Ghi ÂmGhi âm   28

Giới thiệu về Ghi âm

Ghi âm cho phép bạn sử dụng iPhone như một thiết bị ghi âm di động sử dụng micrô tích hợp, iPhone hoặc micrô của tai nghe Bluetooth hay micrô bên ngoài được hỗ trợ. Các bản ghi sử dụng micrô tích hợp là đơn âm nhưng bạn co thể ghi stereo bằng micrô stereo bên ngoài.

Ghi chú:  Micrô bên ngoài phải được thiết kế để hoạt động với giắc cắm tai nghe iPhone hoặc Đầu nối Mở rộng. Những tai nghe này bao gồm đầu tai nghe co nhãn Apple và các phụ kiện của bên thứ ba được ủy quyền co nhãn logo "Made for iPhone" hoặc "Works with iPhone" 

Bản ghi

Ghi âm:  Chạm vào                hoặc nhấn nút giữa trên tai nghe iPhone. Chạm vào  để tạm dừng hoặc  để dừng ghi âm hoặc bấm nút giữa trên tai nghe iPhone.

Điều chỉnh mức độ ghi âm

Di chuyển micrô gần hơn hoặc ra xa khỏi nơi bạn đang ghi âm. Để đạt được chất lượng ghi âm tốt hơn, mức to nhất trên đồng hồ nên nằm trong khoảng -3 dB và 0 dB.

Phat hoặc tắt âm khởi động/dừng

Sử dụng công tắc Chuông/Im lặng của iPhone. (Ở một số khu vực, hiệu ứng âm thanh cho Ghi âm được phát ngay cả khi công tắc Bật chuông/Im lặng được đặt ở chế độ im lặng).

Sử dụng ứng dụng khac trong khi                   Bấm nút Home              và mở ứng dụng. Để trở về Ghi âm, chạm vào thanh ghi âm     màu đỏ ở đầu màn hình.

Quản lý và chia sẻ bản ghi

Bản ghi được ghi nhãn thời gian khi được ghi âm.

Gắn nhãn bản ghi:  Chạm vào             bên cạnh bản ghi, chạm vào  trên màn hình thông tin, rồi chọn nhãn hoặc chọn Tùy chỉnh.

Xóa bản ghi                     Chạm vào một bản ghi trong danh sách, rồi chạm vào Xoa.

Xem chi tiết bản ghi Chạm vào                          bên cạnh bản ghi.

Gửi bản ghi qua email hoặc gửi                       Chạm vào một bản ghi trong danh sách, rồi chạm vào Chia sẻ. bản ghi bằng tin nhắn

Chia sẻ ghi âm với may tính của bạn

iTunes tự động đồng bộ hoa ghi âm với thư viện iTunes của bạn khi bạn kết nối iPhone với máy tính.

Khi bạn đồng bộ hoa các ghi âm với iTunes, các ghi âm vẫn nằm trong ứng dụng Ghi âm cho đến khi bạn xoa chúng. Nếu bạn xoa một ghi âm trên iPhone, ghi âm này sẽ không bị xoa khỏi danh sách phát Voice Memos trong iTunes. Tuy nhiên, nếu bạn xoa một ghi âm khỏi iTunes, tập tin này sẽ bị xoa khỏi iPhone vào lần tiếp theo bạn đồng bộ với iTunes.

Đồng bộ hóa ghi âm với iTunes:  Kết nối iPhone với máy tính của bạn và chọn iPhone trong danh sách thiết bị của iTunes. Chọn Music ở đầu màn hình (giữa Apps và Movies), chọn Sync Music, chọn "Include voice memos" và bấm Apply.

Chương 28    Ghi âm

Ghi âm từ iPhone xuất hiện trong danh sách phát Voice Memos trong iTunes.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu