ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN – KHỐI 7 - TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020

--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 7

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:Câu 1:  (2.0 điểmThực hiện phép tính:

 1.  

 2.  

Câu 2:  (2.0 điểmTìm x, biết rằng:

 1.  

Câu 3: 

 1. (1.0 điểmTìm x, y biết rằng: .

b)  (1.0 điểm)  Trong một đợt đi dã ngoại, các học sinh khối 7 thi nhau trồng cây để hưởng ứng ngày bảo vệ môi trường. Các lớp 7A, 7B, 7C đã trồng được số cây lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 6. Biết rằng, tổng số cây ba lớp trồng được là 520 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được.

Câu 4:  (1.0 điểmHãy trình bày các bước vẽ đồ thị của hàm số

Câu 5:  (3.0 điểmCho ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E. Từ E vẽ EDBC (D BC). Gọi F là giao điểm của hai đường thẳng DE và BA.

 1. Chứng minh ∆ABE=∆DBE.

 2. Chứng minh AF = DC. Từ đó suy ra  ECD=EFA.

 3. Chứng minh tam giác BCF cân. 

 4. Chứng minh AD // CF.


---------HẾT---------


(Chú ý: Học sinh không được phép sử dụng máy tính khi làm bài)

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

( Đáp án gồm 3 trang)

Câu

Nội dung

Điểm

1a

(0.5 điểm)

Thực hiện phép tính:

 

0.25


0.25

1b

(0.5 điểm)

Thực hiện phép tính:

 

0.25
0.25


1c

(0.5 điểm)

Thực hiện phép tính:

 

0.25


0.25

1d

(0.5 điểm)

Thực hiện phép tính:

 

0.250.25

2a

(1.0 điểm)

Tìm x

 

Vậy  
0.25


0.250.25
0.25

2b

(1.0 điểm)

Tìm x

hoặc

hoặc

hoặc  

Vậy hoặc 0.25


0.25


0.25

0.25

3a

(1.0 điểm)

Tìm x, y

Ta có:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

  


0.5


0.25

0.25

3b

(1.0 điểm)

Gọi số cây trồng được của học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: x; y; z

Theo đề bài ta có:  

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 

Suy ra:  

Vậy số cây trồng được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 120; 160; 240 (cây)0.250.250.250.25

4

(1.0 điểm)

Hàm số:

Trình bày các bước vẽ, bảng giá trị.

Vẽ đồ thị hàm số.0.5

0.5

5a

(1.0 điểm)
0.25


Xét tam giác vuông ABE và tam giác vuông DBE, có:

BE là cạnh chung

(BE là tia phân giác góc B)

Suy ra: (cạnh huyền – góc nhọn)

 


0.25

0.25

0.25


5b

(1.0 điểm)

Xét tam giác vuông AEF và tam giác vuông DEC, có

 

AE = ED ()

(đối đỉnh)

Suy ra:   (g-c-g) 

Do đó: AF = DC (hai cạnh tương ứng)

Tương tự: ECD=EFA (hai góc tương ứng)0.250.25

0.25

0.25

5c

(1.0 điểm)

Ta có: AB = BD ()

             AF = DC (câu b)

 Do đó: BF = BC

Hay tam giác BCF cân tại B.

Mà BE là tia phân giác góc B ( giả thiết).

Nên BE cũng là đường cao của tam giác BCF.

Hay (1)

CMTT: (2)

Vậy CF // AD (đpcm) 0.25

0.25


0.25

0.25
        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020

--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 7

ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:Câu 1:  (2.0  điểm)  Thực hiện phép tính:

 1.  

 2.  

 3.  

d)  

Câu 2:  (2.0 điểm)  Tìm x, biết rằng:

Câu 3: 

      a)  (1.0 điểm)  Tìm x, y biết rằng:   và  x - 2y  = 18.

  b)  (1.0 điểm)  Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số quyển sách lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số quyển sách giáo khoa mỗi lớp đã quyên góp, biết rằng tổng số quyển sách quyên góp của cả ba lớp là 132.

 Câu 4:  (1,0 điểm)  Hãy trình bày các bước vẽ đồ thị của hàm số .

 Câu 5:  (3.0 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC.

 a)  Chứng minh .

 b)  Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm H, K sao cho BH = CK. Chứng minh MH = MK.    

       c)  Chứng minh HK // BC.


---------HẾT---------


(Chú ý: Học sinh không được phép sử dụng máy tính khi làm bài)


ĐÁP ÁN ĐỀ DỰ BỊ

(Đáp án gồm 03 trang)

Bài

Đáp Án

Điểm

( 2điểm)

b) 

c)  

d)

 

0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

(2 điểm)

a)

 Vậy.

b)

 

hoặc

    hoặc 

Vậy hoặc
0.25đ


0.25đ


0.5đ
0,5đ


0,25đ

0,25đ
Câu 3

(2 điểm ) 

a)   và x - 2y  = 18

b) Gọi x, y, z  là số quyển sách quyên góp của lớp 7A , 7B, 7C  .

Ta có :

Suy ra :

Suy ra : x = 33; y = 44; z = 55 

Vậy số quyển sách của lớp 7A quyên góp  là 33 quyển ; lớp 7B quyên góp  là 44 quyển ; lớp 7C quyên góp  là 55 quyển.0,5đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

Câu 4 

(1 điểm)

Bảng giá trị

Vẽ đúng đồ thị

0,5đ

0,5đ

Câu 5

a) Chứng minh

có:

            AB = AC (gt)

            MB = MC ( M là trung điểm của BC)

            AM chung

Vậy (c-c-c)

b) Chứng minh

có:

           HB = KC (gt)

           B=C ( vì )

           MB = MC ( M là trung điểm của BC)

Vậy (c-g-c)

c) Chứng minh HK song song BC

- Chứng minh được (c-g-c)

- Chứng minh được HK AM tại I

- Chứng minh được BC AM tại M

Vậy HK song song BC0,25đ
0,75đ

1.0đ
1.0đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu