PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2019 − 2020 Môn: Toán lớp 7          UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      Năm học: 2019 − 2020

      Môn: Toán lớp 7

        Ngày kiểm tra: 12/12/2019

    Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1 (2,5 điểm):  

a) Tính:

b) Tìm x biết:

c) Tìm a, b biết: và a – b = 9.

Câu 2 (1 điểm): Sáng mùng một Tết, hai chị em Bình và Long được mẹ lì xì số tiền tỉ lệ với số tuổi của mỗi bạn. Biết tổng số tiền lì xì là 600 000 đồng, Bình 7 tuổi, Long 5 tuổi. Tìm số tiền mỗi bạn được lì xì là bao nhiêu?

Câu 3 (1 điểm): Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) được tổ chức từ 19/8/2017 đến 30/8/2017 tại Malaysia, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 (sau nước chủ nhà Malaysia và Thái Lan) với tổng số 168 huy chương các loại. Biết số huy chương vàng, bạc và đồng của đoàn Việt Nam lần lượt tỉ lệ với 29; 25 và 30. Tính số lượng mỗi loại huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được?

Câu 4 (1 điểm): Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày? Biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy là như nhau.

Câu 5 (1 điểm): Một quán bán Phở mỗi ngày bán được 200 tô, riêng thứ 7 và Chủ Nhật thì quán bán gấp đôi ngày thường (quán bán 7 ngày trong tuần). Tính xem trong tháng 12/2019 (tháng 12/2019 có 4 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ Nhật), quán thu được bao nhiêu tiền từ bán Phở, biết mỗi tô Phở quán bán giá 30 000 đồng?

Câu 6 (3,5 điểm): Cho ABC nhọn (AB < AC), gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC, lấy điểm N sao cho MN = MC.

a) Chứng minh: AMN = BMC và AC // BN.

b) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AC, NB. Chứng minh: AF = BE.

c) Chứng minh: M là trung điểm FE.

---Hết---

  1. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 7 MÔN TOÁN

Câu 1:

a)

 

b)

        

                  

                        

                           

c) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

Suy ra: a = – 3.2 = – 6 ; b = – 3.5 = – 15
0,25đ 

0,25đ

0,25đ + 0,25đ0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ

Câu 2:

Gọi số tiền của Bình và Long được lì xì lần lượt là: x, y (ngàn đồng) (x, y > 0 và N)

Ta có:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

 

 

Vậy số tiền lì xì của Bình và Long lần lượt là 350 ngàn đồng và 250 ngàn đồng.0,25đ0,25đ


0,25đ


0,25đ


Câu 3:

Gọi x; y; z lần lượt là số huy chương vàng, bạc, đồng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29  (x; y; z N)

Ta có: và x + y + z = 168  

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

    

Suy ra: x = 58, y = 50, z = 60

Vậy trong SEA Games 29 đoàn thể thao VN đã đạt được 58 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 60 huy chương đồng.0,25đ0,25đ


0,25đ


0,25đ


Câu 4:

Gọi x, y, z lần lượt là số máy của đội 1, 2 và 3.

Theo đề bài, ta có: 12x = 9y = 8z và y – x = 2

                                      và y – x = 2

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

Suy ra: x = 6 ; y = 8 ; z = 9

Vậy: Đội thứ nhất có: 6 máy; Đội thứ hai có: 8 máy; Đội thứ ba có: 9 máy.


0,25đ


0,25đ0,25đ


0,25đ


Câu 5:

Số tô Phở bán được trong ngày thường:

200.(31 – 9) = 4 400 (tô)

Số tô Phở bán được trong ngày thứ 7 và Chủ Nhật:

200.2.9 = 3 600 (tô)

Số tô Phở bán trong tháng 12:

4 400 + 3 600 = 8 000 (tô)

Số tiền thu được từ bán Phở của quán trong tháng 12:

8 000.30 000 = 240 000 000 (đồng)


0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

Câu 6:

                  
a) Xét ta có:

      AM = BM (gt)  

     (2 góc đối đỉnh)  

      MN = MC (gt)

Vậy = (c-g-c)  

*) Xét ta có:

     AN = BC (=)

    (=)

    Cạnh AB chung

Vậy = (c-g-c)  

(2 góc tương ứng)

và 2 góc này ở vị trí so le trong.

AC // NB

b) Ta có: (E trung điểm AC)

    (F trung điểm BN)

Mà: AC = BN ( = )

Nên AE = BF

Xét ta có:

       BF = AE (cmt)

       (2 góc so le trong và AC // NB)

       Cạnh AB chung.

Vậy = (c-g-c)

AF = BE (2 cạnh tương ứng)        

c) Xét , ta có:

      BF = AE (cmt)

     (2 góc so le trong và AC // NB)

     MB = MA (gt)

Vậy = (c-g-c)

ME = MF  (1)  và (2 góc tương ứng)

nên E, M, F thẳng hàng   (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm EF.


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ

        

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu