Đồng HồĐồng hồ 18

Giới thiệu về Đồng hồ

Bạn co thể sử dụng Đồng hồ để kiểm tra thời gian bất kỳ nơi nào trên thế giới, đặt báo thức, bấm giờ một sự kiện hoặc đặt hẹn giờ.

Đặt giờ quốc tế

Bạn co thể thêm nhiều đồng hồ để hiển thị thời gian ở các thành phố và múi giờ chính khác trên thế giới.

Thêm đồng hồ:  Chạm vào                 , sau đo nhập tên của thành phố. Nếu bạn không nhìn thấy thành phố bạn đang tìm kiếm, hãy thử một thành phố lớn ở cùng múi giờ.

Sắp xếp lại đồng hồ   Chạm vào Sửa, sau đo                     .

Xóa đồng hồ                   Chạm vào Sửa, sau đo chạm vào                      .

Đặt bao thức

Bạn co thể đặt nhiều báo thức. Đặt từng báo thức lặp lại vào các ngày bạn chỉ định, hoặc chỉ đổ chuông một lần.

Đặt bao thức:  Chạm vào Báo thức và chạm vào .

Thay đổi cài đặt cho bao thức   Chạm vào Sửa, sau đo chạm vào                      .

Xóa bao thức                 Chạm vào Sửa, sau đo chạm vào                      .

Nếu ít nhất một báo thức được đặt và bật thì                  sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái của iPhone ở đầu màn hình. Nếu báo thức được đặt là chỉ đổ chuông một lần thì no sẽ tự động tắt sau khi đổ chuông. Bạn co thể bật báo thức trở lại để kích hoạt lại.

Quan trọng  Một số nhà cung cấp không hỗ trợ thời gian mạng ở mọi vị trí. Nếu bạn đang đi du lịch, báo thức của iPhone co thể không đổ chuông theo đúng giờ địa phương. Xem "Ngày & Giờ" ở trang 172.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

Bấm giờ một sự kiện:  Chạm Đ.hồ bấm giờ rồi chạm vào Bắt đầu.

Đồng hồ bấm giờ tiếp tục bấm giờ nếu bạn chuyển sang ứng dụng khác.

Đặt hẹn giờ

Bạn co thể đặt hẹn giờ tiếp tục chạy ngay cả khi bạn sử dụng các ứng dụng khác. Đặt hẹn giờ:  Chạm vào Hẹn giờ, vuốt để đặt thời lượng và chạm vào Bắt đầu.

Chọn âm bao                  Chạm vào Khi Hẹn giờ K.thúc.

Đặt hẹn giờ tắt cho iPhone         Đặt thời gian, chạm vào Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Tắt iPhone. iPhone dừng phát nhạc hoặc video khi hẹn giờ kết thúc
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu