ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn : VẬT LÝ - Khối : 10 - Năm học : 2013 - 2014Họ và tên học sinh : ………………………………….…………….. - Lớp : ……………..            

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn : VẬT LÝ - Khối : 10 - Năm học : 2013 - 2014

( Thời gian làm bài : 45 phút - Không kể thời gian phát đề )

Câu 1( 1,5 điểm):Phát biểu định luật II Niu-tơn, viết biểu thức, ghi chú tên gọi và đơn vị của từng đại lượng .

Câu 2 ( 1 điểm) : Lực ma sát trượt :

-          Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào?

-          Nêu điểm đặt và hướng của lực ma sát trượt.

-          Viết biểu thức tính độ lớn của lực ma sát trượt ( không cần ghi chú).          

Câu 3 ( 1,5 điểm):

-          Momen lực : phát biểu định nghĩa, viết biểu thức ( không cần ghi chú).          

-          Khi gập khuỷu tay ta có thể nâng được vật nặng hơn so với trường hợp duỗi thẳng tay theo phương ngang.

            Tại sao?

Câu 4 ( 1 điểm): Hai quả cầu nhỏ, mỗi quả có khối lượng 500g. Lực hấp dẫn giữa chúng là 26,68.10-9N. Tính khoảng cách giữa chúng. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11N.m2/kg2.

Câu 5 ( 1 điểm): Móc một vật có khối lượng 500g vào một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng ( hệ số đàn hồi ) là 100N/m . Lấy g = 10m/s2. Vẽ các lực tác dụng lên vật và tính độ giãn của lò xo.

Câu 6 ( 4 điểm): Một vật có khối lượng m = 2kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực kéo F theo phương ngang, sau khi trượt được 4s thì vận tốc vật đạt 8m/s. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là m = 0,1.

                           Cho g =10m/s2.            

a. Tính gia tốc của vật và quãng đường vật trượt được sau 4s.

b. Tính độ lớn của lực F.

c. Nếu lực kéo F tác dụng lên vật hợp với phương ngang một góc 450 ,thì độ lớn của lực F phải bằng bao nhiêu                                                                                

                        để vật chuyển động thẳng đều?

HẾT .

 

 

 

 

 

                  

Họ và tên học sinh : ………………………………….…………….. - Lớp : ……………..            

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn : VẬT LÝ - Khối : 10 - Năm học : 2013 - 2014

( Thời gian làm bài : 45 phút - Không kể thời gian phát đề )

 

Câu 1 ( 1,5 điểm) :  Phát biểu định luật III Niu-tơn, viết biểu thức ghi chú tên gọi và đơn vị của từng đại lượng.

Câu 2 ( 1 điểm ): Trọng lực:

-          Định nghĩa.

-          Nêu điểm đặt và hướng của trọng lực.

-          Viết biểu độ lớn của trọng lực ( không cần ghi chú).          

Câu 3 ( 1,5 điểm):

-          Phát biểu điu kin cân bng ca vật rắn có trục quay cố định (hay quy tắc momen).

-          Nếu phải gánh hai vật nặng, nhẹ khác nhau thì nên đặt đòn gánh lên vai như thế nào để đi được dễ dàng? Tại sao?

Câu 4 ( 1 điểm): Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, đặt cách nhau 20cm . Lực hấp dẫn giữa chúng là 106,72.10-11N. Tính khối lượng mỗi quả cầu. Cho hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11N.m2/kg2.

Câu 5 ( 1 điểm): Móc một vật có khối lượng 800g vào một lò xo treo thẳng đứng làm lò xo giãn ra 4cm. Lấy g = 10m/s2.

             Vẽ các lực tác dụng lên vật và tính hệ số đàn hồi ( độ cứng ) của lò xo.                   

Câu 6 ( 4 điểm):Dưới tác dụng của lực kéo F theo phương ngang một vật khối lượng m =1 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà, sau khi  đi được 8m vận tốc đạt 4m/s. Hệ sô ma sát trượt giữa vật và bàn là  m = 0,2. Cho g= 10m/s2.

a.       Tính gia tốc của vật và thời gian vật đi 8m đó.

b.      Tính độ lớn của lực F .

c.       Nếu lực kéo F tác dụng lên vật hợp với phương ngang một góc 300 ,thì độ lớn của lực F phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đều?

HẾT .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu