ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10 - Môn: VẬT LÍ - HUỲNH THÚC KHÁNGSở Giáo Dục & Đào Tạo Tp.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 

 

Họ  và tên: …………….…………………………….……..   Lớp:…...

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10

Môn: VẬT LÍ . Thời gian: 45 phút

Ngày: 17 – 12 – 2013

 

Điểm:

 

Câu 1:(1đ) Một người có khối lượng 81 kg, đứng yên trên mặt sàn nằm ngang tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Hỏi áp lực của người này tác dụng lên mặt sàn bằng bao nhiêu ?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Câu 2: (1đ) Một viên bi rơi từ độ cao 45 m tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Tính thời gian rơi.

 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

Câu 3: (1đ)Phát biểu định luật một Niutơn.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1đ)Một ôtô chuyển động thẳng biến đổi đều, không vận tốc đầu, sau 10 giây đạt vận tốc 72 km/h. Tính quãng đường ô tô đi được trong 10 s đầu.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: (1đ)Một vật có khối lượng 100 g treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m, tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Tính độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1đ) Một quả bóng có khối lượng m = 500 g được treo như hình vẽ . Dây treo có  khối lượng không đáng kể, dây không dãn . Lấy g=10 m/s2 . Tính lực căng của dây treo và phản lực của thanh ngang.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………


Câu 7: (1đ) Một viên bi được ném theo phương ngang từ một đỉnh tháp cao 125 m với vận tốc 20 m/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tính tầm xa của viên bi.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


Câu 8:

 

 

 

 

 

 

 


Hỏi bé Tèo nặng bao nhiêu kg? (1đ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: (1đ) Một vật bắt đầu trượt xuống nhanh dần đều từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng, mặt phẳng nghiêng hợp với mặt đất một góc α. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là. Phải thay đổi góc nghiêng  đến giá trị nào để vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng?                                              

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

 

 

Câu 10: (1đ) Tính độ cao tại nơi có gia tốc rơi tự do 2,5 m/s2. Biết bán kính trái đất là 6400 km và gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g =10m/s2.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu