MailMail        6

Mail hoạt động với iCloud, Microsoft Exchange và nhiều hệ thống thư phổ biến nhất—bao gồm Yahoo!, Google, Hotmail và AOL—cũng như các hệ thống thư POP3 và IMAP chuẩn ngành khác. Bạn co thể gửi và nhận ảnh, video và đồ họa và xem tài liệu PDF và các tệp đính kèm khác. Bạn cũng co thể in tin nhắn và tệp đính kèm mở trong Quick Look.

Kiểm tra và đọc email

Trong Mail, màn hình Hộp thư giúp bạn truy cập nhanh vào tất cả các hộp thư của bạn và các hộp thư khác.

Khi bạn mở một hộp thư, Mail sẽ truy xuất và hiển thị những thư gần đây nhất. Bạn co thể đặt số thư được truy xuất trong cài đặt Mail của mình. Xem "Tài khoản và cài đặt Mail" ở trang 71.

Nếu bạn sắp xếp thư theo chuỗi, các thư liên quan sẽ xuất hiện như một mục nhập riêng trong hộp thư. Xem "Tài khoản và cài đặt Mail" ở trang 71.

Kiểm tra thư mới       Chọn hộp thư hoặc chạm vào    bất kỳ lúc nào.

Tải thêm thư                  Di chuyển đến cuối danh sách thư và chạm Tải Thư Khác.

Phóng to một phần của thư                         Chạm hai lần vào khu vực để phong to lên. Chạm lại hai lần nữa để  thu nhỏ. Hoặc mở rộng hai ngon tay hoặc chụm lại để phong to hoặc  thu nhỏ.

Điều chỉnh kích cỡ khung văn bản                 Chạm hai lần vào văn bản. bất kỳ để phù hợp với màn hình

Xem toàn bộ người nhận thư

Chạm vào Chi tiết. Chạm vào tên hoặc địa chỉ email để xem thông tin liên hệ của người nhận rồi chạm số điện thoại hoặc địa chỉ email để liên hệ với người đo.

Thêm người nhận email vào danh sach liên hệ của bạn

Chạm vào thư và, nếu cần, chạm vào Chi tiết để biết thông tin về người nhận. Sau đo, chạm vào tên hoặc địa chỉ email và chạm vào Tạo Liên hệ

Mới hoặc "Thêm vào Liên hệ Co sẵn".

Gắn cờ hoặc đanh dấu thư là chưa

đọc

Mở thư và, nếu cần, chạm vào Chi tiết. Sau đo chạm vào Đánh dấu.

Để đánh dấu nhiều thư là chưa đọc, hãy xem "Sắp xếp thư" ở trang 70.

Mở một thư mời họp

Chạm vào lời mời. Xem "Phản hồi các lời mời" ở trang 88.

Làm việc với nhiều tài khoản

Nếu bạn thiết lập nhiều tài khoản, phần Tài khoản của màn hình Hộp thư cho phép bạn truy cập vào các tài khoản của mình. Bạn cũng co thể chạm vào Tất cả Hộp thư đến để xem tất cả thư đến của mình trong một tài khoản. Để biết thông tin về thiết lập các tài khoản thư bổ sung, hãy xem "Tài khoản và cài đặt Mail" ở trang 71.

Khi viết thư mới, chạm vào trường Người gửi để chọn tài khoản để gửi thư.

Gửi thư

Bạn co thể gửi email đến bất kỳ người nào co địa chỉ email.

Soạn thư:  Chạm vào

Thêm người nhận từ Danh bạ   Nhập tên hoặc địa chỉ email vào trường Người nhận hoặc chạm vào           .

Sắp xếp lại những người nhận                   Để di chuyển người nhận từ trường này sang trường khác, chẳng hạn từ Người nhận sang Cc, kéo tên người nhận đến vị trí mới.

In đậm, in nghiêng hoặc gạch    Chạm vào điểm chèn để hiển thị các nút chọn, sau đo chạm vào Chọn.

chân văn bản                                                           Kéo các điểm để chọn văn bản bạn muốn tạo kiểu. Chạm vào        , sau đo chạm vào B/I/U. Chạm vào In đậm, In nghiêng hoặc Gạch chân để áp dụng kiểu.

Gửi ảnh hoặc video bằng             Trong Ảnh, chọn ảnh hoặc video, chạm vào                    , sau đo chạm vào Gửi

thư email

Email Ảnh hoặc Gửi Email Video. Bạn cũng co thể sao chép và dán ảnh  và video.

Để gửi nhiều ảnh hoặc video, chạm                    trong khi xem các hình nhỏ trong album. Chạm để chọn ảnh và video, chạm vào Chia sẻ rồi chạm vào Email.

Lưu một bản nhap thư để hoàn                      Chạm vào Hủy rồi chạm vào Lưu. Thư được lưu trong hộp thư Nháp. thành sau         Chạm và giữ                    để truy cập nhanh.

Trả lời thư                        Chạm vào                         , rồi chạm vào Trả lời. Các tệp hoặc hình ảnh được đính kèm

vào thư ban đầu sẽ không được gửi lại. Để đưa vào các tệp đính kèm, chuyển tiếp thư thay vì trả lời.

Trích dẫn một phần thư bạn đang                  Chạm và giữ để chọn văn bản. Kéo các điểm nhận để chọn văn bản bạn trả lời hoặc chuyển tiếp                 muốn đưa vào thư trả lời rồi chạm vào                .

Để thay đổi thụt dòng của văn bản được trích dẫn, chạm và giữ để chọn văn bản, sau đo chạm vào                 . Chạm vào Mức Trích dẫn rồi chạm vào Tăng hoặc Giảm.

Chuyển tiếp thư          Mở thư và chạm vào                        , sau đo chạm vào Chuyển tiếp.

Chia sẻ thông tin liên hệ                                Trong Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm vào Chia sẻ Liên hệ ở cuối màn hình Thông tin.


Sử dụng liên kết và dữ liệu tìm được

iPhone phát hiện các liên kết web, số điện thoại, địa chỉ email, ngày và các loại thông tin khác mà bạn co thể sử dụng để mở trang web, tạo một thư email co sẵn địa chỉ, tạo hoặc thêm thông tin vào liên hệ hoặc thực hiện một số hành động hữu ích khác. Dữ liệu tìm được sẽ xuất hiện ở dạng văn bản màu lam được gạch chân.

Chạm vào dữ liệu để sử dụng hành động mặc định hoặc chạm và giữ để xem các hành động khác. Ví dụ: đối với địa chỉ, bạn co thể hiển thị vị trí trong Bản đồ hoặc thêm địa chỉ đo vào  Danh bạ.

Xem tệp đính kèm

iPhone hiển thị tệp đính kèm ảnh theo nhiều định dạng thường được sử dụng (JPEG, GIF, và TIFF) cùng với nội dung trong email. iPhone co thể phát nhiều tệp đính kèm âm thanh như MP3, AAC, WAV và AIFF. Bạn co thể tải về và xem các tệp (như tài liệu PDF, trang web, văn bản, Pages, Keynote, Numbers và Microsoft Word, Excel và PowerPoint) được đính kèm với thư bạn nhận.

Mở một tệp đính kèm:  Chạm vào tệp đính kèm để mở tệp trong Quick Look. (Bạn co thể cần phải đợi trong khi tệp được tải về trước khi xem tệp đo).

Mở một tệp đính kèm

Chạm và giữ tệp đính kèm, rồi chọn ứng dụng để mở tệp đính kèm đo. Nếu không ứng dụng nào của bạn hỗ trợ tệp và đo không phải là tệp  mà Quick Look hỗ trợ, bạn co thể xem tên của tệp nhưng không thể mở tệp đo.

Lưu ảnh hoặc video đính kèm                    Chạm và giữ ảnh hoặc video rồi chạm vào Lưu Ảnh hoặc Video. Mục được lưu vào album Cuộn Camera của bạn trong ứng dụng Ảnh.

Quick Look hỗ trợ các loại tài liệu sau:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

trang web

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

Rich Text Format

.txt

văn bản

.vcf

thông tin liên hệ

.xls, .xlsx

Microsoft Excel

In thư và tệp đính kèm

Bạn cũng co thể in thư và tệp đính kèm co thể mở trong Quick Look.

In email:  Chạm vào , sau đo chạm vào in.

In ảnh nội tuyến                                                   Chạm và giữ hình ảnh, rồi bấm vào Lưu Ảnh. Sau đo mở Ảnh và in hình ảnh từ album Cuộn Camera của bạn.

In tệp đính kèm                                                    Chạm vào tệp đính kèm để xem trong Quick Look, sau đo chạm vào                   và chạm vào In.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn in và máy tin, xem "In" ở trang 29.

Sắp xếp thư

Bạn co thể sắp xếp thư trong bất kỳ hộp thư, thư mục hoặc cửa sổ kết quả tìm kiếm nào. Bạn co thể xoa hoặc đánh dấu thư là đã đọc. Bạn cũng co thể di chuyển thư từ một hộp thư hoặc thư mục sang hộp thư hoặc thư mục khác trong cùng một tài khoản hoặc giữa các tài khoản khác nhau. Bạn co thể thêm, xoa hoặc đổi tên các hộp thư và thư mục.

Xóa thư:  Mở thư và chạm vào .

Bạn cũng co thể xoa trực tiếp thư khỏi danh sách thư trong hộp thư bằng cách vuốt sang trái hoặc sang phải của tiêu đề thư, rồi chạm vào Xoa.

Một số tài khoản thư hỗ trợ lưu trữ thư thay vì xoa chúng. Khi bạn lưu trữ thư, thư đo được chuyển từ Hộp thư đến của bạn sang Tất cả Thư. Bật hoặc tắt lưu trữ trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch.

Khôi phục thư

Các thư đã xoa được chuyển đến hộp thư Thùng rác.

Để thay đổi thời gian thư ở lại trong Thùng rác trước khi bị xoa vĩnh viễn, đi đến Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch. Sau đo chạm vào Nâng cao.

Xóa hoặc di chuyển nhiều thư

Khi xem danh sách thư, chạm vào Sửa, chọn các thư bạn muốn xoa, rồi chạm vào Di chuyển hoặc Xoa.

Di chuyển một thư đến hộp thư                    Trong khi xem thư, hãy chạm vào , sau đo chọn hộp thư đến hoặc  hoặc thư mục khac          thư mục.

Thêm hộp thư

Đi đến danh sách các hộp thư, chạm vào Sửa rồi chạm vào Hộp thư Mới.

Xóa hoặc đổi tên hộp thư

Đi đến danh sách các hộp thư, chạm vào Sửa rồi chạm vào hộp thư. Nhập tên hoặc vị trí mới cho hộp thư. Chạm vào Xoa Hộp thư để xoa hộp thư và tất cả nội dung của hộp thư đo.

Gắn cờ và đanh dấu nhiều thư là đã đọc

Khi xem danh sách thư, chạm vào Sửa, chọn những thư bạn muốn rồi chạm vào Đánh dấu. Chọn Gắn cờ hoặc Đánh dấu là Đã đọc.

Tìm kiếm thư

Bạn co thể tìm kiếm các trường Người nhận, Người gửi và nội dung văn bản của thư email. Mail tìm kiếm các thư được tải xuống trong hộp thư hiện được mở. Đối với tài khoản iCloud, Exchange và một số tài khoản thư IMAP, bạn cũng co thể tìm kiếm thư trên máy chủ.

Tìm kiếm email:  Mở hộp thư, di chuyển đến đầu và nhập văn bản trong trường Tìm kiếm.

Chạm vào Người gửi, Người nhận, Chủ đề hoặc Tất cả để chọn trường mà bạn muốn tìm kiếm. Nếu các tài khoản thư của bạn hỗ trợ việc này, thư trên máy chủ cũng được tìm kiếm.

Thư trong Mail cũng co thể co trong các tìm kiếm từ Màn hình chính. Xem "Tìm kiếm"         ở trang 30.

Tài khoản và cài đặt Mail

Tài khoản

Đối với Mail và các tài khoản thư, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch. Bạn co thể thiết lập:

+ Microsoft Exchange

+ iCloud

+ MobileMe + Google + Yahoo!

+ AOL

+ Microsoft Hotmail

+ Hệ thống thư POP và IMAP khác

Cài đặt co thể thay đổi, dựa trên loại tài khoản bạn đang thiết lâp. Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn co thể cung cấp thông tin bạn cần nhập.

Thay đổi cac cài đặt của tài khoản:  Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn một tài khoản, rồi thực hiện thay đổi mà bạn muốn.

Những thay đổi bạn thực hiện đối với cài đặt tài khoản trên iPhone không được đồng bộ hoa với máy tính của bạn, vì vậy bạn co thể đặt cấu hình tài khoản của mình để làm việc với iPhone mà không ảnh hưởng đến cài đặt tài khoản trên máy tính của bạn.

Dừng sử dụng tài khoản                 Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn một tài khoản rồi tắt dịch vụ


Lưu thư nhap, thư đã gửi và thư đã xóa của iPhone


tài khoản (như Mail, Lịch hoặc Ghi chú).

Nếu dịch vụ tài khoản tắt, iPhone không hiển thị hoặc đồng bộ hoa thông tin bằng dịch vụ tài khoản đo cho đến khi bạn bật lại. Đây là một cách hay để dừng nhận email công việc, ví dụ: khi đang đi nghỉ.

Đặt khoảng thời gian trước khi thư bị xóa vĩnh viễn khỏi Mail

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn tài khoản rồi chạm Nâng cao. Chạm vào Xoa rồi chọn thời gian: Không bao giờ hoặc sau một ngày, một tuần hoặc một tháng.

Điều chỉnh cài đặt may chủ thư

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch rồi chọn tài khoản. Tham vấn quản trị mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet để biết cài đặt chính xác.

Điều chỉnh cài đặt SSL và mật khẩu

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn tài khoản rồi chạm Nâng cao. Tham vấn quản trị mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet để biết cài đặt chính xác.

Bật hoặc tắt Lưu trữ Thư

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn một tài khoản rồi bật hoặc tắt Lưu trữ Thư. Xem "Sắp xếp thư" ở trang 70.

Xóa tài khoản

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn một tài khoản, rồi di chuyển xuống và chạm vào Xoa Tài khoản.

Mọi thông tin về email và danh bạ, lịch và dấu trang được đồng bộ hoa với tài khoản sẽ bị xoa khỏi iPhone.

Gửi thư đã xac thực và được mã hóa

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn tài khoản rồi chạm Nâng cao. Bật S/MIME, sau đo chọn chứng nhận xác thực và mã hoa thư đi.

Để cài đặt chứng nhận, lấy hồ sơ cấu hình từ người quản trị hệ thống của bạn, tải về các chứng nhận từ trang web của nơi cấp bằng cách sử dụng Safari hoặc nhận các chứng nhận đo trong tệp đính kèm Mail.

Đối với tài khoản IMAP, bạn co thể thay đổi vị trí của các hộp thư Nháp, Đã gửi và Đã xoa. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chọn tài khoản rồi chạm Nâng cao.

Đặt cài đặt Push                                                    Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tìm nạp Dữ liệu Mới. Push gửi thông tin mới khi iPhone được kết nối với mạng Wi-Fi. Bạn co thể muốn tắt Push để tạm ngưng việc gửi email và thông tin khác hoặc để kéo dài tuổi thọ pin. Khi Push tắt, Sử dụng cài đặt Tìm nạp Dữ liệu Mới để xác định tần suất dữ liệu được yêu cầu. Để pin co tuổi thọ tối ưu, không nên tìm nạp quá thường xuyên.

Đặt tùy chọn khac cho Mail Đối với các cài đặt áp dụng cho tất cả các tài khoản của bạn, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh ba, Lịch. Cài đặt Mail

Để thay đổi các cài đặt áp dụng cho tất cả các tài khoản của bạn, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh ba, Lịch.

Thay đổi âm thanh phat ra khi thư được gửi hoặc được nhận:  Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

Tìm nạp Dữ liệu Mới

Cài đặt này cho phép bạn bật hoặt tắt Push cho iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! và các tài khoản push bất kỳ khác trên iPhone. Các tài khoản Push sẽ gửi thông tin mới cho iPhone khi thông tin mới xuất hiện trên máy chủ (co thể phải chờ một lúc) và co kết nối Internet. Bạn co thể muốn tắt Push để tạm ngưng việc gửi email và thông tin khác hoặc để kéo dài tuổi thọ pin.

Khi tắt Push và những tài khoản không hỗ trợ push, dữ liệu vẫn co thể được tìm nạp—nghĩa là, iPhone co thể kiểm tra máy chủ và xem liệu co thông tin mới hay không. Sử dụng cài đặt Tìm nạp Dữ liệu Mới để xác định tần suất dữ liệu được yêu cầu. Để pin co tuổi thọ tối ưu, không nên tìm nạp quá thường xuyên. Đặt Push thành TẮT (hoặc đặt Tìm nạp thành Thủ công trên màn hình Tìm nạp Dữ liệu Mới) quan trọng hơn cài đặt tài khoản cá nhân.

Đặt cài đặt Push:  Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tìm nạp Dữ liệu Mới.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu