ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN – LỚP 6 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a)  

b)  

c)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm  

a)  

b)  

c)

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm:

a) BCNN (285; 585)

b) ƯCLN (285; 585)

Câu 4: (1,0 điểm) Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh đang là . Một công nhân đã điều chỉnh nhiệt độ tăng thêm. Hỏi sau khi điều chỉnh, nhiệt độ trong phòng ướp lạnh này là bao nhiêu độ C?

Câu 5: (1,0 điểm) Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 6 tham gia tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên. Trong ngày đi có 5 học sinh do sức khỏe không tốt nên không thể tham gia, số còn lại khi nhà trường sắp xếp 42 em hay 45 em lên một xe thì đều vừa đủ không thừa, không thiếu học sinh nào. Tính số học sinh khối 6 của trường biết rằng số học sinh khối 6 của trường từ 600 đến 700 học sinh.  

Câu 6: (1,0 điểm) Tình bạn giữa bạn Hiếu và bạn Minh đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Bạn Minh bị đôi chân tật nguyền, nên Minh không thể tự mình đến trường, hằng ngày bạn Hiếu chạy xe đạp từ nhà mình đến nhà bạn Minh dài 1km để chở bạn Minh đi học. Quãng đường từ nhà bạn Minh đến trường dài 2km. Đến trường, từ chỗ gửi xe bạn Hiếu cõng bạn Minh đến lớp với quãng đường dài 35m. Hỏi bạn Hiếu đã chạy xe đạp và cõng bạn Minh vừa đi vừa về đến nhà mình tất cả bao nhiêu mét ? Biết nhà bạn Minh nằm giữa nhà bạn Hiếu và trường.

Câu 7: (2,0 điểm) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 3cm, trên tia Oy vẽ điểm B sao cho OB = 5cm

a) Tính đoạn AB.

b) Gọi I là trung điểm của AB. Tính IB.

c) Tính OI.  

----- HẾT -----

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN – LỚP 6


CÂU 

NỘI DUNG

ĐIỂM

1a

 


0,25


0,25

1b


0,25

0,25

0,25

1c


0,25


0,25

0,25

2a


0,5

0,25

2b


0,25

0,25

0,25

2c


0,25


0,25

3a3b

285 = 3.5.19

585 = 32.5.13

BCNN (285; 585) = 32.5.13.19 = 11115

ƯCLN (285; 585) = 3.5 = 15

0,25

0,25

0,25

0,25

4

Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh là

+ = - 20C


1,0

5

Gọi a là số học sinh khối 6 tham gia tiết học ngoài nhà trường, 600 a + 5 700

Nhà trường sắp xếp 42 em hay 45 em lên một xe thì đều vừa đủ không thừa, không thiếu học sinh nào

Nên a là bội chung của 42 và 45

42 = 2.3.7

45 = 32 .5

BCNN(42;45) =2.32.5.7 = 630

a  

a = 630 

Vì có 5 học sinh không thể tham gia, nên số học sinh khối 6 của trường là 635 học sinh
0,5
0,5

6

1km = 1000m

2km = 2000m

Quãng đường mà bạn Hiếu đã chạy xe đạp và cõng bạn Minh từ nhà mình đến lớp học là:

1000 + 2000 + 35 = 3035 (m)

Quãng đường bạn Hiếu đã chạy xe đạp và cõng bạn Minh vừa đi vừa về đến nhà mình 

3035 . 2 = 6070 (m)

0,50,5

7

a) HS lập được biểu thức cộng 

   HS tính được AB = 8 cm


b) I là trung điểm của AB

     (cm)

Vậy IB = 4cm

 

c) HS lập được biểu thức cộng (hoặc biểu thức trừ)

HS tính được OI = 1 cm0,25

0,5

0,750,5


(Nếu học sinh có cách giải khác, giám khảo vận dụng thang điểm trên để chấm)


----- HẾT -----PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN – LỚP 6


          Cấp độ


Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao


1. Thực hiện phép tính
Hiểu đươc thứ tự thực hiện phép tính, cộng số nguyênSố câu3

2


3

Số điểm

2

2. Tìm xVận dụng quy tắc chuyển vế, thứ tự thực hiện phép tính trong tìm x

Vận dụng quy tắc bỏ ngoặc


Số câu2

1,5

1

0,5

3

Số điểm

2

3. UCLN và BCNN


Hiểu được cách tìm UCLN, BCNN
Số câu 

Số điểm


2

12

1

4. Toán thực tế


Hiểu được cộng hai số nguyên

Vận dụng kiến thúc toán học để giải quyết ván đề ttSố câu 

Số điểm


1

1

2

           23

3

5. Tính đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng


Hiểu cộng đoạn thẳng

Vận dụng trung điểm, cộng đoạn thẳngSố câu 

Số điểm


1

0,75

2

           1,25


3

2

Tổng số câu


4

10

14

Tổng số điểm


2,75

7,25

10

Tỉ lệ


27,5%

72,5%

100%----- HẾT -----

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu