ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN - LỚP 8 

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 8


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Đề có 01 trangBài 1: ( 3,0 điểm) Thực hiện phép tính       

Bài 2: (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)  4x3 + 4x2 + x b)  x2 - 2xy +y2 - 49


Bài 3: (1,0 điểm) Hình vẽ một phần của một chiếc thang bằng gỗ (các bậc thang AB, CD, EF, GH song song và cách đều nhau). Biết AB =8cm, EF = 16cm, em hãy cho biết hai thanh gỗ CD và GH dài bao nhiêu cm? Giải thích (xem hình). Bài 4: (1,0 điểm) Vào ngày lễ “Black Friday”, cửa hàng hoa của chị Mai đã quyết định giảm giá 20% cho một bó hoa hướng dương và nếu khách hàng mua 10 bó trở lên thì từ bó thứ 10 trở đi khách hàng sẽ chỉ phải trả một nửa giá đã giảm.

a) Một công ty muốn đặt hoa cho buổi khai trương, công ty đã đặt 30 bó hoa hướng dương. Tính tổng số tiền công ty phải trả, biết rằng giá bán ban đầu của một bó hoa hướng dương là 60 000 đồng.

b) Một khách hàng đã mua hoa hướng dương ở tiệm chị Mai và tổng số tiền khách hàng này đã trả là 648 000 đồng. Hỏi khách hàng này đã mua bao nhiêu bó hoa? 


Bài 5: (1,0 điểm) Trong tháng 10 năm 2019 gia đình ông Năm gồm 6 người đã sử dụng hết 32m3 nước máy. Định mức tiêu thụ nước: 4m3/người/tháng. Tính số tiền nước máy gia đình ông Năm phải trả trong tháng 10 năm 2019 (Tiền này phải cộng thêm 5% thuế GTGT và 10% phí BVMT ) 

Ghi chú: thuế GTGT là thuế giá trị gia tăng; thuế BVMT là thuế bảo vệ môi trường 

Loại

Đơn giá nước máy tiêu thụ cho hộ gia đình

Trong định mức

5 300 đồng/m3

Vượt định mức

10 800 đồng/m3Bài 6: (3,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD. Vẽ BE vuông góc với CD tại E. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho BM = DC.

a) Chứng minh tứ giác ABED là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác BMCD là hình bình hành.

c) Vẽ AI vuông góc với ME tại I. Chứng minh rằng:

- HẾT –
UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 8


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài

Nội dung

Điểm

1a (0.75đ)

0.5+0.25

1b (0.75đ)

0.5+0.25

1c (0.75đ)

0.25x3

1d (0.75 đ)

0.25x3

2a (0.5đ)

= x(4x2 + 4x + 1) = x(2x+1)2

0.5

2b (0.5đ)

0.5

3 (1.0đ)

Tính CD = 12 (cm) ;  GH = 20 (cm)     

0.5x2

4a (0.5đ)

Giá một bó hoa hướng dương sau khi giảm 20%:

60 000 . 80% = 48 000 (đồng)

Giá một bó hoa hướng dương khi mua 10 bó trở lên:

48 000 . ½  = 24 000 (đồng)

Tổng số tiền công ty phải trả khi mua 30 bó hoa hướng dương:

(48 000 . 9) + (24 000 . 21) = 936 000 (đồng)

0.25


0.25

4b (0.5đ)

Nếu khách hàng mua 9 bó thì số tiền phải trả là:

48 000 .9 = 432 000 (đồng)

Vì 648 000 > 432 000 nên khách hàng này đã mua trên 9 bó.

Số bó hoa khách hàng này mua là:9+(648000-432000):24000=18(bó)

0.25

0.25

5 (1.0đ)

Số m3 nước gia đình Ông Năm sử dụng trong định mức: 6.4= 24m3

Số m3 nước gia đình Ông Năm sử dụng vượt định mức: 32- 24=8m3

Số tiền phải trả: (24.5300+8.10800) . 115% = 245 640 đ

0.25

0.25

0.5

6a (1.0đ)

Tg ABED là hình chữ nhật:

(tứ giác có 3 góc vuông)


1.0

6b (1.0đ)

Tứ giác BMCD là hình bình hành (BM // CD;BM=CD)

1.0

6c (1.0đ)

Gọi O là giao điểm AE và BD, cm: OA=OB=OE=OD=OI. Suy ra:

1.0


Lưu ý :

- Tổ thống nhất hướng dẫn chấm, chấm thử 3 đến 5 bài trước khi chấm.

- Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.

- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu, giáo viên chấm đến phần đó.


- HẾT -

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu