ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 8ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2,5 điểm)   Thực hiện phép tính: 

 1.   b/ 

Câu 2 (1,5 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/      b/

Câu 3 (1 điểm)   Rút gọn: 

Câu 4  (1 điểm) 
Ông Châu có một miếng đất hình vuông cạnh 20 m. Ông định xây nhà và làm lối đi trước và bên hông nhà (như hình trên).

 1. Em hãy tính diện tích lối đi.

 2. Ông Châu dự tính làm hàng rào bằng gỗ xung quanh nhà và chừa cổng ra vào có chiều rộng DI = 5 m. Biết giá một mét hàng rào gỗ là 200 000 đồng. Em hãy tính xem số tiền làm hàng rào của nhà ông Châu là bao nhiêu?

Câu 5 (1 điểm) 

Nhân dịp BLACK FRIDAY một cửa hàng thời trang giảm giá 30% cho các sản phẩm là giầy da và 50% cho sản phẩm là túi xách. Một khách hàng mua 2 đôi giầy và 3 túi xách ở cửa hàng trên với giá niêm yết là 2 100 000 đồng/1 đôi giầy và 1 200 000 đồng /1 túi xách.  Hỏi khách hàng đó phải trả bao nhiêu tiền? Biết rằng khách hàng phải trả thuế giá trị gia tăng (VAT) được tính bằng 10% trên tổng số tiến bán.


Câu 6 (3 điểm) 

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

 1. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi.

 2. Tứ giác AMPD là hình gì? Chứng minh.

 3. Từ P vẽ PE vuông góc với AC tại E. Tính số đo


 

----- Hết -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu 

Bài 

Nội dung

Điểm từng phần

1

(2,5)


a

(0,75)


b

(0,75)


c

(1)
Câu 1 (2 điểm)   Thực hiện phép tính: 

 1.  

b/ 


        

– 3x3 + 6x2                           3x2 – 4x + 5

         – 4x2     + 13x – 10    

            4x2   – 8x 

                       5x – 10

                    – 5x + 10

                             0


Vậy

0,25 + 0,25


0,25
0,25 + 0,25


Kq 0,25Đúng mỗi hạng tử cho 0,25(0,25x3)

0,25

2

(1,5)


a

0,75

b

0,75

Câu 2 (1,5 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 a/


 b/

0,25 + 0,25

0,25 0,25


0,25


0,25 

3

(1)Câu 3 (1 điểm)   Rút gọn

 1.    0,25  0,25 
0,25 


 

0,25 4

(1)


Câu 4  (1 điểm) 


 1. Em hãy tính diện tích lối đi.

-SDCKH = KC.DC = 7,5 . 20 = 150 (m2)

-BK = BC – KC = 20 – 7,5 = 12,5 (m)

-SBEFK = BK.EB = 5 . 12,5 = 62,5 (m2)

Diện tích lối đi: 150 + 62,5 = 212,5 (m2)

Cách khác: 

diện tích lối đi: 20.20 + (20 – 5)(20 – 7,5) = 212.5 (m2)

 1. Ông Châu dự tính làm hàng rào bằng gỗ xung quanh nhà và chừa cổng ra vào có chiều rộng DI = 5 m. Biết giá một mét hàng rào gỗ là 200 000 đồng. Em hãy tính xem số tiền làm hàng rào của nhà ông Châu là bao nhiêu?

Chiều dài làm hàng rào là: 4.20 – 5 = 75 m

Số tiền làm hàng rào là: 75.200 000 = 15 000 000 đồng.
0,25


0,25

0,25

Nếu học sinh làm cách khác chấm tương tự.

0,25


5

1

Câu 5 (1 điểm) 

Nhân dịp BLACK FRIDAY một cửa hàng thời trang giảm giá 30% cho các sản phẩm là giầy da và 50% cho sản phẩm là túi xách. Một khách hàng mua 2 đôi giầy và 3 túi xách ở cửa hàng trên với giá niêm yết là 2 100 000 đồng/1 đôi giầy và 1 200 000 đồng /1 túi xách.  Hỏi khách hàng đó phải trả bao nhiêu tiền? Biết rằng khách hàng phải trả thuế giá trị gia tăng (VAT) được tính bằng 10% trên tổng số tiến bán.


Số tiền mua 2 đôi giầy và 3 túi xách chưa thuế là: 

(100% - 30%). 2 100 000.2 + (100% - 50%).1 200 000.3 

=  4 740 000 đồng.

Số tiền khách hàng phải trả khi có thuế 10% là: 

(100% + 10%). 4 740 000 = 5 214 000 đồng

0,5

0,5


a

1
b

1


c

1Câu 6 (3 điểm) 

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.


 1. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thoi.


Chứng minh MN// AC ; MN =  AC  và PQ // AC;    PQ = AC

Chứng minh MN // PQ và MN = PQ

MNPQ là hình bình hành.


 1. Tứ giác AMPD là hình gì? Chứng minh.

Chứng miinh tứ giác AMPD là hình chữ nhật.

Chứng minh AM = AD

Tứ giác AMPD là hình vuông.


 1. Từ P vẽ PE vuông góc với AC tại E. Tính số đo

Gọi O là giao điểm của AP và MD.

Chứng minh O là trung điểm của AP và MD.

Chứng minh AP = MD

Chứng minh EO = AP

EO = MD

Chứng minh ΔMED vuông

0,50,25

0,25
0,5

0,25

0,25


0,250,25
0,25


0,25 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu