KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - Môn: Vật lí - Khối: 10 - HÙNG VƯƠNGTRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

-----o0o-----

 

KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Môn: Vật lí  -  Khối: 10    

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1: (2 điểm)

a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn (nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức).

b) Quán tính là gì?

Câu 2: (2 điểm)

a) Phát biểu định luật I Niu-tơn.

b) Nêu đặc điểm của lực và phản lực trong tương tác giữa hai vật.

Câu 3 : (2 điểm)

 a) Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm độ cứng 50N/m, một đầu cố định, đầu còn lại treo vật có khối lượng 50g. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng. Lấy g = 10m/s2.

b) Gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8 m/s2. Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3.200 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6.400 km.

Câu 4: (3 điểm)

   Một vật có khối lượng là 100 kg được kéo theo phương ngang trên mặt phẳng ngang. Sau khi bắt đầu trượt được 10 giây vật đạt vận tốc 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy g = 10m/s2

a) Tính gia tốc chuyển động của vật.

b) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật và tính độ lớn của lực kéo.

c) Khi vật đạt vận tốc 10 m/s thì ngưng tác dụng lực kéo, vật tiếp tục đi lên một mặt phẳng nghiêng a=300 so với mặt phảng ngang. Tìm quãng đường vật đi thêm được trên mặt phẳng nghiêng trước khi dừng lại lần đầu. Biết hệ số ma sát không đổi.

Câu 5: (1 điểm) 

     Một vật nặng treo vào đầu một sợi dây dài 1,2m được quay tròn đều quanh một trục thẳng đứng. Ta thấy dây treo bị lệch một góc a = 30o so với phương thẳng đứng. Tính số vòng quay trong mỗi phút. Lấy g = 10m/s2 (bỏ qua lực cản không khí).   

---- HẾT ----

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu