KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019–2020 Môn: TOÁN 8ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Đề có 01 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019–2020

Môn: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính 

a/                        

b/  

c/                                   

d/    

Bài 2: (2,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

a/               b/ c/

Bài 3: (1,5 điểm)

Ông An có một khu vườn, trong đó có miếng đất dạng hình vuông tại A như hình bên. Do có một cái ao ở giữa nên ông An không thể đo khoảng cách từ A đến B, bạn Bình – cháu của ông An đang học lớp 8 đã vận dụng kiến thức về hình học để giúp ông An đo được khoảng cách này như sau: bạn Bình lấy trung điểm M của cạnh BC và đo khoảng cách AC = 48 m, AM = 30 m.

a/ Hỏi bạn Bình đã tính như thế nào để có được khoảng cách AB?

b/ Ông An muốn trồng rau trên phần đất được giới hạn bởi , theo em bạn Bình tiếp tục giúp ông An tính diện tích như thế nào?

( Học sinh vẽ lại hình khi làm bài)

Bài 4: (2 điểm)

    Cho vuông tại () có là đường cao. Gọi lần lượt là hình chiếu của lên .

a/ Chứng minh: tứ giác là hình chữ nhật.

b/ Lấy điểm F đối xứng với A qua E, lấy điểm G đối xứng với H qua E. Chứng minh: tứ giác AHFG là hình thoi.

c/ Vẽ AM vuông góc HF tại M. Chứng minh: DM ME.Bài 5: (1 điểm) 

Ở nhà sách Cây Gõ, một loại tập A có giá bản lẻ là 10 000 đồng/quyển. Trong dịp khuyến mãi vào tháng 11 năm 2019, số lượng tập được bán ra tăng lên 40% so với tháng 10 năm 2019 nên doanh thu khi bán loại tập này cũng tăng lên 12% so với tháng 10 năm 2019. 

Gọi (quyển tập) là số quyển tập loại A được nhà sách bán ra trong tháng 10 năm 2019 (trước khi giảm giá).

a/ Hãy biểu diễn theo , doanh thu của nhà sách khi bán loại tập này trong các tháng 10 và 11 năm 2019?

b/ Hỏi nhà sách đã giảm giá mỗi quyển tập loại A bao nhiêu phần trăm so với giá ban đầu?


HẾT.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2019-2020


Bài 1: 0,5

0,250,25


0,25

0,25

c/

 

       


         


                 


               


                            0


Vậy  =0,250,250,25


    MTC:

0,25


0,25

0,25

Bài 2: 0,5


0,50,25


0,25


0,25

0,25
0,250,25

Bài 3: 

a/ Xét vuông tại A có đường trung tuyến AM

    (m)

    

b/ Kẽ tại H //

    Xét ta có

    là trung điểm của (g.t)

     //

 là trung điểm của

  là đường trung bình của

  (m)

  (m2)


0,25


0,25

0,25

0,25
0,250,25

Bài 4:

a/ Chứng minh: tứ giác là hình chữ nhật.

Xét tứ giác , ta có

tứ giác là hình chữ nhật 

b/ Chứng minh: tứ giác AHFG là hình thoi.

Xét tứ giác AHFG, ta có

E là trung điểm của AF

E là trung điểm của HG

tứ giác AHFG là hình bình hành

AF HG

nên  tứ giác AHFG là hình thoi

c/ Chứng minh: DM ME

Gọi O là giao điểm của AHDE O  là trung điểm của AHDE

Xét vuông tại M có đường trung tuyến MO

Xét có đường trung tuyến

vuông tại

DM ME0,5


0,250,25 + 0,250,25
Làm đúng hết được tròn 0,5 điểm

Bài 5: 

a/ Doanh thu khi bán tập loại A vào tháng 10 năm 2019: (đồng)

     Doanh thu khi bán tập loại A vào tháng 11 năm 2019:

(đồng)

b/ Số quyển tập loại A được bán ra vào tháng 11 năm 2019: 

(quyển tập)

    Giá một quyển tập loại A sau khi giảm: (đồng)

    Tỉ lệ phần trăm mức giảm giá cho mỗi quyển tập so với giá ban đầu0,25

0,25


0,25

0,25
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu