ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2013 – 2014 - MÔN : VẬT LÝ_ KHỐI 10       TRƯỜNG THPT                                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC:  2013 – 2014

    NGUYỄN THỊ DIỆU                                                          MÔN : VẬT LÝ_ KHỐI 10

                                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1: (2 đ)

- Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn.

- Viết công thức tính lực hấp dẫn, nêu đơn vị và ý nghĩa từng đại lượng trong công thức?

Câu 2: ( 2 đ)

- Định nghĩa chuyển động tròn đều.

- Nêu các đặc điểm của vectơ gia tốc hướng tâm ( điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của gia tốc hướng tâm ). Nêu đơn vị và ý nghĩa từng đại lượng trong công thức.

Câu 3: ( 1đ)

      Một lò xo được treo thẳng đứng,  đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng 400g thì lò xo dài 26,5cm. Biết độ cứng của nó là 160N/m, lấy g = 10m/s2. Tìm chiều dài tự nhiên của lò xo.

Câu 4: ( 2,5 đ)

      Một vật có khối lượng 50 kg đang đứng yên thì được kéo với một lực F = 35N theo phương ngang. Sau 5s vật trượt được quãng đường 4m trên mặt sàn. Cho g=10m/s2.

a. Tính độ lớn lực ma sát trượt từ đó suy ra hệ số lực ma sát trượt giữa vật và mặt sàn.( Vẽ hình)

b. Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 10s kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Câu 5: ( 2,5 đ)

     Một xe đua chuyển động tròn đều quanh một đường đua có bán kính  400 m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 360 km/h. Biết xe có khối lượng là 1,8 tấn.

        a. Tính tốc độ góc của xe và chu kỳ chuyển động.

        b. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm và độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên xe lúc này.

 

 

----------- HẾT ----------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu