ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN - LỚP 9 

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 9


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Đề có 01 trang
Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện phép tính


Bài 2: (1.5 điểm) Trong cùng mặt phẳng tọa độ Oxy  

a) Vẽ đồ thị hai hàm số  y = 2x +1  (D)   và  y = -3x +1  (D’).

b)  Tìm tọa độ giao điểm của  (D) và (D’) bằng phép tính.


Bài 3: (1.0 điểm) Tìm cạnh của hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật, biết hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là

Bài 4: (1.0 điểm) Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá x kg hành lý thì khách hàng phải trả tiền phạt y USD theo công thức liên hệ giữa y và x là 

a) Tính số tiền phạt  y cho 35kg hành lý quá cước.

b) Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay là 791 690 VNĐ. Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là 1USD  =  23 285 VNĐ.


Bài 5: (1,0 điểm) Bài toán con mèo

         Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m?


Bài 6: (1.0 điểm) Ông Bình mua một con nghé và một con bê vàng. Ông bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi con. Do nghé mất giá nên ông chịu lỗ 20% nhưng bù lại nhờ bê vàng lên giá nên ông lời được 20%. Hỏi ông Bình lời hay lỗ? 


Bài 7: (3.0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính BC. Lấy điểm A thuộc nửa đường tròn (A khác B, khác C) sao cho AB < AC. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Biết AB = 5cm, AC = cm. Tính R, BH và số đo góc B.

c) Gọi I là trung điểm của AH. Tia CI và tia CA cắt tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn (O; R) thứ tự tại E, K. Chứng minh E là trung điểm của BK và EA là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O; R).- HẾT –


UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 9


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI 

NỘI DUNG

ĐIỂM

1a (0.75đ)


0.25


0.25x2

1b (0.75đ)

0.25x3

2a (1.0đ)

- Vẽ đồ thị  đúng                                                                                                         

0.5x2

2b (0.5đ)

- Tọa độ A(0,1)

0.5

3

(1.0đ)

- Diện tích hình chữ nhật:

- Cạnh hình vuông: a = 8m

0.5


0.5

4a (0.5đ)

y = 48USD

0.5

4b (0.5đ)

Đổi 791690VNĐ = 34USD ; x=17,5 kg

0.5

5 (1.0đ)

Gọi AB là chiều cao cành cây; AC là chiều dài thang;

C là góc của thang với mặt đất.

Suy ra C760.  KL

0.25x4

6 (1.0đ)

Giá tiền con nghé lúc mua:      18 : 80%   = 22,5 triệu đồng

Giá tiền con bê vàng lúc mua: 18 : 120% = 15 triệu đồng

Vậy ông Năm lỗ : 37,5 – 36 = 1,5 triệu đồng

0.25

0.25

0.5

7a (0.75đ)

Chứng minh được tam giác ABC vuông tại A.

0.75

7b (1.25đ)

   

0.5+0.25


0.25x2

7c

(1.0đ)Do AH // KB (cùng vuông góc với BC) nên áp dụng hệ quả Ta-lét:

Mà AI = IH (I là trung điểm của AH) Nên KE = BE.

Chứng minh được

EA là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).

0.5

0.5

Lưu ý :

- Tổ thống nhất hướng dẫn chấm, chấm thử 3 đến 5 bài trước khi chấm.

- Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.

- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu, giáo viên chấm đến phần đó.

- HẾT -

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu