Hướng dẫn giải toán thực tế 9 phần hình học. 


Bài 2: một khối u của bệnh nhân cách mặt da 5,7 cm được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để trách làm tổn thương mô, bác sĩ đặt một nguồn tia sáng cách khối u ( trên mặt da) 8,3 cm (xem hình vẽ). Tính góc tạo bởi chùm tia với mặt da và chùm tia phải đi 1 đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u? (góc làm tròn đến phút độ dài làm tròn đến số thập phân thứ hai)

Giải: quảng đường chùm tia đi (áp dụng pitago):

S2=8,32+5,72=101,38

=>S=10,07 cm.

Góc của chùm tia với mặt da:

Tan α =5,7:8,3=57/83

=> α = arctan(57/83)=340 29’Bài 3: trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở tren mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo một dường thẳng tạo với mặt biển một góc 21o.

a)    Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 250m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước(làm tròn đến đơn vị mét).

b)    Giả sủ tốc độ trung bình của tàu là 9km/h thí sau bao lâu (tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sau 200 mét (cách mặt nước biển 200m) làm tròn đến số thập phân thứ nhất. (ghi nhớ: quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian).

Giải:

a)    Độ sâu của tàu là:

h = 250.sin21o =89,6 ≈ 90 mét.

b)    Quảng đường tàu di chuyển để đạt độ sâu 200 mét là:

s =200:sin210=558 mét=0,5581 km.

Thời gian tàu di chuyển là:

t=s:v=0,558:9=0,062 giờ = 3,72 phút.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu