Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 64Bài 64:

   Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Trong góc B,kẻ tia Bx cắt AC tại D,kẻ CE ^Bx tại E. Hai đường thẳng AB CE cắt nhau ở F.

1.     C/m FD^BC,tính góc BFD

2.     C/m ADEF nội tiếp.

3.     Chứng tỏ EA phân giác của góc DEF

Nếu Bx quay xung quanh điểm B thì E di động trên đường nào?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu