VideoVideo     25

Giới thiệu về Video

Với iPhone, bạn co thể xem nội dung video như phim, video nhạc và podcast video từ iTunes và chương trình TV nếu khả dụng tại khu vực của bạn.

Phat cac video

Cars 2 có sẵn trên iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Hiển thị hoặc ẩn cac điều khiển                      Trong khi video đang phát, chạm vào màn hình. phat lại

Điều chỉnh âm lượng                                        Kéo thanh trượt âm lượng hoặc sử dụng các nút âm lượng ở sườn iPhone hoặc các nút âm lượng trên tai nghe của iPhone.

Chỉnh video ra toàn màn hình Chạm vào                          hoặc           . Hoặc chạm hai lần vào video. hoặc vừa với màn hình

Tạm dừng hoặc tiếp tục phat lại                      Chạm vào  hoặc           , hoặc nhấn nút giữa trên tai nghe iPhone.

Bắt đầu lại từ đầu                                                Nếu video gồm nhiều chương, kéo đầu phát dọc thanh tiến trình về hết bên trái. Nếu không co chương nào, hãy chạm vào         . Nếu bạn không vào video trước 5 giây, video trước đo trong thư viện của bạn sẽ mở ra.

Chuyển đến chương cụ thể       Chạm vào                         , rồi chọn một chương.

(nếu có)

Chuyển đến chương tiếp theo                         Chạm vào                         , hoặc nhấn nhanh nút giữa trên tai nghe iPhone hai lần.

(nếu có)


Chuyển về chương trước đó (nếu có)


Chạm vào                         , hoặc nhấn nhanh nút giữa trên tai nghe iPhone ba lần. Nếu bạn không vào video trước 5 giây, video trước đo trong thư viện của bạn


sẽ mở ra.

Tua đi hoặc tua lại      Chạm và giữ                    hoặc           .

Dừng xem video          Chạm vào Xong.

Chọn một ngôn ngữ âm thanh                          Chạm vào                         , rồi chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh. khac (nếu có)

Hiển thị hoặc ẩn phụ đề (nếu có) Chạm vào , rồi chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh.


Hiển thị hoặc ẩn chu thích đóng (nếu có)

Tìm kiếm video


Truy cập Cài đặt > Video.


Bạn co thể tìm kiếm tiêu đề của phim, chương trình TV và các podcast video trên iPhone.

Tìm kiếm video của bạn:  Chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình để hiển thị trường tìm kiếm, chạm vào trường, rồi nhập nội dung.

Bạn cũng co thể tìm kiếm video từ Màn hình chính. Xem "Tìm kiế m" ở trang 30.

Xem cac phim đã thuê

Bạn co thể thuê phim từ iTunes Store và xem trên iPhone. Bạn co thể tải về các phim đã thuê trực tiếp về iPhone, hoặc chuyển phim từ iTunes trên máy tính của bạn đến iPhone. (Phim đã thuê co thể không khả dụng ở mọi khu vực).

Phim đã thuê sẽ hết hạn và khi bạn bắt đầu xem, bạn phải xem xong trong khoảng thời gian co hạn. Thời gian còn lại xuất hiện gần tiêu đề. Các mục đã thuê sẽ bị xoá khi hết hạn. Trước khi thuê phim, hãy kiểm tra iTunes Store để biết khoảng thời gian thuê. Để biết thông tin, hãy xem "Mua hoặc thuê video" ở trang 120.

Xem phim đã thuê:  Chạm vào video bạn muốn xem. Nếu bạn không thấy video trong danh sách của bạn, phim co thể vẫn đang được tải về.

Chuyển cac phim đã thuê đến iPhone:  Kết nối iPhone với máy tính của bạn. Sau đo, chọn iPhone trên thanh bên của iTunes, bấm Movies và chọn các phim đã thuê bạn muốn chuyển. Máy tính của bạn phải được kết nối Internet. Không thể chuyển phim đã thuê trên iPhone vào máy tính.

Trên iPhone 3GS, bạn co thể chuyển các phim đã thuê giữa iPhone và máy tính của mình. Trên iPhone 4, bạn chỉ co thể chuyển các phim đã thuê giữa iPhone và máy tính của mình nếu những phim này được thuê trong iTunes trên máy tính của bạn.

Xem video trên TV

Bạn co thể truyền phát video qua mạng không dây đến TV của mình bằng AirPlay và Apple TV hoặc kết nối iPhone với TV bằng một trong số các cáp sau:

+ Bộ tiếp hợp AV Kỹ thuật số Apple và cáp HDMI (iPhone 4 hoặc mới hơn)

+ Cáp AV Component của Apple

+ Cáp AV Composite của Apple

+ Bộ tiếp hợp VGA của Apple và cáp VGA

Cáp, bộ tiếp hợp và đầu nối của Apple được bán riêng tại nhiều khu vực. Truy cập www.apple. com/vn/store hoặc kiểm tra với nhà bán lẻ Apple tại địa phương bạn.

Truyền phat video bằng AirPlay:  Bắt đầu phát lại video, rồi chạm vào  và chọn Apple TV của bạn từ danh sách thiết bị AirPlay. Nếu  không xuất hiện hoặc nếu bạn không nhìn thấy Apple TV trong danh sách thiết bị AirPlay, đảm bảo no ở trên cùng mạng không dây như iPhone. Để biết thêm thông tin, hãy xem "AirPlay" ở trang 34.

Khi video đang phát, bạn co thể thoát Video và sử dụng các ứng dụng khác. Để đưa phát lại trở về iPhone, hãy chạm vào  và chọn iPhone.

Truyền phat video bằng cap:  Sử dụng cáp để kết nối iPhone với TV hoặc bộ thu AV và chọn đầu vào tương ứng.

Kết nối bằng cap AV

Sử dụng Cáp AV Component của Apple, cáp AV Composite của Apple hay cáp tương thích được phép khác của iPhone. Bạn cũng co thể sử dụng những cáp này với Đầu nối Đa năng của Apple để kết nối iPhone với TV của bạn. Bạn co thể sử dụng điều khiển từ xa của đầu nối để điều khiển phát lại.

Kết nối bằng Bộ tiếp hợp AV Kỹ thuật số của Apple (iPhone 4 hoặc mới hơn)

Lắp Bộ tiếp hợp AV Kỹ thuật số của Apple vào Đầu nối mở rộng iPhone. Sử dụng cáp HDMI để kết nối cổng HDMI của bộ tiếp hợp với TV hoặc bộ thu của bạn. Để iPhone được sạc trong khi xem video, sử dụng cáp nối USB để kết nối cổng 30chân của bộ tiếp hợp với máy tính của bạn hoặc Bộ tiếp hợp Nguồn USB được cắm vào ổ điện.

Kết nối bằng Bộ tiếp hợp VGA

Lắp Bộ tiếp hợp VGA vào Đầu nối mở rộng iPhone. Kết nối Bộ tiếp hợp VGA co cáp VGA với TV tương thích, máy chiếu hoặc màn hình VGA.

Bộ tiếp hợp AV Kỹ thuật số hỗ trợ video độ nét cao lên tới 720p với âm thanh.

Khi bạn kết nối iPhone 4S với TV hoặc máy chiếu bằng Bộ tiếp hợp AV Kỹ thuật số của Apple hoặc Bộ tiếp hợp VGA, màn hình iPhone tự động được phản chiếu trên màn hình ngoại vi co độ phân giải lên tới 1080p và video phát ở độ phân giải lên tới 720p.

Với iPhone 4S, bạn cũng co thể phản chiếu màn hình trên TV qua mạng không dây bằng cách sử dụng Phản chiếu AirPlay và Apple TV. Xem "AirPlay" ở trang 34.

Xóa video khỏi iPhone

Bạn co thể xoa các video khỏi iPhone để tiết kiệm dung lượng. Xoa video khỏi iPhone (ngoài phim đã thuê) sẽ không xoa video khỏi thư viện iTunes của bạn. Video co thể xuất hiện lại trên iPhone nếu video trong iTunes vẫn được đặt để đồng bộ hoa.

Quan trọng  Nếu bạn xoa một phim đã thuê khỏi iPhone, phim sẽ bị xoa vĩnh viễn và bạn không thể chuyển lại máy tính của mình.

Xóa một video:  Trong danh sách video, vuốt sang trái hoặc phải trên video, rồi chạm vào Xoa.

Sử dụng Home Sharing

Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV trên iPhone từ thư viện iTunes trên Mac hoặc PC của bạn. Xem "Home Sharing" ở trang 82.

Đặt hẹn giờ tắt

Bạn co thể đặt iPhone để dừng phát nhạc hoặc video sau một khoảng thời gian.

Đặt hẹn giờ tắt:  Trong ứng dụng Đồng hồ, chạm vào Hẹn giờ, rồi vuốt để đặt số giờ và phút. Chạm vào Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Tắt iPod, chạm vào Đặt, rồi chạm vào Bắt đầu để bắt đầu hẹn giờ.

Khi hẹn giờ kết thúc, iPhone dừng phát nhạc hoặc video, đong bất kỳ ứng dụng nào khác đang mở, rồi tự khoá.

Chuyển đổi video cho iPhone

Bạn co thể thêm các video ngoài những video đã mua từ iTunes Store vào iPhone, chẳng hạn như video bạn tạo trong iMovie trên máy Mac hay các video bạn tải về từ Internet và sau đo thêm vào iTunes. Nếu bạn cố gắng thêm một video từ iTunes vào iPhone và một thông báo cho biết video không thể phát trên iPhone, bạn co thể chuyển đổi video.

Chuyển đổi video để hoạt động với iPhone:  Chọn video trong thư viện iTunes của bạn và chọn Advanced > "Create iPod or iPhone Version". Sau đo, thêm video đã được chuyển đổi vào iPhone.


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu