m: OI DE

                   C/m:  AD.AE = AK.AI

C/m:


0,25đ


0,25đ0,25đ0,25đ

0,25đ0,25đ0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu