ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN: VẬT LÝ 10 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 10

THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

Câu 1.       (1,0 điểm) Thế nào là lực ma sát? Các loại lực ma sát và đặc điểm của nó?

Câu 2.       (1,0 điểm) Thế nào là biến dạng? Phát biểu và viết biểu thức định luật Húc?

Câu 3.       (1,0 điểm) Thế nào là rơi tự do? Đặc điểm của rơi tự do?

Câu 4.       (1,0 điểm) Thế nào là lực hướng tâm? Biếu thức? Lực hướng tâm có tác dụng gì?

Câu 5.       (2,0 điểm) Một ô tô có khối lượng 2 tấn, sau khi khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Lực ma sát tác dụng vào ô tô có hệ số ma sát là 0,02. Hãy:

a)     Tính gia tốc, lực ma sát và  lực kéo của ô tô?

b)     Nếu lực kéo tăng 2 lần thì sau khi khởi hành 10s vận tốc của ô tô là bao nhiêu?

Câu 6. (2,0 điểm) Một bánh xe có bán kính 6m quay đều 200 vòng trong 4s. Tìm:

a)     Chu kỳ, tần số và tần số góc của bánh xe?

b)     Tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe?

Câu 7.       (2,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 100g treo vào một lò xo thì nó dãn ra 1cm. Ban đầu lò xo có chiều dài 30cm, lấy g = 10m/s2.

a)     Tính chiều dài ở vị trí cân bằng và độ cứng của lò xo?

b)     Thay vật m bằng vật m' lò xo dãn ra 2cm. Tính m'?

c)     Khi treo vật khác có khối lượng 500g thì lò xo dãn ra bao nhiêu?

____ Hết ____

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu