Bài Hóa Họcthầy ơi giúp em câu b đi ạ. cảm ơn thầy nhiều
Hòa tan 88,2g hỗn hợp A gồm Cu,Al,FeCO3 trong 250ml dung dịch H2SO4 98% (d=1,84g/ml) khi đun nóng được dung dịch B và hỗn hợp khí C. Cho hỗn hợp C đi qua dung dịch Brom dư sau phản ứng thu được dung dịch D. Khí thoát ra khỏi bình brom cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 được 39,4g kết tủa, lọc tách kết tủa rồi cho thêm NaOH dư vào lại thu được 19,7g kết tủa. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch D thu được 349,5g kết tủa
a, Tính khối lượng từng chất trong A(1đ)
b, Tính V dung dịch NaOH 2M cần cho vào dung dịch B để tách riêng ion Al3+ ra khỏi các ion kim loại khác (1đ)

giải: ( bài này dung dịch H2SO4 đặc mới đúng nha)

(Cu,Al,FeCO3)à(CuSO4,Fe2(SO4)3,Al2(SO4)3)+(CO2,SO2)

(CO2,SO2)+Br2à(H2SO4, HBr)+CO2.

4CO2+3Ba(OH)2à2BaCO3+Ba(HCO3)2.+H2O

0,4                                 0,2              0,1

Số mol kết tủa:n=39,4/197=0,2 mol.

Ba(HCO3)2+2NaOHàBaCO3+Na2CO3+2H2O

0,1                  0,1                   0,1

Số mol  kết tủa=19,7/197=0,1

H2SO4+BaCl2àBaSO4+2HCl

1,5……………….1,5

Số mol kết tủa: n=m/M=349,5/233=1,5 mol

Số mol CO2=0,4=>số mol FeCO3=0,4 mol.

2FeCO3+4H2SO4àFe2(SO4)3+SO2+2CO2+4H2O

0,4……………………………….0,2

Cu+2H2SO4àCuSO4+SO2+2H2O

x………………………...x

2Al+ 6H2SO4àAl2(SO4)3+3SO2+6H2O

y…………………………….3/2y

ta có hệ:

=>x=0,4, y=0,6

mCu=64.0,4=25,6 g, mFeCO3=0,4.116=46,4 g, mAl=16,2

b. (CuSO4,Fe2(SO4)3,Al2(SO4)3)+NaOHà(Na2SO4, kết tủa Cu(OH)2,kết tủa Fe(OH)3, Na[Al(OH)4] tan )

Số mol Cu=0,4 nên cần 0,8 mol OH

Số mol Fe=0,4 nên cần 1,2 mol OH

Số mol Al=0,6 nên cần 2,4 mol OH

ð Tổng số mol OH cần dùng là: 4,4 mol => số mol NaOH=4,4 mol.

ð V=n/CM=4,4/2=2,2 lít.

ð Ta cần dùng ít nhất 2,2 lít NaOH 2M để tách.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu