KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 9 Những môn chính QUẬN 10      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 02 trang

Bài 1: (3 điểm)  Thực hiện phép tính .

Bài 2: (2 điểm) Cho (D1): y =   và  (D2): y = – 2x + 1

a) Vẽ  (D1)  và (D2)  trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (D1)  và (D2) bằng phép tính.

Bài 3: (1 điểm)

Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi trường giảm đi 10C thì lượng calo cần tăng thêm khoảng 30 calo. Tại 210C, một người làm việc cần sử dụng khoảng 3000 calo mỗi ngày. Người ta thấy mối quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y=ax+b có đồ thị như sau:

a/ Xác định hệ số a,b.

b/ Nếu một người làm việc ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ 500C thì cần bao nhiêu calo?

Bài 4: (1 điểm) 

Chiều cao từ mặt đất đến tầm mắt (điểm M) của anh Ba 1,63m. Anh Ba đứng ở địa điểm A ngắm nhìn đỉnh C của tháp với góc nhìn 160 (so với phương nằm ngang), biết AB = 115 mét.  Hỏi tòa tháp cao bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)? (xem hình vẽ mô tả).Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BE và CD, F là giao điểm của AH và BC.

a/ Tính số đo góc BDC và chứng minh AF vuông góc với BC.  

b/ Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh KE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c/ Gọi N là giao điểm của đoạn thẳng AF và đường tròn (O).

 Chứng minh FN2 – FH2 = 2FH.HK .

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (3 điểm)  Thực hiện phép tính .

Bài 2: (2 điểm) 

a/ Vẽ đúng mỗi đồ thị: Bảng giá trị: 0,25 điểm x 2

Đồ thị: 0,25 điểm x 2  

b/ Phương trình hoành độ giao điểm của (D1)  và (D2

                         = – 2x +1   x = 2      

Tìm được y = – 3. 

Vậy tọa độ giao điểm của (D1)  và (D2) là  A (2 ; – 3

Câu 3: (1 điểm)

Với x=0 =>   y = 3630  =>b= 3630

Với x=21 => y = 3000 = 21.a + 3630 => a=-20

Với x=50 => y = -20.50 + 3630 = 2630 (calo)

Bài 4: (1 điểm) 


Xét tam giác MHC vuông tại H, ta có:

Tan CMH=CHMH=CH115  →CH=115. Tan CMH=115.tan 160≈32,98   

Vậy chiều cao của tháp là: 32,98 + 1,63 = 34,6 m
Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BE và CD , F là giao điểm của AH và BC.

a)Tính  số đo góc BDC và chứng minh   

b) Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh KE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Gọi N là giao điểm của đoạn thẳng AF và đường tròn (O).

 Chứng minh.


a/ 3 điểm B,D,C cùng thuộc một đường tròn đường kính BC

=> BDC=90o

=>H là trực tâm

=>

b/  vuông tại E có trung tuyến EK 

=>

=>=

    = ECO

=>+=+ECO =90o.


 =>

Mà E

=>KE là tiếp tuyến của đường tròn (O)

c/ Áp dụng hệ thức lượng trong vuông tại N có đường cao NF :

 Mà FB.FC=FH.FA  (đồng dạng)

                  = FH.(FH+HA)

                  =FH2 +HF.HA

                   =FH2 +2HFHK    (K là trung điểm AH)

=>

HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống trong bảng sau:

(Lưu ý: Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)

STT

Đại lượng vật lý

Ký hiệu

Đơn vị

Dụng cụ đo

1

Hiệu điện thế
2

Công dòng điện
Câu 2: (2,0 điểm) Hãy điền vào chỗ chấm (….) để các câu phát biểu sau là đúng (chỉ ghi số và từ điền thêm, không ghi lại cả câu)

a) Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua ……....(1)………. với bình phương cường độ dòng điện, với ………(2)………. và thời gian dòng điện chạy qua.

b) Ở bên ngoài thanh nam châm thẳng, đường sức từ là những đường cong đi ra từ ………(3).………, đi vào ………(4).……… của nam châm.

c) Xung quanh một nam châm, nơi nào từ trường …………(5)………….. thì đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ ……………(6)……………

d) Khi quạt điện hoạt động, điện năng chuyển hóa thành ……(7)…… và nhiệt năng

e) Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết ………(8)……. mà gia đình đã sử dụng.

Câu 3: (1,0 điểm)

Muốn đo cường độ dòng điện qua dây dẫn ta cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo?

Câu 4: (1,5 điểm) 

Bảng trên cho biết công suất điện của đèn LED, đèn compact và đèn dây tóc với độ sáng tương ứng (đơn vị đo là lumen).


220 

LUMEN

400 

LUMEN

700 

LUMEN

900 

LUMEN

1300 LUMEN

LED

3W

5W

7W

10W

15W

COMPACT

6W

9W

12W

15W

20W

DÂY TÓC

25W

40W

60W

80W

100W

a) Em hãy cho biết nếu dùng đèn dây tóc công suất 40W thì ta có được độ sáng bao nhiêu lumen? 

b)Với độ sáng này thì dùng đèn nào có lợi nhất? Tại sao?

Câu 5: (1,0 điểm)  

Một dây đồng có tiết diện 0,8 mm2, có điện trở suất là 1,7.10-8 Ω.m và chiều dài là 200 m. Tính điện trở dây dẫn?

Câu 6: (3,0 điểm)

Đoạn mạch AB gồm 2 điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Đặt hiệu điện thế U=24 V không đổi giữa hai đầu đoạn mạch AB. 

 1. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

 2. Tính nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch AB trong 10 phút. 

 3. Mắc thêm một điện trở R3 song song với R2 vào đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch tăng 1,25 lần. Tính R3?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

      Họ và tên học sinh:……………..………………………………Số báo danh……………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1: 1,5 điểm

 

STT

Đại lượng vật lý

Ký hiệu

Đơn vị

Dụng cụ đo

1

Hiệu điện thế

U

V

Vôn kế

2

Công dòng điện

A

J

Công tơ điện

(Vôn kế, ampe kế, đồng hồ)


Mỗi ô 0,25 đ


Câu 2: 2,0 điểm

 


(1): tỉ lệ thuận                             (5): mạnh

(2): điện trở                                (6): thưa

(3): cực Bắc                                 (7): cơ năng

(4): cực Nam                                (8): điện năng tiêu thụ

0,25đx8

Câu 3: 1,0 điểm
Ampe kế

Mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo

0,5đ 

0,5đ

Câu 4: 1,5 điểm
a.  400 lumen

b. Led - 5W

    Công suất nhỏ - Tiết kiệm điện

0,5 đ

0,25 đx2

0,25 đx2

Câu 5: 1,0 điểm
a/ Đổi S = 0,8 mm2 = 0,8. 10-6 m2 

Công Thức tính điện trở  

tính ra đúng kết quả : 4,25


0,25đ

0,5đ

0,25đ


Câu 6: 3,0 điểm
Tóm tắt                                     
R1 = 12 Ω                    
R2 = 8 Ω
U = 24 V
a. Rtđ = ? Ω
b. Q = ?J ,   t = 10 phút = 600s
c. Mắc R3 // R2, P tăng 1,25 lần, 

R3= ? Ω
Giải:
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là

       R = R1 + R2 = 12 + 8 = 20 Ω
b. Cách 1:
Cường độ dòng điện qua mạch là :
Nhiệt lượng tỏa ra : Q = I2. R.t = 1,22. 20. 10.60 = 17.280 J  

Cách 2: 

Nhiệt lượng tỏa ra: 


c. P= 1,25. P  =>  I = 1,25.I = 1,25. 1,2 = 1,5 A 

             

Hoặc:
    P= 1,2. P  =>  R = 1,25.R’ = 1,25. 1,2 = 1,5 A
           

ta có R2 // R3 :0,5 đ

0,5 đ0,5đ
0,5đ


1,0đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau

 1. SO2  +   KOH ?   +   ?

 2. Fe(OH)3   ?    +   ?

 3. CaCO3 +   HCl           ?   +   ?   +   ?

 4. Mg(OH)2  +   ?               MgSO4  +   ?

 5. Al    + HCl       ?    +    ?

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết 4 dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, BaCl2, NaOH, H2SO4.

Câu 3: (1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:

 1. Ngâm sợi dây đồng trong dung dịch bạc nitrat (AgNO3).

 2. Dẫn khí clo vào cốc đựng nước, nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được.

Câu 4: (1 điểm) Để bảo vệ môi trường sống và giảm thiểu tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều như hiện nay, Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019 trên địa bàn Quận 10. Theo đó, “rác” thải tại nguồn phải được phân loại và thu gom như sau:

- Chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, xác động thực vật, bã trà, bã cà phê, rau củ quả hư hỏng, cỏ, lá,…) sẽ được thu gom mỗi ngày

- Chất thải còn lại (băng, tả, giấy vệ sinh, vỏ bao bì, hộp xốp, dao, kéo, đồ sứ, quần áo, cao su, tro than…) thu gom thứ 3,5,7 mỗi tuần.

- Chất thải nguy hại (pin, ắc qui, bóng đèn cũ, vỏ chai lọ đựng hóa chất…) thì người dân phải đưa đến nơi thu gom riêng để xử lý.

           Nhà bạn Linh có những rác thải sau: thức ăn thừa, lon bia, hộp xốp, pin cũ, tập và sách giáo khoa của năm học trước. Em hãy giúp bạn Linh phân loại đâu là chất thải hữu cơ? Chất thải tái chế? Chất thải nguy hại? Chất thải còn lại?

Câu 5: (3 điểm) Cho 24 gam bột CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 14,7 % thu được dung dịch X.

 1. Viết phương trình phản ứng.

 2. Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng ?

 3. Tính nồng độ % của dung dịch X thu được ?

 4. Nếu thay dung dịch H2SO4 bằng dung dịch HCl 0,5M thì cần phải lấy bao nhiêu ml dung dịch HCl để tác dụng hết lượng oxit trên?


Cho biết: H=1; O=16; S=32; Cl=35,5; Cu=64.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1: (2,5 điểm)

* Chọn chất đúng và cân bằng đúng được 0,5đ/1pt.

* Thiếu cân bằng -0,25đ/1pt.

* Sai chất 0đ/1pt.

0,5x5

Câu 2: (2 điểm)

-Trích mẫu thử thử dung dịch với quỳ tím:

+ Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh: NaOH

+ Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ: H2SO4, HCl

+ Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím: BaCl2

- Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với nhóm dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ:

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng đục: H2SO4

+ Dung dịch không hiện tượng: HCl

PTHH: H2SO4  +  BaCl2             2HCl   +  BaSO4🡫0,25

0,5

0,25

0,25

0,25


0,5

Câu 3: (1,5 điểm)

a. Hiện tượng: Đồng tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam, có chất rắn màu trắng xám bám ngoài dây đồng.

PTHH: Cu +  2AgNO3 Cu(NO3)2  +   2Ag↓

b. Hiện tượng: Nước clo có màu vàng lục, có mùi hắc của khí clo. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau đó mất màu ngay.

PTHH:  Cl2  +  H2  HCl  +   HClO

0,5


0,5

0,25

0.25

Câu 4

(1 điểm)

- Chất thải hữu cơ: thức ăn thừa

- Chất thải tái chế: lon bia, tập và sách giáo khoa.

- Chất thải nguy hại; pin cũ

- Chất thải còn lại: hộp xốp

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 5

(3 điểm)

CuO    +    H2SO4           CuSO4    +    H2O

  0,3             0,3                      0,3                    (mol)


0,25


0,5


0,25

0,25

mdd= 24 + 200 = 224 (gam)

0,25

0,25


0,25

CuO    +    2HCl           CuCl2   +    H2O

  0,3           0,6                0,3                   (mol)

VHCl=nCM=0,60,5=1,2(l)


0,5

0,25

0,25

HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2.5 điểm)

 Ở cây đậu Hà Lan: Tính trạng hạt vàng (A), vỏ trơn (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh (a), vỏ nhăn (b). Cho cây đậu Hà Lan hạt vàng, vỏ trơn dị hợp về 2 cặp gen lai với cây đậu Hà Lan hạt xanh, vỏ nhăn thu được đời con bao gồm: 1 hạt vàng, vỏ trơn : 1 hạt vàng, vỏ nhăn : 1 hạt xanh, vỏ trơn : 1 hạt xanh, vỏ nhăn. Biết rằng phép lai tuân theo quy luật di truyền phân li độc lập của Menden.

 1. Hãy nêu các kiểu hình được xem là biến dị tổ hợp xuất hiện trong kết quả của phép lai trên?

 2. Xác định kiểu gen của hai cây đậu đời P (bố, mẹ)?

 3. Viết sơ đồ lai để tìm tỉ lệ phân li kiểu gen của phép lai trên?

Câu 2: (2.5 điểm)

a. Nhiều người cho rằng: “Việc sinh con trai và con gái là do người mẹ quyết định”. 

Theo em quan niệm này là đúng hay sai? Giải thích quan điểm dựa trên cơ chế phân ly nhiễm sắc thể trong việc hình thành giới tính ở ngườì?

b. Đọc thông tin sau:

Những năm 2000 và gần đây, tỷ số giới tính khi sinh có sự chênh lệch khá cao, liên tục tăng và nghiêng về trẻ em trai: năm 2006 tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là: 110 trẻ trai/100 trẻ nữ (110/100), cao ở mức thứ 4 trên thế giới; năm 2007 và 2008, tỷ số này đã là 112/100;  năm 2009 là 110,5/100 và năm 2010 là 111,2/100.

(Trích nguồn: http://dansohcm.gov.vn/tin-tuc/584/giảm-thiểu-mất-can-bằng-giới-tinh-khi-sinh/)

+ Em hãy nêu nguyên nhân ảnh hưởng đến sự mất cân bằng giới tính trong xã hội hiện nay.

+ Nếu em là người lãnh đạo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, em sẽ đề xuất những biện pháp nào để góp phần cân bằng giới tính ở địa phương em sinh sống.

Câu 3: (2.5 điểm)

                            Hình A


2019-10-20 (2)

                            Hình B2019-10-20 (1)

 1. Xác định tên gọi của 2 phân tử hiện diện trong hình A và hình B. 

 2. Một đoạn mạch đơn của gen A có trình tự các nuclêôtit như sau:

       Mạch 1: … - A – G – T – X – X – T – G – X – T – A – T – X – G –  …

+ Tìm trình tự nucleotit có trên mạch 2 của gen?  

+ Tính tổng số nu, chiều dài và số liên kết hidro của gen A (Biết 1 nucleotit = 3,4Aº)

Câu 4: (2,5 điểm)

Mối đe dọa đối với rùa biển (Threats to sea turtles) là những nguy cơ có thể gây ra sự tuyệt chủng hoặc sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng các loài rùa biển, loại trừ các mối đe dọa thuộc về tự nhiên, những mối đe dọa chính cho sự tồn vong của rùa biển xuất phát từ con người. Trong số 7 loài rùa biển, tất cả đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa hoặc là nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp. Sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sự tác động rất lớn của con người. 

Trong đó, rùa biển đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ con người, với hoạt động săn bắt rùa để lấy vỏ làm đồ lưu niệm hay thu thập trứng rùa của chúng. Rùa biển hiện đang là nạn nhân của rất nhiều hoạt động của con người, từ việc đánh bắt ngẫu nhiên khi rùa biển vô tình lọt vào lưới và các phương tiện đánh bắt hải sản của người dân, cho đến các hoạt động đánh bắt chủ ý mang tính chất hủy diệt. Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu môi trường trên toàn cầu cũng là nguyên nhân đe dọa sự sống còn của rùa biển. Biến đổi khí hậu cũng có thể đe dọa đối với rùa biển bởi trứng rùa biển sinh ra cá thể đực hay cái phụ thuộc vào nhiệt độ.

Dựa vào thông tin đọc bên trên em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

 1. Hãy nêu những lý do có thể gây ra sự suy giảm nghiêm trọng đến sự tồn vong của các loài rùa biển xuất phát từ con người?

 2. Em hãy nêu các biện pháp hữu ích của con người và học sinh cần làm để góp phần ngăn chặn và phục hồi quần thể rùa biển ?----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC  9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Câu

Trả lời

Điểm số

Câu 1

(2.5đ)


a. Biến dị tổ hợp:  hạt vàng, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn

b. P: đậu Hà Lan hạt vàng, vỏ trơn dị hợp :  AaBb

         đậu Hà Lan hạt xanh, vỏ nhăn:             aabb

c. 

P:       AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn)

G:     AB, Ab, aB, ab            ab

F1:  Kiểu gen:  1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

       Kiểu hình: 1 hạt vàng, vỏ trơn : 1 hạt vàng, vỏ nhăn 

                         1 hạt xanh, vỏ trơn : 1 hạt xanh, vỏ nhăn

0,5 đ

0,5 đ x 20,5 đ


0,5 đ

Câu 2

(2.5 đ)

a. Không đúng.

0,5 đ

b. Cơ chế NST xác định giới tính:

P:      Bố (2n = 44A + XY)     x     Mẹ (2n = 44A + XX)                        1,0 đ

Gp:     22A + X; 22A + Y                              22A + X

F1:               ( 44A + XY )        :             (44A + XX)

                                   (1 nam : 1 nữ)


1.0 đ

b1. Nêu được ít nhất 2 nguyên nhân: Do phong tục tập quán lạc hậu, phá thai lựa chọn giới tính (hoặc lý do có tính thuyết phục tùy học sinh nêu ra)

0,5 đ

b2. Nêu được ít nhất 2 biện pháp thuyết phục.

0,5 đ

Câu 3

 (2,5đ)

3.1. Hình A: ADN        ; HÌnh B: ARN

3.2 Một đoạn mạch đơn của gen A có trình tự các nuclêôtit như sau:

Mạch 1: … - A – G – T – X – X – T – G – X – T – A – T – X – G –  ...

                          l       l       l      l       l      l       l      l       l       l       l      l       l

 Mạch 2:...  - T – X – A – G – G–  A–  X–  G – A – T– A – G – X–  …


b. L = N/2 x 3,4 = (2A+2G)/2 x 3,4 = (2x6 + 2x7)/2 x3,4 = 44,2 ( A0

   H = 2A + 3G = 2x6 + 3x7 = 33 ( liên kết) 

Tính tổng nu: 2A + 2G = (2 x 6) + (2 x 7) = 26 nu


0.5đ   0.5 đ0.5 đ


0.5đ


0.5đ

Câu 4

(2.5 đ)

 1. Liệt kê những lý do xuất hiện trong nội dung đọc:

Nạn săn bắt và buôn bán rùa biển bất hợp pháp, đánh bắt không chủ ý, ô nhiễm môi trường nướcthiên địch và các loài ngoại laibiến đổi khí hậu.

 1. Nêu các biện pháp hữu ích của con người và học sinh cần làm:

+ Tuyên truyền hạn chế xả rác vào bất kỳ hệ sinh thái nào trên trái đất.

+ Tham gia cứu hộ rùa tại các khu vực sống của chúng

+ Ấp trứng rùa dựa vào nhiệt độ (từ 26 độ - 32 độ) để cân bằng giới tính của quần thể rùa theo mong muốn

 • 32 độ: trứng nở ra rùa cái

 • 26 độ: trứng nở ra rùa đực

(HS có thể đưa ra các giải pháp đúng khác vẫn tính điểm)


1.0 đ

(thiếu 1 ý trừ 0,25đ)


6  x 0.25 đ

HẾT
     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Mẹ tôi bảo:

“Con sống không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả bạn bè, và chắc chắn tất cả bạn bè không bao giờ hài lòng hết về con, dù con có làm gì đi nữa. Nhưng con cũng đừng sống để bạn bè phải chọn cách xa lánh con, bởi vì:

Bố mẹ có thể nuôi con khôn lớn, yêu thương che chở cho con nhưng bạn bè mới là người dạy cho con trưởng thành.

Bố mẹ vì tình thương dành cho con có thể đối xử thiên vị với con. Nhưng bạn bè sẽ là người dạy cho con cách sống công bằng.

Bố mẹ là mái nhà của con, là nơi bình yên của con nhưng khi con ra ngoài, con không thể nào đơn độc được, con làm gì cũng phải cần có bạn bè.

Gia đình là tài sản sẵn có của con, con sinh ra đã có một gia đình, nhưng bạn bè là “tài sản” phải do chính hai bàn tay con tạo dựng nên. Nếu con không tạo dựng được những “tài sản” mang tên bạn bè thì con chính là người thất bại!

     Và nếu suốt cả đời con không thể có bạn tốt, thì điều đó không phải là lỗi của bạn mà là lỗi của chính con”.

 (Mèo Xù, “Bơ đi mà sống”, NXB Văn học)

 1. Cho biết nội dung của đoạn văn trên.

 2. Hãy chỉ ra các từ ngữ xưng hô trong văn bản và nhận xét thái độ của người nói với người nghe trong cách xưng hô đó.

 3. Theo em, cần làm gì để có thể xây dựng được một tình bạn đẹp? (Trả lời trong khoảng 3 đến 5 dòng). 

Câu 2: (3 điểm)

Dưới đây là nỗi lo lắng của không ít các vị phụ huynh về con em mình : 

“Không biết nấu ăn, không biết nhặt rau, rửa chén, không biết giặt quần áo… là điểm chung của việc “nghèo nàn” kinh nghiệm sống ở một bộ phận bạn trẻ hiện nay. Con đi học về, hôm thì: “Bộ quần áo này của con bẩn rồi, mẹ giặt cho con nhé”. Hôm thì: “Tại sao mẹ lại quên bỏ chai nước vào ba lô của con, để con khát khô cả họng?”.

Nhiều hôm tôi bực mình với thái độ hờ hững của con kiểu như: “Món này con không thích, mẹ nấu món khác cho con ăn”. Đến chiếc xe đi học bị bẩn con cũng phải nhờ bố đi rửa. Thú thật có lúc tôi nhận ra con chẳng biết làm gì ngoài cái việc học xuất sắc. Hằng năm con đều nhận danh hiệu học sinh giỏi, nhưng tôi không cảm thấy vui bởi lẽ con đang bị khuyết kỹ năng sống”.

(Ngọc Liên, báo Tuổi trẻ ngày 08/06/2015)

Hãy viết một văn bản nghị luận ngắn (25 – 30 dòng) trình bày suy nghĩ của em về thực trạng được nêu trong đề bài ở giới trẻ hiện nay.

Câu 3: (4 điểm)

  Từ văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu), trong vai Kiều Nguyệt Nga, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Lục Vân Tiên.

(Bài làm có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận).

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU


NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1


a

Nội dung của đoạn văn trên: 

 • Trong cuộc sống chúng ta cần phải có bạn bè.

 • Cần phải tạo dựng được những tình bạn đẹp và phải có những người bạn tốt.

* Lưu ý: học sinh có cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo hiểu đúng nội dung chính của đoạn văn.


0,5 đ

0,5 đ

b

 • Học sinh chỉ ra từ ngữ xưng hô: bố,mẹ, con.

 • Nhận xét thái độ: thân tình, khuyên nhủ, bảo ban…

0,5 đ

0,5 đ

c

 • Học sinh có thể nêu ra các hướng hành động của bản thân: cần phải chân thành, quan tâm, chia sẻ, đóng góp để bạn bè tiến bộ; không bao che cái xấu của bạn, không lợi dụng,…

 • Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy…

*Lưu ý: học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhau, giáo viên cần trân trọng cách diễn đạt sáng tạo của học sinh, đúng ý, tùy mức độ gv cho điểm.

0,75 đ0,25 đ

Câu 2

Hãy viết một văn bản nghị luận ngắn (25 – 30 dòng) trình bày suy nghĩ của em về thực trạng được nêu trong đề bài  ở giới trẻ hiện nay.


1. Yêu cầu về kỹ năng:

- Học sinh viết một văn bản nghị luận ngắn với bố cục 3 phần rõ ràng.

- Biết vận dụng các thao tác nghị luận như giải thích, chứng minh, bình luận, biểu cảm, …

- Lời văn trôi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, không sai lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp…

2. Yêu cầu về nội dung:

a. Mở bài:

 Giới thiệu vấn đề nghị luận : thực trạng thiếu kĩ năng sống của giới trẻ hiện nay.

b. Thân bài:

- Giải thích kỹ năng sống là gì?

- Biểu hiện, thực trạng thiếu kĩ năng sống của giới trẻ hiện nay.

- Nguyên nhân

- Tác hại, hậu quả của việc thiếu kĩ năng sống.

- Đưa ra giải pháp để khắc phục thực trạng thiếu kĩ năng sống ở giới trẻ.

c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bài học.

(Giám khảo tùy theo mức độ cảm nhận của HS xem xét, cho điểm)

 Biểu điểm:

* Đáp ứng tốt các yêu cầu của đề. Bài viết nêu bật được nội dung cần bàn, bố cục đủ 3 phần, ý sáng rõ, lập luận thuyết phục, diễn đạt lưu loát; có thể còn vài sai sót về chính tả, dùng từ.

 * Đáp ứng cơ bản các yêu cầu của đề. Bài viết nêu được những nội dung chính cần bàn. Bố cục rõ ràng, lập luận tạm được, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

 * Chưa hiểu hoặc hiểu chưa kĩ đề, bàn luận chung chung về vấn đề, bài viết sơ sài hoặc lan man, bố cục không chặt chẽ, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

  *  Bỏ giấy trắng2,5đ – 3,0đ1,5đ -2,0đ0,5đ – 1,0đ0,0đ

Câu 3

Từ văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Trích truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu), trong vai Kiều Nguyệt Nga, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Lục Vân Tiên.

(Bài làm có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận).


 1. Yêu cầu về kĩ năng:

 • Nắm phương pháp làm bài văn kể chuyện từ tác phẩm văn học có kết hợp yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

 • Bố cục và hệ thống ý sáng rõ.

 • Văn trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ, trình bày rõ ràng.

 1. Yêu cầu về nội dung:

 1. Mở bài:

 • Giới thiệu câu chuyện sẽ kể. 

 • Giới thiệu tôi là Kiều Nguyệt  Nga, con gái tri phủ ở Hà Khê.

 •  Giới thiệu hoàn cảnh gặp phải bọn cướp và được Lục Vân Tiên cứu.

 1. Thân bài:

 • Cảnh gặp bọn cướp, đông, chặn đường, quát tháo đòi vàng bạc.

 • Hình ảnh người anh hùng Lục Vân Tiên xuất hiện:

+ Bẻ cây làm vũ khí.

+ Quát vang lũ côn đồ kia hãy dừng tay lại…

+ Trận đánh nhau kết thúc rất nhanh…

+ Lục Vân Tiên đánh bại bọn cướp…

 • Sau khi đánh bại bọn côn đồ:

+ Kim Liên vì quá sợ hãi mà khóc…

+ Chàng trai tiến lại gần và ai ủi…

+ Chúng tôi nói chuyện và biết danh tính của nhau…

+ Tôi mời chàng về nhà để trả ơn nhưng chàng từ chối và xin cáo biệt.

 • Tôi nhận ra Lục Vân Tiên là một con người tốt bụng, hiệp nghĩa và đáng bậc anh tài.

 1. Kết bài

 • Khẳng định lại câu chuyện đẹp trong đoạn trích.

 • Bài học bản thân.


* Biểu điểm:

- Điểm 3,5 -> 4,0: Nắm vững thể loại tự sự, vận dụng kết hợp các yêu cầu tự nhiên, khéo léo. Diễn biến các sự việc hợp lí, chặt chẽ; cảm xúc chân thật, tự nhiên, có chiều sâu. Bố cục rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, văn giàu cảm xúc, chữ viết đẹp, sạch sẽ. Lỗi diễn đạt không đáng kể.

- Điểm 2,5 -> 3,0: Nắm được thể loại, vận dụng khá các yêu cầu. Diễn biến truyện hợp lí, văn có cảm xúc, tự nhiên. Bố cục rõ ràng; miêu tả nội tâm, biểu cảm và nghị luận chưa nổi bật, mắc từ 2 đến 3 lỗi diễn đạt.

- Điểm 1,5 -> 2,0: Chưa nắm vững thể loại tự sự. Các yêu cầu kết hợp còn mờ nhạt. Diễn biến truyện đôi chỗ chưa hợp lí. Nội dung kể còn sơ sài. Mắc khoảng 5 đến 6 lỗi diễn đạt. Chữ viết không cẩn thận, còn bôi xóa.

- Điểm 0,5 -> 1,0: Chưa nắm thể loại tự sự. Kể sơ sài các chi tiết sự việc. Mắc nhiều lỗi diễn đạt (từ 6 lỗi trở lên). Sai chính tả, dùng từ. Chữ viết không cẩn thận, bài bôi xóa nhiều. Lạc đề: 0,5 điểm.

- Điểm 0: Bài làm bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: HS có thể kể theo mạch cảm xúc, sáng tạo nhưng phải đảm bảo đúng nội dung đoạn trích. Giám khảo cần căn cứ vào mức độ phong phú, sâu sắc của bài làm để đánh giá số điểm cho phù hợp.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------
     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày hoàn cảnh thành lập của tổ chức ASEAN? Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày cách mạng Cu Ba. Vì sao nói cách mạng Cu Ba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh?

 Câu 3 : (4 điểm)

Trình bày quá trình liên kết khu vực của liên minh Châu Âu. Vì sao nói liên minh Châu Âu là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU/ĐIỂM

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

ĐIỂM CHI TIẾT


Câu 1:

Trình bày hoàn cảnh thành lập của tổ chức ASEAN?


-Đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập 1 tổ chức liên minh khu vực nhằm :

+Cùng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

+Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

-Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan ) gồm 5 nước : Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Singapore và Thái Lan.

0.50.5

0.5


0.75


Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ? 

Vì: 

+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX tình hình chính trị ở Đông Nam Á chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

+ Đông Nam Á trở thành khu mậu dịch tự do, hợp tác kinh tế.

+ Mở rộng thành viên.0.250.25


0.25


Câu 2:

Trình bày cách mạng Cu Ba. Vì sao nói cách mạng Cu Ba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh ?Trình bày cách mạng Cuba.

- Ngày 26/7/1953, 135 thanh niên yêu nước tấn công pháo đài Môn-ca-đa nhưng thất bại. 

- Nhân dân Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi – đen Ca-xtơ-rô tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường. 

- Ngày 1 /1 /1959,  cách mạng Cuba giành được thắng lợi.

- Sau ngày cách mạng thắng lợi, đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để.

- Trong nửa thế kỉ qua, Cu Ba vẫn đứng vững và tiếp tục đạt được những thành tựu mới.

Vì sao nói cách mạng Cu Ba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh ?

 - Đi đầu trong phong trào chống chế độ độc tài, chống can thiệp vũ trang của Mĩ,

 - Đánh thắng sự xâm lược của Mĩ, kiên cường đứng vững trước việc bao vây cấm vận kéo dài của Mĩ.

 - Kiên định trên con đường XHCN.

 - Làm nghĩa vụ quốc tế đến với các dân tộc ở châu Á, Phi và Mĩ La tinh.0.5


0.50.5


0.25


0.25

0.25


0.250.25

0.25


Câu 3:

Trình bày quá trình liên kết khu vực của liên minh Châu Âu? Vì sao nói liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới?


 • Tháng 4/1951: Ra đời Cộng đồng than – thép Châu Âu

 • Tháng 3/1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu. Cộng đồng kinh tế (EEC)

 • Tháng 7/1967: Cộng đồng Châu Âu (EC)

 • Tháng 12/1991 : Liên minh Châu Âu (EU)

 • Ngày 1/ 1/ 1999, một đồng tiền chung được phát hành là đồng EURO.

 •  Hiện nay, Liên minh Châu Âu là 1 liên minh KT – CT lớn nhất thế  giới.

Vì sao nói liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới?

- Là 1 trong 3 trung tâm kinh tế thế giới

- Số nước thành viên của EU ngày càng tăng 

0.5


0.5


0.5

0.5

0.5


0.50.5

0.5

HẾT

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I/ Trắc nghiệm (3 điểm)

 1. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài bảng trả lời theo mẫu sau:

Câu

1

2

3

4

Đáp án

 1. Điểm nào sau đây không đúng với địa hình miền núi Bắc Bộ:

 1. Phía đông bắc là núi thấp, trung bình.

 2. Phía tây bắc có núi cao.

 3. Nhiều cao nguyên đất đỏ, bazan.

 4. Nhiều dãy núi hình cánh cung.

 1. Tài nguyên quý giá nhất của vùng đồng bằng sông Hồng là:

 1. Rừng b. Biển c. Khoáng sản d. Đất phù sa

 1. Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng kinh tế nổi bật là:

 1. Nông nghiệp c. Công nghiệp

 2. Kinh tế biển d. Tất cả đều đúng

 1. Vào mùa hạ, vùng nào sau đây chịu ảnh hưởng của gió Lào khô nóng:

 1. Đồng bằng sông Hồng.

 2. Vùng Bắc Trung Bộ.

 3. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

 4. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 1. Điền vào chỗ trống

 • Vùng đồng bằng sông Hồng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có ......(1)....., thuận lợi phát triển......(2)............, là vụ sản xuất chính của nhiều địa phương

 • Khí hậu Trung du và miền núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng sâu sắc của......(3)....... và .......(4)..........

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Trình bày những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2. (1.5 điểm) Dựa vào Tập Bản đồ Địa lí 9, em hãy:

a) Đọc trang thương mại, cho biết tỉnh (thành) nào có giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước (ghi rõ giá trị). Giải thích vì sao ở đây lại có giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất nước? (1điểm)

b) Đọc trang “vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, kể tên các ngành công nghiệp  thuộc trung tâm công nghiệp Nha Trang. (0.5 điểm)

Câu 3. (2.5 điểm) Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp trọng điểm

(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Ngành / năm

2004

2006

2009

2011

2013

Công nghiệp khai thác nhiên liệu

93,4

116.9

181,2

246,8

366,7

Công nghiệp dệt

107,4

155,3

259,1

426,9

555,4

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

134,6

264,1

428,5

460,6

1012,4

a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp trên giai đoạn 2004 - 2013

b) Nhận xét và giải thích.

Câu 4. (1.0 điểm) Cho đoạn thông tin sau:

Tăng trưởng kinh tế đang kéo theo nhu cầu về sử dụng nhiên liệu, nguyên vật liệu cho sản xuất gia tăng, trong khi các nguồn tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt, lại gây ô nhiễm môi trường. Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) là giải pháp hiệu quả giúp gia tăng giá trị sử dụng kinh tế của nhiên liệu, nguyên vật liệu, đồng thời góp phần làm giảm tác động xấu đến môi trường, mang lại nhiều lợi ích.

Theo quy trình sản xuất tại các nhà máy bia Heineken Việt Nam, phần lớn năng lượng đầu vào đang sử dụng điện sinh khối được sản xuất từ vỏ trấu và phế thải đồng ruộng. Bên cạnh đó, rác thải chính ở đầu ra là bã bia đã được tận dụng để sản xuất thức ăn gia súc; nước thải được xử lý bảo đảm tiêu chuẩn để làm vệ sinh và tưới cây; khí sinh học thu từ nước thải được tận dụng vào nhiều quy trình sản xuất khác;… Mô hình tập trung vào việc tái sử dụng các phụ phẩm trong sản xuất thành nguyên liệu mới thay vì tìm kiếm và khai thác tài nguyên thiên nhiên mà Heineken Việt Nam đang áp dụng được gọi là KTTH.

Về việc khai thác tài nguyên, sản xuất và vứt bỏ sau tiêu thụ, dẫn đến nguồn tài nguyên sẽ ngày càng cạn kiệt, đồng thời tạo ra một lượng phế thải khổng lồ, gây áp lực lớn lên môi trường. Mô hình này chú trọng việc quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải. Việc tận dụng tài nguyên có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức như sửa chữa, tái sử dụng hay tái chế. Do đó, KTTH sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của vật chất (nhiên liệu - nguyên vật liệu) và giảm lượng rác thải đang tác động tiêu cực đến môi trường.

(Theo Báo Nhân Dân – Điện tử)

Em hãy cho biết Việt Nam đang khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện điều gì? Nêu ngắn gọn những lợi ích của việc làm đó.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

(Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 9 và máy tính cầm tay theo quy định)

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

                                                       

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1


( 3.0 điểm)

Phần A

1. c 2. d 3. b 4. b

Phần B. Điền vào chỗ trống 

 1. Mùa đông lạnh

 2.  Vụ đông

 3. Độ cao địa hình

 4. Hướng núi

Trắc nghiệm (2đ)

Mỗi câu 0.5đMỗi ý 0.25đ

Câu 2

(2.0 điểm)

 • Địa hình: 

Các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía tây, / dải đồng bằng hẹp ở phía Đông

 • Bờ biển khúc khuỷu, / có nhiều vũng vịnh

 • Khí hậu: nóng và khô, mùa khô kéo dài 🡪/ dẫn đến hiện tượng sa mạc hóa

 • Sông ngòi: ngắn, dốc chảy theo 2 hướng, đổ ra biển Đông và vùng Đông Nam Bộ. / có tiềm năng thủy điện.Mỗi ý 0.25đ

Câu 3

(1.5 điểm)

a. TP Hồ Chí Minh  ( 0,25 )

Giá trị:

 • Xuất khẩu : 29 162 triệu USD (0,25)

 • Nhập Khẩu : 25 621 triệu USD (0,25)

Vì TP Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại và dịch vụ lớn nhất nước.(0,25)

b. Các ngành công nghiệp: hóa chất, cơ khí – điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, chế biến nông sản, khai thác cát thủy tinh, sản xuất giấy - xenlulo

Học sinh kể trên 6 ngành: 0.5đ

Từ 3 - 5 ngành: 0.25đ

Câu 4

(2.5 điểm)

a/ 

Vẽ biểu đồ đường

khoảng cách năm không phù hợp (trừ 05đ)

Sai khoảng cách trục tung: không chấm điểm

Có đầy đủ: tên biểu đồ, số liệu, đơn vị, chú giải 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp trọng điểm

Đơn vị: %

Ngành / năm

2004

2006

2009

2011

2013

Công nghiệp khai thác nhiên liệu

100

119,8


194,0

264,2

392,6

Công nghiệp dệt

100

144,6

241,2

397,5

517,2

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

100

196,2

318,4


475,9

752,2
Nếu thiếu hoặc sai 1 yếu tố: trừ 0.25đ

b/

Nhận xét  

Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp trọng điểm liên tục tăng nhưng không đồng đều.

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tăng mạnh nhất (tăng 652,2 %).


0.25đ


0.25đ

Câu 5

(1.0 điểm)


- Việt Nam đang khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn

- Những lợi ích:

 • Tái tạo và tận dụng tài nguyên, kéo dài tuổi thọ của vật chất (nguyên liệu – nhiên liệu )

( hoặc HS có thể  trả lời là : gia tăng giá trị sử dụng kinh tế của nhiên liệu, nguyên vật liệu )

 • Giảm lượng rác thải đang tác động tiêu cực đến môi trường 

0.0.25đ
0.25đ

--HẾT--


     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Giáo dục công dân 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Cho câu tục ngữ:

Sông sâu sóng cả, chớ ngã tay chèo

Theo em, câu tục ngữ trên nói về đức tính gì? Em hãy nêu khái niệm đức tính đó và có ý nghĩa gì đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống?

Câu 2: (2 điểm) 5 (1)

 1. Em hãy cho biết biểu tượng chim bồ câu thể hiện cho khát vọng gì của nhân loại?

b) Em hãy nêu khái niệm của khát vọng trên? Và tại sao chúng ta phải bảo vệ điều đó?

Câu 3: (2 điểm)

Bạn Nam là lớp trưởng lớp 9A, vì chơi khá thân với bạn Vi và biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình bạn Vi nên bạn Nam đã quyết định lấy tiền quỹ lớp ra giúp cho gia đình bạn Vi số tiền là 500.000 đồng.

a)  Em có tán thành với việc làm của bạn Nam hay không? Tại sao?

b)  Để thực hiện tốt tính dân chủ và kỉ luật, trong trường hợp đó bạn Nam cần phải làm như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị hội nhập sâu rộng, đường lối đối ngoại của Đại hội XI đã có một số phát triển mới, quan trọng để phù hợp với nhiệm vụ mới và tình hình mới, cụ thể là:

“Lợi ích quốc gia - dân tộc vừa là mục tiêu vừa là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại. Lợi ích quốc gia - dân tộc là lợi ích tối cao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam và hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nhập quốc tế trở thành định hướng đối ngoại lớn, lấy hội nhập kinh tế là trọng tâm và mở rộng sang các lĩnh vực khác: chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa-xã hội và ở mọi cấp độ song phương, khu vực, đa phương và toàn cầu. Từ chủ trương “là bạn và đối tác tin cậy” của Đại hội IX, Đại hội XI bổ sung thêm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.”...

(Trích: http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/csdoingoai/ns140217213857- Bộ Ngoại giao Việt Nam)

a) Đoạn trích trên có liên quan đến nội dung bài học nào mà em đã học? Em hãy cho biết Đảng và Nhà nước ta đã có những nguyên tắc nào liên quan đến nội dung trên?

b) Em hãy cho biết tên gọi đầy đủ của các tổ chức sau:

 1.    2.         3.                      4.

Câu 5: (2 điểm)

Một số bạn thường tâm sự với Thắng “nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam mình có mặc cảm thế nào ấy. So với Thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm (nhiều khi tiêu cực như tập tục lạc hậu, tục lệ ma chay cưới hỏi lãng phí, mê tín dị đoan…). Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu.”

Em có đồng ý với ý kiến của các bạn trên không? Vì sao? Nếu em là Thắng em sẽ nói gì với các bạn?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1 - Theo em, câu tục ngữ trên nói về đức tính tự chủ.

- Khái niệm:

Tự chủ là biết làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

0,5 đ


0,5 đ


Ý nghĩa của đức tính trên đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống là:

 • Giúp ta sống đúng đắn và cư xử có văn hóa, có đạo đức.

 • Đứng vững trước những khó khăn và thử thách.


0,5 đ

0,5 đ

Câu 2Theo em, hình ảnh chim bồ câu nói lên khát vọng hòa bình của nhân loại.

Khái niệm:

Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang

Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng, hợp tác giữa các dân tộc, quốc gia, giữa con người với con người.

Là khát vọng của toàn nhân loại

Vì sao phải bảo vệ hòa bình:

- Hòa bình mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc

- Chiến tranh, xung đột vũ trang còn diễn ra nhiều nơi trên Thế giới

0.25đ
0,25đ


0,5đ0,25đ0,25đ


0,5đ


Câu 3a

Em không tán thành với việc làm của bạn Nam.

Vì việc làm của bạn là vi phạm tính dân chủ. Dân chủ là mọi người được biết, được tham gia bàn bạc để quyết định các công việc chung của tập thể. Quỹ lớp là tài sản chung của tập thể, Nam muốn làm điều đó thì phải có sự đồng ý của tập thể. 

0,5 đ


0,5 đ

b. 

      b. Để thực hiện tốt tính dân chủ và kỉ luật, trong trường hợp đó, Nam phải bàn bạc với tập thể, với giáo viên để đưa ra quyết định. 

(Tùy học sinh đưa ra cách thực hiện đúng để giáo viên cho điểm)

1,0 đCâu 4
 1. Đoạn trích trên có liên quan đến nội dung bài học: Hợp tác cùng phát triển.

      Đảng và Nhà nước ta đã có những nguyên tắc: 

 • Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

 • Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực

 • Giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng hòa bình

 • Phản đối âm mưu, hành động gây sức ép, áp đặt cường quyền

 • Bình đẳng cùng có lợi. 

b) Học sinh trả lời: Đúng chính xác tên mới có điểm

- Hình 1: Tổ chức y tế thế giới 

- Hình 2: Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc 

- Hình 3: Tổ chức Liên hợp quốc

- Hình 4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

0.250.75

(HS trả lời từ 3 ý trở lên: đạt 0.75đ)

0,25đ cho mỗi ý


Câu 5a

Em không đồng ý với ý kiến của các bạn.

0,5 điểm

b

Vì chúng ta cần phải biết những truyền thống, những tập quán, những phong tục lạc hậu lỗi thời không còn phù hợp và ngoài truyền thống đánh giặc dân tộc Việt nam còn nhiều truyền thống đáng tự hào như: Truyền thống đoàn kết, cần cù lao động; nhân nghĩa; hiếu học; tôn sư trọng đạo; những truyền thống về văn hóa nghệ thuật.

1,0 điểm

(Tùy học sinh trả lời hợp lí để cho điểm)


Em sẽ khuyên các bạn phải tìm hiểu để biết đầy đủ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 (Tùy học sinh trả lời hợp lí để cho điểm)

0,5 điểm

--HẾT--ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TIẾNG ANH 9

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời


I- (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track 2 – English 9 – Unit 1 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. Maryam and Lan usually write to one another every two years.   

2. Maryam was impressed because Ha Noi was beautiful and its people were friendly.

Answers:

1.  ______ 2.  ______

B- Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. On Friday, Maryam wanted to visit the _________ on Hang Luoc Street. 

A. pagoda B. church C. mosque D. temple

4. Lan enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was _________. 

A. praying B. laying C. paying D. saying

Answers:

3.  ______ 4.  ______

II- (5-14) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

5.  My father likes to wear _________ shirts without symbols, marks or patterns on them. 

A. plaid B. striped C. crosses D. plain 

6. Her parents were very satisfied with the _________ of her learning.  

A. attendance B. advance C. linguistics D. reputation

7. Children enjoy telling ghost stories _________ Halloween night.  

A. on B. at C. in D. byHỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. _________ Buddhism and Hinduism, Islam is the country’s official religion.

A. In addition B. In addition to            C. In conclusion D. In fact

9.  “Mr. Parker’s not interested in advertisements, is he?” – “_________”

A. No problem. B. I promise he isn’t.    C. Yes, he is not at all.  D. No, he isn’t, I’m afraid.

10.Wearing casual clothes give people _________ of choice of colors and styles.

A. freedom B. exchange C. occasion D. fun

11. I take part in this class to _________ my speaking skill.

A. increase B. push C. improve D. lift

12. “How about eating out this evening?” – “_________” 

A. Please do.  B. Not long ago. C. How’s that? D. That’s a nice idea.

(13 – 14) Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. 

13. This sign means:

A. Watch your step.

B. Watch your foot.

C. Watch your hand.

D. Watch your head.

14.  This sign means

A. No left turn for motor vehicles.

B. No left turn or U-turn for motor vehicles.

C. No U-turn for motor vehicles.

D. No left turn or U-turn.

Answers:

5.  ______ 6.  ______ 7.  ______ 8.  ______ 9.  ______

10. ______ 11. ______ 12. ______ 13. ______ 14. ______

III- (15-20) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 19 and 20. (1.5 pts)

The Independence Palace is a famous historic building in District 1, Ho Chi Minh, Vietnam.

           Construction was started in 1868 and completed in 1871 by Pierre-Paul de la Grandière. It was damaged some years later and Ngo Viet Thu designed the restoration Palace. The construction was started in 1962 and completed in 1966. The Palace has a land area of 120,000 square meters and is surrounded by 4 main streets. The front yard of the Palace is a lawn in an oval shape. There are green grass yards, old trees, and 4 tennis courts behind the main building area. The building has been used for the Government’s meetings and receptions. Nowadays, the Independence Palace is a popular historic site in Ho Chi Minh City and visited by many tourists.

* restoration: sự tu bổ, sự khôi phục lại

15. Pierre-Paul de la Grandière designed the first construction of the Palace.                

16. The restoration was started in 1962 and completed in 1967.                                   

17. There’s an oval-shape lawn in the front yard of the Palace.                                    

18. The Palace is visited by many tourists.                                                               

 

 

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19. The main idea of the passage is about _________ .

A. a beautiful place in Vietnam B. a famous historic site in Ho Chi Minh City

C. the land area of the Palace D. Mr Pierre-Paul de la Grandière

20. What has the building been used for?

A. relaxation           B. sightseeing               

C. meetings and receptions                                  D. commerce and communication

Answers:

15.   ______ 16.   ______   17.   ______

18.   ______    19.   ______ 20.   ______

IV- (21-26) Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1.5 pts)

Most people think that the computer is a modern ___(21)____, product of the new technological age. But actually, the idea for a computer ___(22)____worked out over two centuries ago by a man called Charles Babbage.

Babbage was born ___(23)____ 1791 and grew up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for many calculating machines which he called “engines”. In fact, he never finished any of them. Over the years, people have  ___(24)____ whether his machines would ever work or not. Recently, however, the Museum of Science in London has finished building an engine based on Babbage’s designs. They have taken 6 years to complete and more than four thousands parts have been ___(25)____made. Whether it works or not, the engine will be shown at a special exhibition in the Museum of Science in London to ___(26)___ people of Babbage’s works.

21. A. invent B. inventions C. invention D. inventional

22. A. has B. was C. had D. is

23. A. on B. at C. by D. in

24. A. argued B. attended C. impressed D. awarded

25. A. costly B. specially C. approximately D. excitedly

26. A. persuade B. enjoy C. receive D. remind

Answers:

21. ______   22. ______   23. ______   24. ______   25. ______ 26. ______  
HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27-30) Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27. Smart phones have _________developed and become part of our daily life.   (increase)         

28. In summer, weekend _________and campers spread across the hillside. (picnic)

29. She spent a _________ evening with her friend.  (relax)

30. He asked us not to _________ the room.  (entrance

Answers:

27. __________________    28. __________________     

29.  __________________   30. __________________

VI- (31-32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

31.  enjoyed / the peaceful atmosphere / She / while / praying / Maryam was /. /

32. feel equal / Wearing / helps students / in many ways / uniforms /. /  

Answers:

31.  ________________________________________________________________________

32.  ________________________________________________________________________

VII- (33-36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. She worked so hard that she made herself ill. 🡪 She made ______________

34. There isn’t a large car park on this site any more. 🡪 There used _____________

35. We haven’t eaten in this restaurant since last year.   🡪 The last time ____________

36. His parents encourage his younger brother to study harder next term. 🡪 His younger ____

Answers:

33. _________________________________________________________________________

34. _________________________________________________________________________

35. _________________________________________________________________________

36. __________________________________________________________________________


----- THE END OF THE TEST -----ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH 9

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời


I- (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track  2 – English 9 – Unit 1 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- (1-2) Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. Maryam and Lan usually write to one another every two years.   

2. Maryam was impressed because Ha Noi was beautiful and its people were friendly.


Answers:

1.  FALSE 2.  TRUE


B- (3-4) Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. On Friday, Maryam wanted to visit the _________ on Hang Luoc Street. 

A. pagoda B. church C. mosque D. temple

4. Lan enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was _________. 

A. praying B. laying C. paying D. saying


Answers:

3.  C 4.  A


II- (5-12) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.0pts)

5.  My father likes to wear _________ shirts without symbols, marks or patterns on them. 

A. plaid B. striped C. crosses D. plain 

6. Her parents were very satisfied with the _________ of her learning.  

A. attendance B. advance C. linguistics D. reputation

7. Children enjoy telling ghost stories _________ Halloween night.  

A. on B. at C. in D. byHỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. _________ Buddhism and Hinduism, Islam is the country’s official religion.

A. In addition B. In addition to          C. In conclusion D. In fact

9.  “Mr. Parker’s not interested in advertisements, is he?” – “_________”

A. No problem. B. I promise he isn’t.   C. Yes, he is not at all.  D. No, he isn’t, I’m afraid.

10.Wearing casual clothes give people _________ of choice of colors and styles.

A. freedom B. exchange C. occasion D. fun

11. I take part in this class to _________ my speaking skill.

A. increase B. push C. improve D. lift

12. “How about eating out this evening?” – “_________” 

A. Please do.  B. Not long ago. C. How’s that? D. That’s a nice idea.(13 – 14) Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)

13. This sign means:

A. Watch your step.

B. Watch your foot.

C. Watch your hand.

D. Watch your head.


14.  This sign means

A. No left turn for motor vehicles.

B. No left turn or U-turn for motor vehicles.

C. No U-turn for motor vehicles.

D. No left turn or U-turn.

Answers:

5.   D  6.   B   7.   A 8.   B    9.   D 

10. A    11. C   12. D  13. A   14. B  


III- (15-18) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C or D) for the questions 19 and 20. (1.5pts)

The Independence Palace is a famous historic building in District 1, Ho Chi Minh, Vietnam.

           Construction was started in 1868 and completed in 1871 by Pierre-Paul de la Grandière. It was damaged some years later and Ngo Viet Thu designed the restoration Palace. The construction was started in 1962 and completed in 1966. The Palace has a land area of 120,000 square meters and is surrounded by 4 main streets. The front yard of the Palace is a lawn in an oval shape. There are green grass yards, old trees, and 4 tennis courts behind the main building area. The building has been used for the Government’s meetings and receptions. Nowadays, the Independence Palace is a popular historic site in Ho Chi Minh City and visited by many tourists.

* restoration: sự tu bổ, sự khôi phục lại

15. Pierre-Paul de la Grandière designed the first construction of the Palace.                 TRUE

16. The restoration was started in 1962 and completed in 1967.                                    FALSE

17. There’s an oval-shape lawn in the front yard of the Palace.                                     FALSE

18. The Palace is visited by many tourists.                                                                TRUE

 

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19. The main idea of the passage is about _________ .

A. a beautiful place in Vietnam B. a famous historic site in Ho Chi Minh City

C. the land area of the Palace D. Mr Pierre-Paul de la Grandière

 

20. What has the building been used for?

A. relaxation           B. sightseeing               

C. meetings and receptions                                  D. commerce and communication


Answers:

15.   TRUE 16.   FALSE   17.   FALSE 18.   TRUE   

19.   B 20. C  


IV- (21-26) Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1.5pts)

Most people think that the computer is a modern (21)_______, product of the new technological age. But actually, the idea for a computer (22)_______worked out over two centuries ago by a man called Charles Babbage.

Babbage was born (23)_______ 1791 and grew up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for many calculating machines which he called “engines”. In fact, he never finished any of them. Over the years, people have (24) _______ whether his machines would ever work or not. Recently, however, the Museum of Science in London has finished building an engine based on Babbage’s designs. They have taken 6 years to complete and more than four thousands parts have been (25)_______made. Whether it works or not, the engine will be shown at a special exhibition in the Museum of Science in London to (26)_______ people of Babbage’s works.


21. A. invent B. inventions C. invention D. inventional

22. A. has B. was C. had D. is

23. A. on B. at C. by D. in

24. A. argued B. attended C. impressed D. awarded

25. A. costly B. specially C. approximately D. excitedly

26. A. persuade B. enjoy C. receive D. remind


Answers:

21. C  22. B  23. D  24. A  25. B 26. D 


HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27-30) Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27.  Smart phones have _________developed and become part of our daily life.   (increase)         

28. In summer, weekend _________and campers spread across the hillside. (picnic)

29. She spent a _________ evening with her friend.  (relax)

30.  He asked us not to _________ the room.  (entrance


Answers:

27. increasingly 28. picnickers  

29.  relaxing 30. enter

     

VI- (31-32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5pt)

31. enjoyed / the peaceful atmosphere / She / while / praying / Maryam was /. /

32. feel equal / Wearing / helps students /in many ways/ uniforms/. /  

Answers:

31.  She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying.

32.  Wearing uniforms helps students feel equal in many ways.

VII- (33-36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. She worked so hard that she made herself ill.

🡪 She made ___________________________________________________________

34. There isn’t a large car park on this site any more.

🡪 There used __________________________________________________________

35. We haven’t eaten in this restaurant since last year.  

🡪 The last time _________________________________________________________

36. His parents encourage his younger brother to study harder next term.

🡪 His younger __________________________________________________________


Answers:

33.  She made herself ill because she worked very /so hard.

34.  There used to be a large car park on this site.

35. The last time we ate in this restaurant was last year.

36. His younger brother is encouraged to study harder next term by his parents.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu