ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán – KHỐI 6 

TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán – KHỐI 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) .                   b)

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) .                      b) .         

Câu 3. (2 điểm)  Đội văn nghệ của một trường có 60 nam và 48 nữ được chia đều vào các tổ sao cho số nam và số nữ của mỗi tổ như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất mấy tổ? Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?

Câu 4. (2 điểm) Năm 2017, một đội nghi thức của một trường THCS có khoảng 100 đến 200 đội viên đã tham hội thi Nghi thức Đội cấp thành phố. Khi tham gia biểu diễn, đội xếp đội hình 10 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi đội nghi thức của một trường THCS đó có bao nhiêu đội viên ? 

Câu 5. (2 điểm) Trên tia Ax vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 9cm, AC = 4,5cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) So sánh độ dài hai đoạn thẳng AC và BC

c) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Câu 6. (1 điểm) Trong kỳ thi học sinh giỏi có 30 học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh giỏi môn Văn, trong đó có 12 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán. Hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh giỏi  trong kỳ thi đó?

b) Có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi môn Toán? Chỉ giỏi môn Văn?

                                   

---HẾT---

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu – Giáo viên không giải thích gì thêm.

Họ tên học sinh: …………………………………. Lớp: …………………………..

ĐÁP ÁN

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1 

(1,5 điểm)
Câu 2

(1,5 điểm)Câu 3

(2 điểm)

Câu 4

(2 điểm)


Câu 5

(2 điểm)


Câu 6

(1 điểm)

Thực hiện phép tính

a)

= 

= 

= .

b)

= 

= 

=.Tìm x, biết:

a)

 

b)


 Gọi x là số tổ được chia

Theo đề bài, ta có: x=ƯCLN(60,48).


ƯCLN(60,48)=12.


Số tổ nhiều nhất đươc chia là 12 tổ.


Số nam của mỗi tổ: 60:12=5 (nam)

Số nữ của mỗi tổ: 48:12=4 (nữ).


       Gọi a là số đội viên một đội nghi thức cần tìm,  a∈N*;  100 ≤ a ≤ 200  

       Theo đề bài ta có: 

            

       ⇒ a ∈ BC(10,15,18)

            10 = 2.5

            15 = 3.5

            18 = 2.32

      BCNN(10,15,18) = 2.32.5 = 90

      ⇒  a ∈ BC(10,15,18) = B (90) = {0;90; 180; 360;...}

     Vì 100 ≤ a ≤ 200  nên chọn a  = 180 

    Vậy số đội viên một đội nghi thức 180 đội viên

a) Trên tia Ax, ta có AC < AB (4,5cm < 9cm)

Nên C nằm giữa hai điểm A và B

b) Vì C nằm giữa A và B nên ta có :

AC + CB = AB 

4,5 + CB = 9

CB = 4,5cm

Vậy  AC = BC ( = 4,5cm)

c) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB

Vì : C nằm giữa hai điểm A và B và AC = BC

Lưu ý : Vẽ hình đúng 0,25đ, vẽ hình sai không chấm điểm cả bài.a)Số học sinh giỏi trong kỳ thi là: 30 + 25 – 12 = 43 (học sinh)

b) Số học sinh giỏi môn Toán: 30 – 12 = 18 (học sinh)

     Số học sinh giỏi môn Văn: 25 – 12 = 13 (học sinh)0,25x3


0,25x3
0,25x3


0,25x3
0,25x2


0,25x2


0,25x2


0,25x2


0,25x2


0,25x2

0,50,25x2
0,25
0,250,25x4

0,25x20,50,25x2No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu