ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -Môn: Vật Lý – Khối 10 - NĂM HỌC 2013-2014ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Vật Lý – Khi 10

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

I.GIÁO KHOA: (5 điểm)

 

Câu 1: (1.5đ)  

Định nghĩa mômen lực đối với một trục quay. viết công thức, giải thích tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức?

 

Câu 2: (1.5đ)

Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

Hãy giải thích tại sao máy bay phải chạy hết đường băng mới cất cánh được?

 

Câu 3: (2.0đ)

Định nghĩa và viết công thức lực hướng tâm?

  Áp dụng: Một vật có khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với vận tốc 10m/s. Biết     bán kính quỹ đạo là R = 5m. Hãy tính lực hướng tâm tác dụng lên vật?

 

II.BÀI TOÁN: (5 điểm)

 

Bài 1: (2.0đ)  

Một vật có khối lượng 50kg ban đầu đang đứng yên. Tác dụng vào vật một lực kéo là Fk = 200 N theo phương ngang thì vật bắt đầu trượt nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là μt = 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

              a) Tính lực ma sát và gia tốc của vật?

                 b) Tính vận tốc và quãng đường vật trượt được sau 2 giây?

Bài 2: (2.0đ) 

Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng 200g thì lò xo dãn ra 5cm, lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm độ cứng của lò xo?

b) Khi treo thêm một vật khác có khối lượng m' vào lò xo thì lò xo dãn ra 8cm.

    Tính m'?

 

Bài 3: (1.0đ)

Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất bằng 9,8 m/s2; bán kính Mộc Tinh bằng 11,2 lần bán kính Trái Đất; khối lượng Mộc Tinh bằng 318 lần khối lượng Trái Đất. Hỏi gia tốc rơi tự do trên Mộc Tinh bằng bao nhiêu?

 

- HẾT-

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu