Apps StoreApp Store      23

Giới thiệu về App Store

Bạn co thể tìm kiểm, duyệt, mua và tải về các ứng dụng từ App Store trực tiếp vào iPhone.

Để duyệt App Store, iPhone phải được kết nối Internet. Hãy xem "Mạng" ở trang 169. Để mua ứng dụng, bạn cũng cần ID Apple (co thể không khả dụng ở mọi khu vực). Hãy xem "Cài đặt Store" ở trang 127.

Ghi chú:  App Store co thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và nội dung App Store co thể khác nhau theo khu vực. Các tính năng co thể thay đổi.

Tìm và tải về ứng dụng

Duyệt các lựa chọn nổi bật để xem các ứng dụng mới, co tiếng hoặc được khuyến nghị hoặc duyệt Top 25 để xem các ứng dụng phổ biến nhất. Để tìm một ứng dụng cụ thể, hãy sử  dụng Search.

Duyệt App Store:  Bấm vào Featured, Categories hoặc Top 25.

Duyệt bằng Genius                                             Chạm Genius để xem danh sách các ứng dụng được khuyến nghị dựa vào những gì đã co trong bộ sưu tập ứng dụng của bạn. Để bật Genius, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình. Genius là dịch vụ miễn phí nhưng yêu cầu phải co ID Apple.

Tìm kiếm ứng dụng

Chạm Tìm kiếm, chạm vào trường tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều từ, rồi chạm Tìm kiếm.

Xem xếp hạng và đọc đanh gia

Chạm vào Ratings gần cuối màn hình Info của ứng dụng. Bạn co thể xếp hạng và đánh giá các ứng dụng đã tải về.

Gửi email một liên kết đến trang Thông tin của ứng dụng trong iTunes

Chạm "Thông báo cho Bạn bè" ở gần cuối màn hình Info của ứng dụng.

Gửi ứng dụng đến một ai đó làm quà tặng

Chạm "Gift This App" ở gần cuối màn hình Info của ứng dụng, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bao cao sự cố

Chạm "Báo cáo Sự cố" ở gần cuối màn hình Info của ứng dụng. Chọn một sự cố từ danh sách hoặc nhập nhận xét tùy chọn rồi chạm Báo cáo.

Mua và tải về một ứng dụng

Chạm vào giá (hoặc chạm vào Free), sau đo chạm vào Buy Now.

Nếu bạn đã mua ứng dụng, "Install" sẽ xuất hiện trên màn hình Info thay cho giá. Bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn tải về lại ứng dụng.

Sử dụng thẻ hoặc mã quà tặng

Chạm Redeem gần cuối màn hình Featured, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xem trạng thai tải về ứng dụng

Khi tải về ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng đo sẽ xuất hiện trên Màn hình chính và hiển thị chỉ báo tiến trình.

Tải về mục đã mua trước đó

Chạm vào Purchased.

Bạn cũng co thể tải về mục trong khi đang duyệt; chỉ cần chạm vào Tải về nơi bạn thường thấy giá.

Tự động tải về cac mục đã mua trên cac thiết bị khac

Truy cập Cài đặt > Store sau đo bật các kiểu mục đã mua bạn muốn tải về tự động.

Cập nhật một ứng dụng

Ở cuối màn hình Info của ứng dụng, chạm vào Updates và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Xóa ứng dụng

Bạn co thể xoa ứng dụng mà bạn đã cài đặt từ App Store. Nếu bạn xoa ứng dụng, các dữ liệu co liên quan đến ứng dụng đo cũng bị xoa.

Xóa một ứng dụng của App Store:  Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho đến khi các biểu tượng bắt đầu lắc lư, rồi chạm vào . Bấm nút Home  khi bạn hoàn tất việc xoa ứng dụng.

Để biết thông tin về việc xoa tất cả các ứng dụng cùng với mọi nội dung và cài đặt, hãy xem "Xoa Tất cả Nội dung và Cài đặt" trong trang 173.

Bạn co thể tải về bất ứng dụng đã xoa nào mà bạn đã mua miễn phí từ App Store.

Tải về một ứng dụng đã xóa                         Trong App Store, chạm vào Updates, rồi chạm vào Purchased. Chạm vào ứng dụng rồi chạm vào Install.

Chương 23                      App Store

Cài đặt Store

Sử dụng cài đặt Store để đăng nhập vào một ID Apple, tạo ID Apple mới hoặc sửa tài khoản hiện co. Nếu bạn co nhiều ID Apple, bạn co thể sử dụng cài đặt Store để đăng xuất khỏi một tài khoản và đăng nhập vào tài khoản khác. Theo mặc định, ID Apple xuất hiện trong cài đặt Store là ID bạn đã đăng nhập khi đồng bộ hoa iPhone với máy tính của mình.

Để biết các điều khoản và điều kiện của iTunes Store, hãy truy cập www.apple.com/legal/ itunes/ww/.

Đăng nhập một ID Apple:  Truy cập Cài đặt > Store, chạm vào Đăng nhập, rồi chạm vào Dùng ID Apple Hiện co và nhập ID Apple cùng mật khẩu của bạn.

Xem và sửa thông tin tài khoản                        Truy cập Cài đặt > Store, chạm vào ID Apple của bạn rồi chạm vào Xem

của bạn      ID Apple. Chạm vào một mục để sửa. Để đổi mật khẩu cho tài khoản của

bạn, chạm vào trường ID Apple.

Đăng nhập bằng ID Apple khac

Truy cập Cài đặt > Store, chạm vào tên tài khoản của bạn rồi chạm vào Đăng xuất.

Tạo ID Apple mới

Truy cập Cài đặt > Store, chạm vào Đăng nhập, rồi chạm vào Tạo ID Apple Mới và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tự động tải về cac mục đã mua

Truy cập Cài đặt > Store rồi bật các loại mục đã mua, chẳng hạn như Nhạc hoặc Sách mà bạn muốn tự động tải về iPhone. Bạn cũng co thể tắt cập nhật tự động của ứng dụng Quầy báo.

Tải về cac mục đã mua bằng cach sử dụng mạng di động

Truy cập Cài đặt > Store sau đo bật hoặc tắt Sử dụng Dữ liệu Di động. Tải về các mục đã mua qua mạng di động co thể bị tính phí từ nhà cung cấp của bạn. Ứng dụng Quầy báo chỉ cập nhật khi iPhone được kết nối mạng Wi-Fi. Hãy xem Chương 22, "Quầy báo," ở trang 123.

Chương 23    App Store

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu