Bài toán thực tế lớp 9 - Phần Trăm 


Năm trước Bà Sen mua một khu đất hình chữ nhật có kích thước 4m x 20m. Năm nay Bà Sen bán khu đất đó được 4.000.000.000 đồng và ước tính đạt lợi nhuận 25%. Hỏi năm trước giá bán của 1m2 đất là bao nhiêu. 

Giải:

Câu 3:

Mình dùng công thức T.(1+a)=G. Trước đó, Thầy có đưa công thức T.(1-a)=G. Hai công thức này để tính khi có phần trăm rất hay. Nếu T<G dùng Cộng, còn T>G dùng Trừ nha.

Giá miếng đất năm ngoái là: (giá năm ngoái là T, giá hiện tại là G)

T(1+25%)=4.000.000.000

ð  T=4.000.000.000:1,25=3.200.000.000 đồng

Giá của 1m2 đất là:

3.200.000.000/80=40.000.000 đồng.Giải:

Ta thấy T<G nên dùng công thức T.(1+a)=G .

Có 2 cách giải bài này, Thầy làm cả 2 cách:

Các 1: (làm theo lời giải, đi ngược về).

Số tiền trong ngân hàng của Chú Năm sau khi rút 40.000.000 là:

T.(1+9,5%)=194910000

=>T=194910000:1,095=178.000.000

Số tiền trong ngân hàng của chú năm nếu không rút là:

178.000.000+40.000.000=218.000.000

Số tiền ban đầu chú năm gửi là:

T.(1+9%)=218.000.000

T=218.000.000/1,09=200.000.000 đồng.

Cách 2: (gọi x, tìm x)

Gọi x là số tiền ban đầu Chú Năm gửi.

Theo đề bài, ta có:

[x.(1+9%)-40000000].(1+9,5%)=194910000

ó x.1,09 - 40000000=194910000:1,095=178000000

óx.1,09=178000000+40000000=218000000

óx=218000000/1,09=200000000.

d9áp số: 200.000.000 đồng.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu