KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10 - HÀM NGHISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM        KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2013 - 2014        TRƯỜNG THPT HÀM NGHI                          MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 10                

                                                                                    Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

                ĐỀ CHÍNH THỨC

I. LÝ THUYẾT: (5,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

    Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn. Nêu các đặc điểm của vectơ lực hấp dẫn. Viết công thức độ lớn lực hấp dẫn.

Câu 2: (1,5 điểm)

    Đối với lực đàn hồi của lò xo, cho biết đặc điểm của :

       a. Điểm đặt và hướng

       b. Phát biểu định luật Húc. Viết biểu thức độ lớn. Giải thích các đại lượng trong công thức. Cho biết đơn vị.

Câu 3: (1,5 điểm)

    Viết các phương trình (gia tốc, vận tốc, tọa độ) của hai chuyển động thành phần của một vật bị ném ngang? Cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

II. BÀI TOÁN: (5,0 điểm)

Câu 4: (2,0 điểm)

    Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 25 cm, khi treo 1 vật có trọng lượng 2 N thì lò xo dãn ra 1 cm. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.

       a. Tính độ cứng của lò xo.

       b. Để lò xo có chiều dài l = 30 cm thì ta phải treo vào  đầu dưới của lò xo 1 vật có khối lượng bằng bao nhiêu?

Câu 5: (3,0 điểm)

    Một vật khối lượng m = 0,5 kg bắt đầu chuyển động từ vị trí A trên sàn dưới tác dụng của lực kéo Fk = 2,5 N có phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,3. Lấy g = 10 m/s2.

       a. Sau khi chuyển động được 1,5 s vật đến vị trí B. Tính quãng đường AB.

       b. Sau khi đến B vật chuyển động thẳng đều đến C. Tính lực kéo trên đoạn đường BC.

       c. Khi đến C lực F ngưng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp đến khi dừng lại.

 

 

 

 

 


…..HẾT…..

 

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: ……………………………………………….

LỚP: …….SBD: ………………………………………………………...

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu