KIỂM TRA HỌC KỲ I 8      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

a)

b)

c)

Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x2 – 42x + 63

b)

c)

Bài 3: (1 điểm) Thực hiện phép tính

Bài 4: (1 điểm) Bức tranh Đông Hồ hình chữ nhật có chiều rộng x+5 (cm), chiều dài 50 cm.Kết quả hình ảnh cho tranh dông hồ ếch đi học

a) Tính diện tích của bức tranh theo x.

b) Tính chiều rộng của bức tranh biết diện tích bức tranh là 1500 cm2.


Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông  tại A (AB < AC) có đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB (D thuộc AB) và  HE vuông góc với AC (E  thuộc AC).

a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật.

b) Gọi F là điểm đối xứng với điểm B qua H và K là điểm đối xứng với điểm A qua H. Chứng minh tứ giác ABKF là hình thoi.

c) Chứng minh AF vuông góc với CK.


----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: TOÁN – Lớp: 8CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

  Bài 1

3,0đ

a

0,75đ


  0,25.3

b

1,0đ

=           

=                            0,25 + 0,25

0,25+0,25

c

1,25đ

=2x2 - x+4

Thực hiện phép tính

Ghi kết quả 0,25

0,25.4

Bài 2 

2,0đ


a

0,75đ


0,25.3


b

0,75đ

x2  –  2x  +  xy  -  2y

=  ( x2  –  2x ) + ( xy  -  2y)  = x ( x – 2 ) + y ( x – 2 )                                               =  ( x – 2 ) ( x + y )                                                    


0,25.3


c

0,5

  x2(x+3) – (7x – 12)(x+3)

= (x+3)(x2-7x+12)

= (x+3)(x2-3x-4x+12)

=(x+3)[x(x-3)-4(x-3)]

=(x+3)(x-3)(x-4)0,25

0,25

Bài 3

1,0đ

0,25


0,25


0,250,25

Bài 4

1,0đ

a

0,5

Diện tích bức tranh: 

(x + 5).50 = 50x+250 (m2)


0,5


b

0,5

Vì diện tích bức tranh là 1500 cm2 nên ta có 

50x + 250 = 1500

50x = 1250

x = 25

Vậy chiều rộng bức tranh: 25+5=30cm


0,5

Bài 5

3,0đ

a

1,0đ

Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật

        Tứ giác ADHE có:  (gt) nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật


0,25.4

b

1,0đ

Chứng minh tứ giác ABKF là hình thoi

Ta có: H là trung điểm của BF và AK nên tứ giác ABKF là hình bình hành

có AK vuông góc với BF tại H nên  tứ giác ABKF là hình thoi

0,250,5

0,25


c

1,0đ

Chứng minh: AF vuông góc với CK

Gọi S là giao điểm của KF và AC

Ta có KF // AB mà AC vuông góc với AB nên KF vuông góc với AC tại S

Tam giác AKC có hai đường cao CH và KS cắt nhau tại F nên H là trực tâm

Do đó:  AF vuông góc với CK

0,5


0,250,25


---HẾT---

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống trong bảng sau:    (Lưu ý: Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)      

STT

Đại lượng vật lý

Ký hiệu

Đơn vị

Dụng cụ đo

1

Tốc độ
2

Áp lực
Câu 2: (2,0 điểm) Học sinh điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau để thành câu hoàn chỉnh (học sinh chỉ cần ghi từ cần điền vào mỗi vị trí đã được đánh số, không cần ghi lại toàn bộ câu)

 1. Ô tô đột ngột quẹo phải, hành khách trên xe sẽ ngã về bên …(1)… do quán tính.

 2. Đi trên sàn đá hoa trơn ướt dễ bị trượt ngã, lực …(2)……. trong trường hợp này là có ích.

 3. Nắp ấm pha trà thường có lỗ hở nhỏ, để lợi dụng áp suất của….(3)…., giúp trà trong ấm dễ chảy ra khi rót.

 4. Khi xe bus chuẩn bị ghé trạm, chuyển động của xe bus là chuyển động……(4)…………

 5. Trong nguyên tắc hoạt động của máy thủy lực, khi S2 lớn hơn S1 bao nhiêu lần, thì độ lớn lực F2 cũng ………(5)……….. F1 bấy nhiêu lần.

 6. Trọng lực có phương ……(6)…… và có chiều từ …..(7)….

 7. Áp lực có tác dụng càng mạnh khi áp lực càng lớn và diện tích tiếp xúc càng…(8)….

Câu 3: (1,0 điểm) 

Một chai nhựa được đục 3 lỗ A, B, C có độ cao khác nhau. Ta đổ nước vào đầy bình (như hình vẽ)

 1. Em hãy cho biết tia nước ở vị trí nào mạnh nhất, ở vị trí nào yếu nhất?

 2. Hiện tượng trên chứng tỏ điều gì?


Câu 4: (1,5 điểm) 

Em hãy giải thích vì sao khi ta hút hết sữa trong hộp và tiếp tục hút nữa thì hộp sữa giấy sẽ bị móp lại.

Câu 5: (1,5 điểm ) 

Một người thợ lặn đang lặn ở độ sâu 0,06 km so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10.300 N/m3.

 1. Tính áp suất của nước biển gây ra ở độ sâu đó. 

 2. Mặt nạ của chiếc áo lặn có diện tích 3 dm2. Tính áp lực của nước biển tác dụng lên mặt nạ. 


Câu 6: (2,5 điểm) 

Một bạn học sinh đi bộ từ nhà ra công viên quãng đường 2880m thì mất 12 phút. Sau đó bạn đi bộ 5400 m quanh công viên trong 1800 giây.

a) Tính tốc độ trung bình của bạn học sinh trên cả hai quãng đường.

b) Sau khi tập thể dục, bạn học sinh đi bộ từ công viên về nhà lúc 6 giờ 50 phút. Để có mặt ở nhà đúng 7 giờ thì bạn ấy phải đi với tốc độ là bao nhiêu?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..…………………………………………Số báo danh………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (1,5 điểm)

STT

Đại lượng vật lý

Ký hiệu

Đơn vị

Dụng cụ đo

1

Tốc độ

v


km/h hoặc m/s

Tốc kế

2

Áp lực

F


N

Lực kế

Câu 2 (2,0 điểm)

 1. (1) trái

 2. (2) ma sát nghỉ (hoặc chỉ ghi ma sát)

 3. (3) không khí (khí quyển)

 4. (4) không đều ( hoặc chậm dần)

 5. (5) lớn hơn

 6. (6) thẳng đứng – (7) trên xuống (8) nhỏ

Câu 3 (1,0 điểm)

a. Tia nước ở vị trí A mạnh nhất, ở vị trí C yếu nhất. (0,5đ)

b. Hiện tượng trên chứng tỏ, càng xuống sâu áp suất chất lỏng càng lớn,( hoặc càng tăng). (0,5đ)

Câu 4 (1,5 điểm)

Vì khi hút nữa thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất từ bên ngoài (0,75đ)

 nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất bên ngoài làm cho vỏ hộp bị móp lạị (0,75đ).

Câu 5 (1,5 điểm)

Tóm tắt : (0,5đ)
h = 0,06km = 60 m
d = 10.300 N/m3
s = 3 dm2 = 0,03 m2
a. Tính p = ?
b. tính F tác dụng lên mặt nạ.
Giải
a.  Ta có : p = d.h (0,25đ)

= 10,300 . 60 = 618,000 pa  (0,25đ)
b. Áp lực tác dụng lên mặt nạ là : (0,5đ)

Câu 6: (2,5 điểm)

Tóm tắt (0,25đ)

Tốc độ trung bình của bạn học sinh trên cả hai quãng đường

vtb =     (0,25đ)

= (0,25đ)

== 3.29m/s (0,5đ)

Thời gian chuyển động: 7h – 6h50 = 10 phút = 600s (0,25đ)

Tốc độ bạn ấy đi về nhà  là: 

v' = (0,25đ)

= (0,25đ)

= 4,8m/s (0,5đ)

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành bảng sau:

CTHH

CTHH đúng

CTHH sai

CTHH sửa

Đơn chất

Hợp chất

N2


Al3(NO3)2


Fe


MgCl


K2O


Câu 2: (1 điểm) Trong các hiện tuợng mô tả sau đây, đâu là hiện tuợng vật lý? Ðâu là hiện tuợng hóa học?

a) Uốn cong dây sắt để tạo các hoa văn trên cửa, cầu thang, lan can…

b) Nếu vô ý đánh rơi cốc thủy tinh xuống nền gạch, cốc sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

c) Ðinh sắt để trong không khí lâu ngày sẽ bị gỉ sét.

d) Quá trình phân hủy xác động vật thuờng sinh ra các chất khí có mùi thối.

Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Mg  +  HCl  MgCl2  +  H2

b) Na  +  O2 Na2O

c) Ca  +  H2O Ca(OH)2  +  H2

d) FeCl3  +  NaOH     Fe(OH)3  +  NaCl

Câu 4: (1 điểm) Khi đun nấu người ta thường phải đập than nhỏ vừa phải, châm lửa, quạt vào lò than. Em hãy giải thích việc làm trên. 

Câu 5: (3 điểm) 

5.1. Em hãy tính:

 1. Số mol của 6,72 lít khí CO2 (đktc).

 2. Khối lượng của 0,2 mol Na.

 3. Thể tích (đktc) của 14 gam N2 .

5.2. Cho sơ đồ phản ứng sau:  Zn   +   HCl    ZnCl2  +   H2

   Nếu có 1,3 gam kẽm tham gia phản ứng, em hãy: 

 1. Viết và cân bằng phương trình hóa học.

 2. Tính thể tích khí hidro thoát ra sau phản ứng (đktc).

 3. Tính khối lượng muối ZnCl2 sau phản ứng.

 4. Tính khối lượng axit clohidric tham gia phản ứng hóa bằng 2 cách.

Cho biết: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Cl=35,5; Zn=65.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1: (3 điểm)


CTHH

CTHH đúng

CTHH sai

CTHH sửa

Đơn chất

Hợp chất

N2

xx


Al3(NO3)2


x

Al(NO3)3


x

Fe

xx


MgCl


x

MgCl2


x

K2O

x
x


0,25x12

Câu 2: (1điểm)

Hiện tượng vật lý: a, b

Hiện tượng hóa học: c, d

0.25*4

Câu 3: (2 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a-        Mg  +  2 HCl  MgCl2  +  H2

b-        4 Na  +  O2 2 Na2O

c-        Ca  +  2 H2O Ca(OH)2  +  H2

d-        FeCl3  +  3 NaOH Fe(OH)3  + 3 NaCl

Lưu ý:  Viết được sơ đồ phản ứng 0.25.

Cân bằng PT đúng : 0.25


0.5

0.5

0.5

0.5


Câu 4

(1 điểm)

- Đập nhỏ than: tăng diện tích tiếp xúc

- Châm lửa: tăng nhiệt độ của chất đến nhiệt độ cháy

- Quạt vào lò than: để cung cấp oxi cho sự cháy

Học sinh giải thích được 2 ý trở lên được trọn điểm.

1.0

Câu 5

(3 điểm)

5.1a . n CO2 = 0,3 mol

b. m Na = 4,6 g

c. n N2 = 0,5 mol

V N2 = 11,2 lít

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5.2 a/

0,25đ

              Zn      +     2 HCl            ZnCl2     +      H2

       Mol pt:     1                2                      1                     1

       Mol bài :  0,02           0,04              0,02                  0,02

0.25

0,25đ

b/

0,25đ

c/

0,25đ

d/ Cách 1:

0,25đ

Cách 2:  

0,5đ

Ap dụng ĐLBTKL:

HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

a) Đang lúc đói bụng, bạn An đi ngang qua một quán ăn, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nước bọt trong miệng An tiết ra liên tục, hiện tượng đó gọi là gì? Em hãy trình bày khái niệm của hiện tượng vừa nêu và kể thêm hai ví dụ khác mà em biết?     

b) Giải thích điểm giống và khác giữa hiện tượng “cụp lá ở cây xấu hổ” (hay cây mắc cỡ) với hiện tượng “khi tay chạm vào lửa ta rụt tay lại”?

 Câu 2: (2 điểm)

a) Sau một kì nghỉ hè, bạn Nam lớp 8A1 đo lại chiều cao phát hiện mình đã cao hơn
7 cm. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích cơ chế phát triển chiều cao của bạn Nam.

b) Em hãy chọn các hình có các tư thế lao động, học tập và nghỉ ngơi đúng trong việc  phòng chống cong vẹo cột sống.


aKết quả hình ảnh cho một số tư thế ngồi học nghỉ ngơi, làm việc, vận động của con ngườiUntitled

Kết quả hình ảnh cho tư thế mag balo dung chong cong veo cot songUntitled

Câu 3: (2 điểm)

a) Tuy chỉ chiếm 7% trọng lượng cơ thể, nhưng máu đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Nếu cơ thể mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến tử vong, nhờ quá trình đông máu mà cơ thể không bị mất nhiều máu khi bị thương. Em hãy cho biết loại tế bào nào của máu tham gia vào quá trình đông máu? Trình bày cơ chế đông máu.

b) Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do vi trùng lao gây nên, bệnh này rất dễ lây truyền qua đường hô hấp. Để phòng ngừa bệnh lao, vì sao chúng ta nên tiêm phòng vắcxin?

Câu 4: (2 điểm)

“Ô nhiễm không khí là sự thay đổi trong thành phần của không khí. Chủ yếu do khói, bụi, hơi hoặc các khí độc gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hay có thể làm phá hỏng môi trường tự nhiên của nhiều loài sinh vật khác. 

Ô nhiễm không khí được chia làm hai dạng, gồm ô nhiễm không khí ngoài trời và ô nhiễm không khí trong nhà. Trong đó, ô nhiễm không khí ngoài trời là tác nhân chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người ở các nước phát triển và đang phát triển. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đối mặt với ô nhiễm không khí trong nhà. Các nguồn gây ô nhiễm bao gồm khói thuốc lá, khói than, củi, các hóa chất có trong sơn hoặc các sản phẩm làm sạch, khí máy lạnh và một số chất có trong vật liệu xây dựng.”

a) Dựa vào bài viết trên, em hãy nêu các tác nhân có hại cho hệ hô hấp (ít nhất là 4 tác nhân)? 

b) Từ các tác nhân đã nêu, em hãy đề ra biện pháp bảo vệ cho hệ hô hấp?

Câu 5: (2 điểm)

a) Dựa vào hình bên dưới. Em hãy xác định đây là quá trình tiêu hóa diễn ra ở đâu trong ống tiêu hóa?

(Sách giáo khoa Sinh học lớp 8)

b) Trong hệ tiêu hóa của cơ thể người, thức ăn chủ yếu được tiêu hóa ở ruột non. Em hãy mô tả đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ của nó.


----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2điểm)

a)-  Phản xạ (0, 5 đ)

       Khái niệm ( 0,5đ)

+ Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường 

 + Thông qua hệ thần kinh.

  - Ví dụ về 2 hiện tượng phản xạ (0,5 đ)


b)- Giống: Đều là hiện tượng phản ứng nhằm trả lời kích thích môi trường. (0,25 đ)
  - Khác: Hiện tượng rụt tay lại khi tay chạm vào lửa có sự tham gia của tổ chức thần kinh. Hiện tượng cụp lá ở cây xấu hổ thì không.(0,25đ)


Câu 2: (2 điểm)

 1. Sự phân chia và hóa xương của các tế bào xươngsụn tăng trưởng giúp xương dài ra (1,0đ)

 2. Hình : B, C, F, H (1,0đ)

    Câu 3: (2 điểm)

a/ Tế bào tiểu cầu (0,5đ)

- Cơ chế đông máu: 

  + Trong huyết tương có chứa protein gọi là chất sinh tơ máu và ion canxi (0,25 đ)

  + Trong tiểu cầu có chứa enzym có khả năng biến chất sinh tơ máu thành tơ máu (0,25 đ)

  + Khi tiểu cầu vỡ giải phóng enzym, enzym này kết hợp với ion canxi biến chất sinh tơ máu thành các sợi tơ máu ôm giữ các tế bào máu tạo thành cục máu đông (0,5 đ)

b/ - Khi tiêm vacxin (cũng có nghĩa ta đã tiêm kháng nguyên của virus hay vi khuẩn vào cơ thể, tuy nhiên chúng đã bị làm yếu đi), cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng tạo kháng thể để chống lại kháng nguyên của vi khuẩn hay virus đó.  (0,25 đ)

- Lượng kháng thể dư thừa tiếp tục tồn tại trong máu, giúp cơ thể miễn dịch được với bệnh đó.(0,25 đ)

   Câu 4: (2 điểm)

a) Bụi , chất khí độc, vi sinh vật gây bệnh, các chất gây nghiện,...

(Mỗi ý đúng được 0.25 đ)

b) -Cần luyện tập TDTT, phối hợp với tập thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên từ bé, sẽ có hệ hô hấp khỏe mạnh. 

    -Luyện tập thể thao phải vừa sức, rèn luyện từ từ.

(Mỗi ý đúng được 0.5 đ)

 • Lưu ý : Nếu học sinh trả lời được ý đúng vẫn cho điểm

   Câu 5: (2 điểm)

a/ Tiêu hóa ở ruột non (0,5 đ)

b) Đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ 

 • Ruột là cơ quan dài nhất trong ống tiêu hoá

 • Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp, trên nếp gấp có nhiều lông ruột, trên lông ruột có nhiều lông cực nhỏ giúp tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn lên nhiều lần.

 • Trong lông ruột có hệ thống mạng lưới mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc tạo điều kiện hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng nhanh chóng

 • Màng ruột là màng thấm có tính chọn lọc, chỉ hấp thụ vào máu những chất cần thiết cho cơ thể.


HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

    “Hãy hiểu những người yêu thương con; tình yêu là món quà đẹp nhất và nhận được chỉ khi đã được cho đi. Hãy thương mến những ai thật lòng yêu quý con; vì chỉ có ít người như thế trong cuộc đời. Rồi hãy đáp trả tình yêu đó gấp mười lần, hãy làm tràn đầy cuộc sống của họ bằng tình yêu xuất phát từ trái tim con, như ánh nắng mặt trời chiếu rọi những góc tối trên trái đất. Tình yêu là một hành trình, chứ không phải là một đích đến; hãy đi theo con đường đó mỗi ngày.”

(Trích “Con có biết”- Nhã Nam tuyển chọn)

 1. Theo em, người mẹ đã dạy con điều gì? (1,0 điểm)

 2. Tìm một trường từ vựng có trong đoạn trích trên? Xác định các từ thuộc trường từ vựng ấy. (1,0 điểm)

 3. Viết đoạn văn từ (2-3) câu nêu hành động cụ thể của em thể hiện sự trân trọng đối với những người yêu thương mình. (1,0 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) bàn về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và đời sống con người.

Câu 3: (4,0 điểm)

Hàng năm, các em học sinh thường được tham gia nhiều chuyến trải nghiệm thực tế do nhà trường tổ chức. Mỗi một chuyến đi luôn để lại những kỉ niệm đẹp khó quên. Hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em trong chuyến đi thực tế ấy.  

(Kể chuyện kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm)

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU


NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1

a

-Nêu được ít nhất hai điều người mẹ đã dạy con thì được .

 • Nêu được một điều sau đây thì: (0.5đ)

+ Tình yêu là món quà đẹp nhất.

+ Hãy yêu mến những người thật lòng yêu mến con.

            + Hãy đáp trả tình yêu đó gấp mười lần.

1,0 đ

b

-Xác định đúng kiến thức Tiếng Việt: Trường từ vựng: tình yêu thương.

-  Xác định các từ thuộc trường từ vựng: yêu quý, tình yêu, yêu thương
- Tìm được 3 từ trở lên

- Tìm được 2 từ trở lên

0,5 đ

0,5 đ


0,25 đ

c

-Trả lời ngắn gọn ( 2 đến 3 câu ), thể hiện được :

-Sự tôn trọng của bản thân em đối với những người yêu thương mình.

-Nêu một việc làm ý nghĩa thể hiện tình yêu thương.

*Lưu ý: trân trọng cách diễn đạt sáng tạo của học sinh, học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhau, đúng ý, tùy mức độ giáo viên cho điểm.

1,0 đ

Câu 2

Viết bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) bàn về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và đời sống con người.


Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh viết được một bài văn nghị luận hoàn chỉnh:

 • Bài văn có bố cục rõ ràng.

 • Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng có tính thuyết phục. 

 • Lời văn thể hiện được những suy nghĩ của bản thân.

 • Sai không quá nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt hay lỗi ngữ pháp.

Yêu cầu về nội dung: (Giáo viên có thể tùy theo cách trình bày suy nghĩ của học sinh mà cho điểm, đây chỉ là một vài gợi ý về nội dung).

 • Giải thích thuốc lá. Thuốc lá được chế biến như thế nào?

 • Các chất độc hại có trong khói thuốc lá gây ra những bệnh gì cho con người?

 • Khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn gây hại cho những người hít phải.

 • Thuốc lá gây hại cho sức khỏe, kinh tế gia đình, công việc chung của cơ quan xã hội. Ngoài ra còn làm gương xấu cho trẻ em. Con đường dẫn đến ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

 • Phải kiên quyết nói không với ôn dịch thuốc lá.

BIỂU ĐIỂM:   

 - Điểm 2,5 – 3,0đ: Học sinh đảm bảo các gợi ý về kỹ năng và nội dung từ mức độ khá trở lên, chữ viết sạch sẽ, lập luận lưu loát , trôi chảy, bố cục rõ ràng, mạch lạc

 -Điểm 1,5 – 2,0đ: Học sinh đảm bảo cơ bản các gợi ý về kỹ năng và nội dung (50%); đáp ứng đúng yêu cầu thể loại nghị luận, có bố cục.

- Điểm 0,5 – 1,0đ: Học sinh có được một số ý cơ bản nhưng không có bố cục rõ ràng, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi chính tả

- Điểm 0: Học sinh không làm bài


-


Câu 3

Hàng năm, các em học sinh thường được tham gia nhiều chuyến trải nghiệm thực tế do nhà trường tổ chức. Mỗi một chuyến đi luôn để lại những kỉ niệm đẹp khó quên. Hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em trong chuyến đi thực tế ấy.  

(Kể chuyện kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm)


 1. Yêu cầu về kĩ năng:

 • Nắm phương pháp làm bài văn kể chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm.

 • Bố cục và hệ thống ý sáng rõ.

 • Văn trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ, trình bày rõ ràng.

 1. Yêu cầu về nội dung:

Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:

 1. Mở bài:

Giới thiệu câu chuyện. 

 1. Thân bài:

 • Câu chuyện bắt đầu, diễn biến, kết thúc như thế nào?

 • Kể kết thúc chuyến đi để lại ấn tượng đáng nhớ trong lòng em.

 1. Kết bài

 • Ấn tượng và cảm nghĩ chung của em.

* Biểu điểm:

- Điểm 3,5 -> 4,0: Nắm vững thể loại tự sự. Diễn biến các sự việc hợp lí, chặt chẽ; cảm xúc chân thật, tự nhiên. Bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, văn giàu cảm xúc, chữ viết đẹp, sạch sẽ. Lỗi diễn đạt không đáng kể; kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm ở mức độ tốt.

- Điểm 2,5 -> 3,0: Nắm được thể loại văn tự sự. Diễn biến hợp lí, văn có cảm xúc, tự nhiên, kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm ở mức độ khá. Bố cục rõ ràng, mắc từ 2 đến 3 lỗi diễn đạt.

- Điểm 1,5 -> 2,0: Chưa nắm vững thể loại tự sự. Chưa biết kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Diễn biến đôi chỗ chưa hợp lí. Nội dung kể còn sơ sài. Mắc khoảng 5 đến 6 lỗi diễn đạt. Chữ viết không cẩn thận, còn bôi xóa.

- Điểm 0,5 -> 1,0: Chưa nắm thể loại tự sự. Kể chung chung hoặc sơ sài. Mắc nhiều lỗi diễn đạt (từ 6 lỗi trở lên). Sai chính tả, dùng từ. Chữ viết không cẩn thận, bài bôi xóa nhiều. Lạc đề: 0,5 điểm.

- Điểm 0: Bài làm bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: HS có thể kể theo mạch cảm xúc, sáng tạo nhưng phải đảm bảo đúng yêu cầu đề.  Giám khảo cần căn cứ vào mức độ phong phú, sâu sắc của bài làm để đánh giá số điểm cho phù hợp.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)

 1. Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh từ những năm 60 của TK XVIII?

 2. Tại sao nói: “Giữa thế kỉ XIX, nước Anh là công xưởng của thế giới”?

Câu 2: (3 điểm)

 1. Trình bày nội dung và tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868).

 2. Vì sao cuộc Duy Tân Minh Trị lại có sức cuốn hút các nước Châu Á noi theo?

Câu 3: (4 điểm)

 1. Năm 1917, có một cuộc cách mạng thành công đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới? Em hãy cho biết tên của cuộc cách mạng đó?

 2. Hãy trình bày những nét chính của cuộc cách mạng đó.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

    CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1 


Cách mạng công nghiệp Anh và giải thích.


 • Từ những năm 60 củaTK XVIII máy móc được phát minh và sử dụng ở Anh, trước hết là ngành dệt.

 • 1764:  người thơ dệt Giêm Ha- gri- vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi 

 • 1769: Ác-rai-tơ  đã phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước.

 • 1784: máy hơi nước do Giêm Oát  phát minh máy hơi nước

 • 1785: Ét –mơn Các rai đã chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước.

Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

Anh từ một nước nông nghiệp chuyển thành nước công nghiệp 🡪 Giữa thế kỷ XIX nước Anh trở thành là “Công xưởng của thế giới

(Sai chính tả tên các nhà phát minh: 02 lỗi trừ 0.25

Sai năm: 02 lần trừ 0.25)

0.5


0.5


0.5


0.5


0.5


0.250.25

Câu 2  1. Nội dung và tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị 1. Vì sao?

 • Nội dung:

 • Chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc Tư sản, ban hành hiến pháp 1889, thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến

 •  Kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế Tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng

 • Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng

 •  Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung Khoa học kĩ thuật, cử học sinh đi du học phương tây

 • Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản.

 • Cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp

 • Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc.0.5

0.5
0.5

0.5

0.50.25

0.25

Câu 3
 1. Tên gọi 1. Diễn biến và tính chất

 • Cách mạng tháng 10 Nga 1917

Chủ trương: dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song và giành chính quyền về tay các xô viết

 Diển biến: 

 •  Đầu tháng 10 Lê nin từ Phần Lan trở về Pêtơrôgrát  để trực tiếp lãnh đạo CM

 • Đêm 24/10 (6/11) cuộc KN bùng nổ quân CM làm chủ toàn bộ thành phố

 • Đêm 25/10 (7/11) cung điện mùa Đông bị đánh chiếm, chính phủ lâm thời TS bị sụp đổ

 • Đầu1918 CMXHCN thắng lợi trên toàn quốc

Tính chất :  Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới.

0.5


1.0

0.5


0.5


0.5


0.5

HẾT

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng trả lời theo mẫu sau đây:

Câu

1

2

3

4

Đáp án

Câu 1: Nam Á có các kiểu cảnh quan:

   a. Rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

   b. Rừng lá kim, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

   c. Rừng cận nhiệt đới ẩm, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

   d. Xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Câu 2: Nước có nền kinh tế phát triển nhất ở Nam Á:

 1. Trung Quốc. c.  Hàn Quốc

 2. Pa-ki-xtan. d. Ấn Độ.

Câu 3: Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Tây Nam Á:

 1. Than đá. c.  Rừng

 2. Dầu mỏ, khí đốt. d. Vàng, kim cương.

Câu 4: Khí hậu Tây Nam Á có đặc điểm:

 1. Nóng và ẩm. c. Lạnh và ẩm.

 2. Nóng và khô hạn. d. Lạnh và khô hạn.

B. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Ở Tây Nam Á, sông ngòi kém phát triển, có hai sông lớn là …(1)… và …(2)….

Khoáng sản chủ yếu của Tây Nam Á là ………(3)……. và …………(4)……….

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (2 điểm) Nêu đặc điểm dân số và kinh tế - xã hội khu vực Nam Á. 

Câu 2: (1,5 điểm) Quan sát Tập bản đồ Địa lí 8, trang 14. Hãy:

a) Kể tên các đồng bằng ở Đông Á.

b) Kể tên các bồn địa ở Đông Á.

Câu 3: (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau. Hãy:

Khu vực

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Trung Á

Tây Nam Á

Diện tích

(nghìn km2)

11762

4489

4495

4002

7016

Dân số

(triệu người)

1503

1356

519

56

286

a) Tính mật độ dân số các khu vực của Châu Á.

b) Khu vực nào có mật độ dân số thấp nhất Châu Á? Vì sao?

Câu 4: (1,5 điểm) Đọc văn bản sau, hãy:

Sáng 16/5/2019, cuộc tọa đàm “Thực trạng ô nhiễm môi trường các dòng sông Việt Nam và kiến nghị giải pháp” thêm một lần nữa báo động tình trạng ô nhiễm các dòng sông.

Ông Đào Trọng Tứ, Trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam cảnh báo: “Nước sông không ngừng ô nhiễm, còn hành lang sông bị lấn chiếm ở nhiều nơi. Nếu cứ lấn sông làm biệt thự thì đâu còn sông ngòi nữa. Ngay chuyện lấn sông Hàn ở Đà Nẵng vừa qua cũng là điển hình của câu chuyện các con sông bị lấn chiếm thô thiển”. Trong số các nguyên nhân gây ô nhiễm sông thì nguyên nhân ô nhiễm do nước thải chưa xử lý xả xuống các dòng sông được xem là lớn nhất.

...

GS.TS Đào Xuân Học, Nguyên Thứ trưởng NN&PTNT cho rằng: ngay các tuyến sông phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp như sông Nhuệ - Đáy, sông Bắc Hưng Hải, ô nhiễm tới mức không hình dung nổi. “Tôi cũng nói với chuyên gia nước ngoài về thực tế có những con sông như Nhuệ - Đáy là trục tưới cho khoảng 80.000 ha và cũng là trục tiêu chính cho Hà Nội, nhưng chưa có công trình nước thải nào. Còn nguồn nước thải đổ vào đây thì vô cùng nhiều”, GS.Học phân tích.

Để cải thiện môi trường nước, dứt khoát phải tách được các nguồn nước thải để xử lý trước khi đổ vào sông. Sông Nhiêu Lộc - Thị Nghè là ví dụ rất tốt về cách làm đó, bây giờ nước tương đối trong, cá sống được”, GS.Học dẫn chứng.

                                                                                 Tác giả:  Xuân Long

a) Nêu thực trạng đang diễn ra ở các dòng sông Việt Nam. 

b) Nêu nguyên nhân và biện pháp khắc phục.


----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

(Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 8 và máy tính cầm tay theo quy định)

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


Phần I:

 1. Trắc nghiệm: (0,5 điểm/ 1 đáp án đúng): 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

a

d

b

b

 1. Điền từ: (0,25 điểm/ 1 đáp án đúng)

    1, 2: Ti-grơ, Ơ-phrat.   3,4: dầu mỏ, khí đốt. (Có thể đổi vị trí giữa đáp án 1 với 2 và 3 với 4)

Phần II:

Câu 1: 

- Đông dân nhất châu lục. (0,25 điểm)

- Mật độ dân số cao nhất châu lục. (0,25 điểm)

- Nam Á là cái nôi của nền văn minh cổ đại và có các tôn giáo lớn trên thế giới. (0,5 điểm)

- Các tôn giáo ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của khu vực. (0,25 điểm)

- Nền kinh tế đang phát triển, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. (0,5 điểm)

- Ấn Độ có nền kinh tế phát triển mạnh nhất trong khu vực. (0,25 điểm)

Câu 2: 

Quan sát Tập bản đồ Địa lí 8 trang 14. (Mỗi địa danh: 0,25 điểm)

 1. Các đồng bằng ở Đông Á: Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam. 

 2. Các bồn địa ở Đông Á: Dungari, Tarim.

(Kể sai trình: trừ 0,25 điểm cho toàn câu)

Câu 3:  

a) Mật độ dân số:

Khu vực

Mật độ dân số ( người / km2)

Đông Á

127

Nam Á

302

Đông Nam Á

116

Trung Á

15

Tây Nam Á

41

Mỗi đáp án đúng: 0,25 điểm. Không ghi đơn vị tính: trừ 0,25 điểm, không làm tròn số trừ 0,25 điểm cho toàn câu.

b) Khu vực có mật độ dân số thấp nhất: Trung Á. (0,25 điểm)

Vì: Nằm sâu trong nội địa/ khí hậu khắc nghiệt/ địa hình núi cao hiểm trở. (2/3 ý cho 0,5 điểm)

Câu 4:

a) Thực trạng: ô nhiễm môi trường các dòng sông. (0,5 điểm)

b) Nguyên nhân:

- Nước thải chưa được xử lí. (0,5 điểm)

- Biện pháp: xây dựng các hệ thống xử lí nước thải công nghiệp, nâng cao ý thức của dân cư, không xả rác bừa bãi…. (Nêu được từ 2 ý, đạt: 0,5 điểm)

--HẾT--

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Giáo dục công dân 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm)

Nin đã ca ngợi tình bạn giữa Mác và Ăng ghen: “Những quan hệ cá nhân giữa người đó vượt xa mọi truyện cổ tích cảm động nhất về tình bạn của người xưa.”

a) Theo em, tình bạn giữa Mác và Ăng- ghen là tình bạn như thế nào? Hãy nêu những đặc điểm cơ bản về tình bạn trong sáng, lành mạnh.

b) Theo em, để xây dựng được một tình bạn trong sáng, lành mạnh học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Câu 2: (2 điểm)

Nhà văn Publilius Syrus đã từng nói: “Đừng bao giờ hứa nhiều hơn những gì bạn có thể thực hiện.” 

a) Em hiểu như thế nào về câu nói trên? 

b) Chúng ta phải làm gì để giữ được lòng tin của mọi người đối với mình?

Câu 3: (2 điểm)

Vào đầu năm học Nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa về an toàn giao thông cho toàn thể học sinh tham gia. Trong buổi ngoại khóa, học sinh sẽ được chia sẻ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về an toàn giao thông…

 1. Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức? Em hãy nêu hai hành động tuân thủ theo pháp luật và hai hành động tuân thủ kỷ luật mà em đã thực hiện được.

 2. Em hãy so sánh sự khác nhau giữa pháp luật và kỷ luật?

Câu 4: (2 điểm)

Tác giả Sara Imas đã viết quyển sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”- nói về phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ,  rất đúng trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên có 2 quan điểm trái chiều nhau:

Thứ nhất, rất nhiều bậc cha mẹ duy trì tư tưởng rằng vì cuộc đời của mình thiếu thốn nên họ phải nỗ lực để vun đắp cho con cái của mình: bao bọc, che chở chúng nhiều hơn, mua sắm cho con cái nhiều hơn và cố gắng để cho con được “bằng chúng, bằng bạn”. 

Thứ hai, suy nghĩ này – trong cuộc sống hiện đại – đang là cái bẫy “giết chết” con trẻ khi bước vào tuổi trưởng thành; bởi, chúng thiếu tính tự lập, sống phụ thuộc, yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần và không thể ra quyết định ngay cả những vấn đề nhỏ nhất liên quan đến bản thân. 

(Nguồn: https://vnwriter.net/)

a) Em đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?

b) Hãy kể lại 1 câu chuyện (khoảng 6 câu) về việc làm tự lập của bản thân và kết quả đạt được.

Câu 5: (2 điểm)

Đầu giờ truy bài, Sao Đỏ đến chấm điểm thi đua của lớp 8E thì thấy Tân đang đùa nghịch, chạy nhảy khắp lớp. Sao Đỏ nhắc nhở thì Tân không những không rút kinh nghiệm mà còn gây sự, chế nhạo bạn là tay sai, là người giúp việc.

a) Em có nhận xét gì về hành động của Tân trong tình huống trên?

b) Em sẽ ứng xử và hành động như thế nào nếu chứng kiến tình huống đó?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1

( 2 điểm )

Câu a:

Tình bạn giữa Mác và Ăng- ghen là tình bạn cảm động vĩ đại tình bạn trong sáng lành mạnh.

Những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh:

 • Phù hợp nhau quan niệm sống

 • Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm với nhau.

 • Bình đẳng, tôn trọng nhau.

 • Thông cảm, đồng cảm sâu sắc.

1.5 điểm


Câu b:

Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí từ cả hai phía.

0.5 điểm

Yêu cầu: HS trả lời đầy đủ chủ ngữ- vị ngữ. Chú ý lỗi chính tả thông thường, trình bày cẩn thận. HS vi phạm - 0.25 điểm/ Câu.

HS trả lời theo quan điểm cá nhân hợp lý vẫn cho trọn điểm.

Câu 2

( 2 điểm )

Câu a:

  Câu nói trên có ý nghĩa đề cao việc giữ chữ tín của mỗi người:

 • Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình;

 • Biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau.

1.0 điểm

Câu b:Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình cần phải:

 • Làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình;

 • Giữ đúng lời hứa, đúng hẹn.

1.0 điểm

Yêu cầu: HS trả lời đầy đủ chủ ngữ- vị ngữ. Chú ý lỗi chính tả thông thường, trình bày cẩn thận. HS vi phạm - 0.25 điểm/ Câu.

HS trả lời theo quan điểm cá nhân hợp lý vẫn cho trọn điểm.

Câu 3

2 điểm

Câu a:

Hs nêu suy nghĩ của bản thân:

 • Đây là hoạt động tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết hơn về luật giao thông đường bộ

 • Giúp học sinh điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với quy định của pháp luật

 • Học sinh sẽ hiểu biết hơn và tôn trọng pháp luật

 • Hoàn thiện bản thân.

Hs nêu được 2 hành động tuân thủ pháp luật, 2 hành động tuân thủ kỷ luật.

1.0 điểm

Câu b:

  So sánh sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật:

Pháp luật

Kỉ luật

- Là các quy tắc xử sự chung;

- Có tính bắt buộc được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

- Quy định, quy ước của một cộng đồng, tập thể ;

- Do cơ quan, tập thể, tổ chức đề ra, đảm bảo hành động thống nhất, chặt chẽ.


1.0 điểm

Yêu cầu: HS trả lời đầy đủ chủ ngữ- vị ngữ. Chú ý lỗi chính tả thông thường, trình bày cẩn thận. HS vi phạm - 0.25 điểm/ Câu.

HS trả lời theo quan điểm cá nhân hợp lý vẫn cho trọn điểm.

Câu 4

2 điểm 

Câu a:

    Em đồng ý với quan niệm thứ hai. Vì phải rèn luyện tính tự lập cho con nhỏ để tránh trường hợp con quen với việc cứ khó khăn sẽ có người giúp mà không chịu cố gắng, hay ỷ lại, dựa dẫm, khó trưởng thành và khó có thể thành công trong cuộc sống; bên cạnh đó thói quen lúc nào cũng trông chờ vào người khác sẽ khiến mọi người mất thiện cảm. (ví dụ như trong các hoạt động nhóm.)


1.0 điểm

Câu b:

        HS tự kể

1.0 điểm

Yêu cầu: HS trả lời đầy đủ chủ ngữ- vị ngữ. Chú ý lỗi chính tả thông thường, trình bày cẩn thận. HS vi phạm - 0.25 điểm/ Câu.

HS trả lời theo quan điểm cá nhân hợp lý vẫn cho trọn điểm.

Câu 5

2 điểm

Câu a:

- Hành vi của bạn Tân là sai. Vì Tân đã có hành vi không tôn trọng Sao Đỏ khi không rút kinh nghiệm về hành vi của mình mà còn chế nhạo bạn đó.

1.0 điểm

Câu b:

 • Em sẽ khuyên Tân:

- Nên xin lỗi bạn Sao Đỏ, thực hiện tốt quy định của trường, lớp ( truy bài đầu giờ )

- Giải thích cho bạn hiểu nên tôn trọng người khác, không nên chế nhạo,…

1.0 điểm

Yêu cầu: HS trả lời đầy đủ chủ ngữ- vị ngữ. Chú ý lỗi chính tả thông thường, trình bày cẩn thận. HS vi phạm - 0.25 điểm/ Câu.

HS trả lời theo quan điểm cá nhân hợp lý vẫn cho trọn điểm.

HẾT


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TIẾNG ANH 8

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời

 1. (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track 21 - English 8 - Unit 7 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. “The Newcomer” is an Austrian film.

2. The English speaking contest is on Thursday.

Answers:

1.  ________ 2.  ________

B- Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. The photo exhibition at the _______ sounds exciting.

A. Star Movies B. Millenium Cinema C. Town Ground D. Cultural House

4. The soccer match starts at _________ pm.

A. 3.00 B. 3.30 C. 4.00 D. 4.30

Answers:

3.  ________ 4.  ________

II- (5-14) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

5. Make sure we have_______for 150 guests invited to the meeting tonight.

A. seats enough B. books enough C. enough seats D. mobile phones enough

6. After conducting many experiments, Thomas Watson ___ a device which he first introduced in 1876.

A. came across B. took up  C. looked in D. came up with

7. The______in this area held a meeting to discuss the local security.

A. residents B. facilities C. owners D. customers

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. I am afraid children are going to cut ________________ on the broken glass.

A. himself B. themselves C. herself D. ourselves

9. They __________ a holiday for 3 years.

A. hasn’t had B. doesn’t have C. don’t have D. haven’t had

10. “Could you do me a favor, please?”  “__________________________.”

A. Let me help you. B. Do you need any help?

C. May I help you? D. Sure. What can I do for you?

11. Tim promised______his best in learning Spanish.

A. tries B. will try C. to try D. tried

12. All the students are excited_______they are going sightseeing in Da Lat.

A. so B. as C. but D. so that

(13 – 14) Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. 

13. What does the sign say ?

A. No littering        

B. Littering here    

C. Trash only

D. Garbage collection                         


14. What does the sign say ? 

A. Zebra crossing.

B. Go into this street. 

C. No right turn.

D. Don’t use your motorbike     Answers:

5.  ______ 6.  ______ 7.  ______ 8.  ______ 9.  ______

10. ______ 11. ______ 12. ______ 13. ______ 14. ______

III- (15-20) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 19 and 20. (1.5 pts)

Kim and Shing, two Korean travellers, were on a sightseeing tour about Hanoi. They had an enormous breakfast, so they seemed to be ready for the tour. In the morning, they started from the Sword Lake. They travelled on foot. They went up Hang Hanh Street, one of the most popular coffee streets of the capital, as far as Luong Van Can Street. After enjoying two cups of strong coffee, they went up Hang Trong Street, Hang Dao Street, and they stopped for a while at the market on Hang Be street. They chose some fresh fruits for lunch. Keeping on along Cha Ca Street, they couldn’t help eating fried fish with white noodle which is served here. Their trip ended at Quan Chuong Gate, which is over hundreds of years old, and was first used as a gate into Thang Long, Hanoi nowadays. They spent some hours shopping and walking before coming back to the hotel late in the evening.

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. There are many coffee shops on Hang Hanh Street. ________

16. They travelled around Hanoi by bus. ________

17. They had lunch with fresh fruits. ________

18. They came back to the hotel late in the evening. ________

19. What is the passage mainly about?

A. Travelling around Hanoi B. Drinking coffee in streets

C. Buying fresh fruits for lunch D. Spending some hours shopping

20. They walked through ________________ streets

A . four B. eight C six D. nine

Answers:

15.   ______ 16.   ______   17.   ______

  18.   ______    19.   ______ 20.   ______

IV- (21-26) Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1.5 pts)

     Friendship is __(21)___ to us. Everyone needs friendship. __(22)____ all our lives, we cannot live without friendship just as we cannot survive without air and water. Friendship ___(23)__ us a feeling of warmth and encourages us to go ahead all the time. ___(24)__ real friendship is not easy to find. True friendship must be sincere and unconditional. It is based on mutual understanding, not on mutual benefit. __(25)___ people try to get something from their friends, and their friends also try ___(26)__ use of them. If such a relationship is called friendship, we need no friends at all. 

21. A. friendly B. important C. good D. reserved

22. A. In  B. To C. Over   D. For

23. A. becomes   B. makes                  C. gives   D. takes

24. A. However B. Because C. Although D. But

25. A. Much B. Little C. Some D. Any

26. A. make B. to make C. making   D. made

Answers:

21. ______   22. ______   23. ______   24. ______   25. ______ 26. ______

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27-30) Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27. One child can watch 40,000 _______on TV a year, which can affect him in many different ways. (commerce)

28. He looks after the aged and the handicapped _________ . (voluntary ) 

29. Nam thinks the food in this restaurant is ______________. (taste)  

30. The manager __________ the office with new machine last week. (equipment) 

Answers:

27. __________________    28. __________________     

29.  __________________   30. __________________

VI- (31-32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5pt)

31. for / is / the activities / enrolling / this summer / Lan / for /. /

32. used to / in a village / young / when / My family / I / live / was /. /

Answers:

31.  ________________________________________________________________________

32.  ________________________________________________________________________

VII- (33-36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. “Finish your homework before going to the exhibition, Lan’’ the teacher said.

   🡪 The teacher asked Lan ____________

34. It is cold weather. We can’t go out. (using enough) 🡪 The weather is ________

35. Playing with matches is very dangerous for children. 🡪 It is ________________

36. We haven’t seen him for five days. 🡪 The last time _________

Answers:

33. _________________________________________________________________________

34. _________________________________________________________________________

35. _________________________________________________________________________

36. __________________________________________________________________________----- THE END OF THE TEST -----

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TIẾNG ANH 8

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời

 1. (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track 21 - English 8 - Unit 7 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. “The Newcomer” is an Austrian film.

2. The English speaking contest is on Thursday.

Answers:

1.  FALSE 2.  TRUE

B- Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. The photo exhibition at the _______ sounds exciting.

A. Star Movies B. Millenium Cinema C. Town Ground D. Cultural House

4. The soccer match starts at _________ pm.

A. 3.00 B. 3.30 C. 4.00 D. 4.30

Answers:

3.  ____D____ 4.  ____C____

II- (5-14) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

5. Make sure we have_______for 150 guests invited to the meeting tonight.

A. seats enough B. books enough C. enough seats D. mobile phones enough

6. After conducting many experiments, Thomas Watson ___ a device which he first introduced in 1876.

A. came across B. took up  C. looked in D. came up with

7. The______in this area held a meeting to discuss the local security.

A. residents B. facilities C. owners D. customers

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. I am afraid children are going to cut ________________ on the broken glass.

A. himself B. themselves C. herself D. ourselves

9. They __________ a holiday for 3 years.

A. hasn’t had B. doesn’t have C. don’t have D. haven’t had

10. “Could you do me a favor, please?”  “__________________________.”

A. Let me help you. B. Do you need any help?

C. May I help you? D. Sure. What can I do for you?

11. Tim promised______his best in learning Spanish.

A. tries B. will try C. to try D. tried

12. All the students are excited_______they are going sightseeing in Da Lat.

A. so B. as C. but D. so that

(13 – 14) Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. 

13. What does the sign say ?

A. No littering        

B. Littering here    

C. Trash only

D. Garbage collection                         


14. What does the sign say ? 

A. Zebra crossing.

B. Go into this street. 

C. No right turn.

D. Don’t use your motorbike     Answers:

5.  ___C___ 6.  ___D___ 7.  ___A___ 8.  ___B___ 9.  ___D___

10. ___D__ 11. ___C___ 12. ___B___ 13. ___A___ 14. ___A___

III- (15-20) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 19 and 20. (1.5 pts)

Kim and Shing, two Korean travellers, were on a sightseeing tour about Hanoi. They had an enormous breakfast, so they seemed to be ready for the tour. In the morning, they started from the Sword Lake. They travelled on foot. They went up Hang Hanh Street, one of the most popular coffee streets of the capital, as far as Luong Van Can Street. After enjoying two cups of strong coffee, they went up Hang Trong Street, Hang Dao Street, and they stopped for a while at the market on Hang Be street. They chose some fresh fruits for lunch. Keeping on along Cha Ca Street, they couldn’t help eating fried fish with white noodle which is served here. Their trip ended at Quan Chuong Gate, which is over hundreds of years old, and was first used as a gate into Thang Long, Hanoi nowadays. They spent some hours shopping and walking before coming back to the hotel late in the evening.

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. There are many coffee shops on Hang Hanh Street. TRUE

16. They travelled around Hanoi by bus. FALSE

17. They had lunch with fresh fruits. FALSE

18. They came back to the hotel late in the evening. TRUE

19. What is the passage mainly about?

A. Travelling around Hanoi B. Drinking coffee in streets

C. Buying fresh fruits for lunch D. Spending some hours shopping

20. They walked through ________________ streets

A . four B. eight C six D. nine

Answers:

15.   TRUE 16.   FALSE   17.   FALSE

  18.   TRUE    19.   A 20.   C

IV- (21-26) Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1.5 pts)

     Friendship is __(21)___ to us. Everyone needs friendship. __(22)____ all our lives, we cannot live without friendship just as we cannot survive without air and water. Friendship ___(23)__ us a feeling of warmth and encourages us to go ahead all the time. ___(24)__ real friendship is not easy to find. True friendship must be sincere and unconditional. It is based on mutual understanding, not on mutual benefit. __(25)___ people try to get something from their friends, and their friends also try ___(26)__ use of them. If such a relationship is called friendship, we need no friends at all. 

21. A. friendly B. important C. good D. reserved

22. A. In  B. To C. Over   D. For

23. A. becomes   B. makes                  C. gives   D. takes

24. A. However B. Because C. Although D. But

25. A. Much B. Little C. Some D. Any

26. A. make B. to make C. making   D. made

Answers:

21. ___B__  22. ___A__   23. ___C__   24. ___D___   25. __C___ 26. __B__

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27-30) Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27. One child can watch 40,000 _______on TV a year, which can affect him in many different ways. (commerce)

28. He looks after the aged and the handicapped _________ . (voluntary ) 

29. Nam thinks the food in this restaurant is ______________. (taste)  

30. The manager __________ the office with new machine last week. (equipment) 

Answers:

27. commercials    28. vonluntarily    

29.  tasty  30. equipped

VI- (31-32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5pt)

31. for / is / the activities / enrolling / this summer / Lan / for /. /

32. used to / in a village / young / when / My family / I / live / was /. /

Answers:

31.  Lan is enrolling for the activities for this summer.

32.  My family used to live in a village when I was young.

VII- (33-36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. “Finish your homework before going to the exhibition, Lan’’ the teacher said.

   🡪 The teacher asked Lan ____________

34. It is cold weather. We can’t go out. (using enough) 🡪 The weather is ________

35. Playing with matches is very dangerous for children. 🡪 It is ________________

36. We haven’t seen him for five days. 🡪 The last time _________

Answers:

33. The teacher asked Lan to finish her homework before going to the exhibition.

34. The weather is not warm enough for us to go out.

35. It is very dangerous for children to play with matches.

36. The last time we saw him was five days ago.----- THE END OF THE TEST -----

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu