Bài toán thực tế lớp 9 - Phần tính tiền lương. Đề: một xí nghiệp tính lương cho công nhân theo giơ lao động là 25.000 đồng/1 giờ và theo luạt lao động mỗii ngày công nhan làm 8 giờ và dược nghỉ vào ngày chủ nhật hàng tuần. Nếu trong ngày công nhân làm hơn 8 giờ thì số giờ hơn đó công nhan được tính vào giờ tăng ca, mỗi giờ tăng ca được hưỡng 150% tiền lương so với giờ làm viẹc bình thường, làm việc vào ngày chủ nhật thì tính theo giờ tăng ca.

a)      Trong tháng 10 có 31 ngày và co1 4 ngày chủ nhật. Xí nghiệp yêu cầu công nhân làm việc một ngày 10 giờ và dược nghỉ vào các ngày chủ nhật. Tính tiền lương công vào tháng 10.

b)      Trong tháng 11 có 30 ngày và có 5 ngày chủ nhật. Trong tháng này công nhân có tăng ca trong những ngày bình thường với số giờ tăng ca như nhau ngoài ra công nhân còn làm việc hết tất cả các ngày chủ nhật (mỗi ngày làm 8 giờ) do đó mỗi công nhân nhận được số tiền lương là 9.312.500 đồng. Hỏi những ngày bình thường xí nghiệp tăng ca bao nhiêu giờ?

Giải:

Câu b) đọc đề xong ta thấy tiền lương được tính như sau:

Tiền lương = Tthường.25000+(Ttăng ca +Tchủ nhật).25000.150%

(trong đó T - Time – thời gian )

Trong biểu thức trên:

ü  Tiền lương : đề cho.

ü  Tchủ nhật ,Tthường: tính được

ü  Ttăng ca : đặt x.

Ở trên là định hướng giải, lúc đọc đề xong có được những định hướng đó thì xem như mình hiểu bài.

Bắt đầu giải:

Cách 1: giải theo lời văn, đi tìm tiền công nhân nhận được khi tăng ca.

Số tiền công nhân làm giờ thường tháng 11là:

(30-5).8.25000=5000000

Số tiền công nhân làm ngày chủ nhật tháng 11 là:

5.8.25000.150%=1500000

Số tiền công nhân nhận được của giờ tăng ca:

9312500-5000000-15000000=2812500 đồng.

Số giờ tăng ca là:

Ttăng ca.25000.150%=2812500

=> Ttăng ca=75 giờ.

Vậy mỗi ngày công nhân tăng ca thêm: 75:25=3 giờ.

Cách 2: gọi x.

Gọi x là thời gian tăng ca hàng ngày tháng 11.

Tiền lương = Tthường.25000+(Ttăng ca +Tchủ nhật).25000.150%

9312500=(30-5).8.25000+(x.25+8.5).25000.150%

ó(x.25+8.5).37500=9312500-5000000=4312500

ó25x+40=115

ó25x=75

óx=3.

Còn đây là hình Thầy nhận được của đề, nếu có gì sai xót thì xem hình này.


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu