MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 9MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 9

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

                     (1)                 (2)                       (3)                    (4)          (5)               (6)

     Fe à FeCl3 à Fe(OH)3 à Fe2O3 à Fe à FeCl2 àFe(NO3)2

Câu 2: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học minh họa:

     1. Nhúng dây nhôm vào dung dịch muối đồng (II) sunfat.

     2. Nhúng quỳ tím vào nước Clo.

Câu 3: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học để nhận biết 4 lọ đựng riêng biệt các dung dịch không màu bị mất nhãn sau: Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 4: (3 điểm) Trộn 200 ml dung dịch CuCl2 1M với một dung dịch có hòa tan 20 g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi.

a)     Viết các PTHH

b)    Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c)     Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc.

( Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; Cu = 64 )

Câu 5: (1 điểm) Sắt bị gỉ ngoài việc do tính hoạt động hóa học của sắt còn do các điều kiện ngoại cảnh. Các nhà hóa học đã chứng minh nếu để sắt trong bầu không khí không có nước thì dù có trải qua mấy năm sắt cũng không hề bị gỉ. Tuy nhiên nếu cho mảnh sắt vào trong bình kín đựng nước cất rồi đun sôi, sắt cũng không bị gỉ. Nguyên nhân là chỉ khi có nước và oxi tác dụng đồng thời mới làm cho sắt bị gỉ. Em hãy viết phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxi. Nêu một số biện pháp khắc phục hiện tượng sắt bị gỉ sét.

-----------------------------HẾT-----------------------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu