ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN MÔN: TOÁN – KHỐI 8SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

    TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN       NĂM HỌC 2019 - 2020

             ĐỀ CHÍNH THỨC       MÔN: TOÁN – KHỐI 8

          (Đề gồm có 01 trang)       Thời gian làm bài: 90 phút

                (không kể thời gian phát đề)Câu 1 (3đ) Thực hiện phép tính

a) b)

c)

Câu 2 (2đ) Phân tích thành nhân tử

a) b)

c)

Câu 3 (1đ) Tìm , biết:   

Câu 4 (1đ) 

a) Bạn An để tiết kiệm được 2.000.000đ. Bạn muốn sau một năm mua một điện thoại giá 3.800.000đ. Vậy mỗi tháng bạn An phải để dành bao nhiêu tiền? Biết rằng sau một năm giá điện thoại vẫn không đổi.

b) Bác Năm muốn lát một sân hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Biết tiền gạch lát là 200.000đ/m2, tiền công lát (tính cả vật liệu) là 60.000đ/m2. Hỏi bác Năm phải tốn bao nhiêu tiền?

Câu 5 (0.5đ) Chứng minh rằng:     ,

Câu 6 (2.5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D, ME vuông góc với AC tại E. 

a) Chứng minh: tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: tứ giác CMDE là hình bình hành.

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để ADME là hình vuông.


                          -------------------------------------- Hết --------------------------------------

Họ và tên học sinh: ........................................................................... Lớp:.....................

Đáp án Toán HKI – khối 8 (2019-2020)Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1: (3đ)
a)

b)

c)

    

    

0.5x2

0.5x2


0.250.25x2


0.25


Câu 2 (2đ)

a)

b)

    

c)

    

1

0.25

0.25


0.25

0.25

Câu 3 (1đ)
0.5

0.25

0.25

Câu 4 (1đ)


a) Gọi ng) là s tin bn An đ dành hàng tháng ()

Ta có:

                                   (đ)(nhn)

b) Diện tíc hình chữ nhật: 5 x 12 = 60m2

  Tiền gạch và tiền công cho 1m2:  200.000 + 60.000 = 260.000 (đồng)

Số tiền bác Năm phải tốn: 260.000 x 60 = 15.600.000 (đồng)


0.25

0.25

0.25


0.25

Câu 5 (0.5đ)
Câu 6 (2.5đ)

                                    

   B
         D M
           A         E         C


a) Ta có: A= E= D=90° =>  ADME là hình chữ nhật

b) Suy ra: MD là đường trung bình của ABC

             => MD // EC và MD=EC

             => CMDE là hình bình hành

c) ADME là hình vuông { AMDE là hình chữ nhật (cmt) AM là phân giác của A

    

    { ABC cân tại A  A=90°(gt)   


(vì AM vừa là đường phân giác vừa là đường trung tuyến)

                                                                                               

     Vậy ABC vuông cân tại A


0.25x20.5x2

0.25

0.25x2

0.25


0.25
0.25


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu