Vật Lý - Hà Thị Thủy
Thầy ơi Thầy giải giúp e bài tập này với ạ.Em cám ơn Thầy ạ
Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với vận tốc 200cm/s.Gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng.Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cach nhau 22,5cm.Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn.Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất.Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất
 A.3/20S    B.3/80        C.7/160      D.1/10
 (Thầy vẽ hình minh họa giúp e) on Đặt Câu Hỏi

Giải:
Phương trình dao động tại M uM=Acost
Khi đó tại N thì có phương trình: uN=Acos, trong đó x là khoản cách từ MàN, v là vận tốc .
Hạ xuống thấp nhất =>x=-A
Ta có: T=
2T nghĩa là chạy được 2 vòng, không cần quan tâm. Lúc này tạy M chạy hơn tại N , để nó về đến vị trí giống N thì cần phải chạy thêm
 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu