Máy Tính - La BànMay tính       26

Sử dụng may tính

Chạm vào số và chức năng trong Máy tính cũng giống như bạn thao tác với một máy tính chuẩn. Khi bạn chạm vào nút cộng, trừ, nhân hoặc chia, một vòng tròn màu trắng xuất hiện xung quanh nút đo để cho phép bạn biết hoạt động nào sẽ được thực hiện.

Thêm số vào bộ nhớ.

Rút một số khỏi bộ nhớ.

Lấy một số từ bộ nhớ (vòng tròn màu trắng biểu thị một số được lưu trong bộ nhớ).

Xóa màn hình.

May tính khoa học

Xoay iPhone theo chiều ngang để hiển thị máy tính khoa học.

La bàn    27

Giới thiệu về La bàn

La bàn tích hợp cho biết iPhone của bạn đang trỏ ở hướng nào và tọa độ địa lý của vị trí hiện tại của bạn. Bạn co thể để la bàn trỏ đến hướng bắc từ tính hoặc hướng bắc thực.

Quan trọng  Độ chính xác của la bàn co thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ tính hoặc nhiễu môi trường; ngay cả các nam châm trong đệm tai nghe của iPhone cũng co thể gây ra sự sai lệch. Chỉ sử dụng la bàn số để hỗ trợ điều hướng cơ bản và không phụ thuộc vào la bàn để xác định vị trí, vùng lân cận, khoảng cách hoặc hướng đi chính xác.

Nếu Dịch vụ Định vị được tắt khi bạn mở La bàn thì bạn sẽ được yêu cầu bật Dịch vụ Định vị. Bạn co thể sử dụng La bàn mà không cần bật Dịch vụ Định vị. Xem "Dịch vụ Định vị" ở trang 166.

Hướng iPhone đang trỏ vào

Vị trí hiện tại

Chọn đọc Thực hoặc Từ tính.

Hiệu chỉnh la bàn

Bạn cần hiệu chỉnh la bàn lần đầu bạn sử dụng và thỉnh thoảng sau đo. iPhone báo cho bạn nếu cần phải hiệu chỉnh.

Hiệu chỉnh la bàn bên trong:  Lắc iPhone theo hình số tám.

Tìm hướng đi

Tìm hướng iPhone của bạn đang trỏ:  Giữ iPhone thẳng trong tay bạn, ngang bằng với mặt đất.

Hướng la bàn xuất hiện ở đầu màn hình và vị trí được hiển thị ở cuối.

Sử dụng La bàn với Bản đồ

Ứng dụng La bàn cũng co thể hiển thị vị trí hiện tại của bạn và hướng trong Bản đồ. Để biết thông tin, hãy xem "Tìm vị trí" ở trang 103.

Xem vị trí hiện tại của bạn trên Bản đồ:  Chạm vào       ở cuối màn hình La bàn. Bản đồ mở ra và hiển thị vị trí hiện tại của bạn bằng dấu màu lam.

Xem bạn đang ở hướng nào                        Trong Bản đồ, chạm vào                        hai lần. Biểu tượng thay đổi thành              . Goc sẽ biểu thị độ chính xác của chỉ số trên la bàn—goc càng nhỏ thì độ chính xác càng lớn.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu