ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN – LỚP 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN  – LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a)  

b)  

Câu 2: (2 điểm) Tìm x:

a)  

b)  

c)  

Câu 3: (0,5 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 4: (1,0 điểm) Bạn Duy có tất cả 30 viên bi gồm 3 loại màu: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Biết số viên bi màu đỏ, màu vàng, màu xanh lần lượt tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Hỏi bạn Duy có bao nhiêu viên bi màu đỏ, màu xanh, màu vàng?

Câu 5: (1,0 điểm) Bạn Bình trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi, 20     ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, bạn Bình đã bơi trong 30 phút, chạy bộ 15 phút. Hỏi hôm nay, bạn Bình đã tiêu thụ bao nhiêu ca-lo cho cả hai hoạt động bơi và chạy bộ?

Câu 6: (1,0 điểm) Một cửa hàng sách đã có một chương trình khuyến mãi như sau: khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá         120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn được thối lại bao nhiêu tiền?

Câu 7: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ M, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Trên tia đối của tia EM vẽ điểm K sao cho EM = EK.

a) Chứng minh EAM =ECK và CK // MA.

b) Chứng minh MCB = CMK.

c) Chứng minh ME // BC và ME = BC.


----- HẾT -----

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TOÁN  – LỚP 7


CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1a0,25

0,25

0,25


0,25

1b
0,5


0,25


0,25

2a
0,5


0,25

2b
0,25


0,25


0,25

2c
0,25
0,25

3

Lập bảng giá trị đúng

Vẽ đúng

0,25

0,25

4

Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi màu đỏ, màu vàng, màu xanh;  

Theo đề bài ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

x = 6

y = 9

z = 15 

Vậy số viên bi màu đỏ là 6 viên, màu vàng là 9 viên, màu xanh là 15 viên


0,50,5

5

Trong 30 phút bơi, bạn Bình đã tiêu thụ

15.30 = 450 (calo)

Trong 15 phút chạy bộ, bạn Bình đã tiêu thụ

20.15 = 300 (calo)

Trong cả hai hoạt động bơi và chạy bộ, bạn Bình đã tiêu thụ

450 + 300 = 750 (calo)


0,50,250,25

6

Số tiền mua 3 quyển sách sau khi giảm giá

3.120 000(100% - 10%) = 324 000 (đồng)

Số tiền bạn Lan được thối lại

350 000 - 324 000 = 26 000 (đồng)


0,5


0,5

7a

A picture containing sky, sitting

Description automatically generated

HS chứng minh đúngEAM =ECK (c-g-c)

=> góc EAM = gócECK 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên CK // MA

0,50,5

7b

HS chứng minh được CK = BM

HS chứng minh được góc BMC = góc MCK

HS chứng minh được MCB = CMK (c-g-c)

0,25

0,25

0,25

7c

Góc MCB = góc CMK (vì MCB = CMK)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Nên ME // BC 

EM = EK và E thuộc MK

Nên E là trung điểm của MK

Nên ME = MK

Mà MK = BC (vì MCB = CMK)

Nên ME = BC0,250,250,25


(Nếu học sinh có cách giải khác, giám khảo vận dụng thang điểm trên để chấm)


----- HẾT -----No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu