ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013-2014) - Môn: Vật Lý - Khối :10 

 

 

 

 

 


ĐỀ 1

A.   Lý thuyết:

Câu 1: ( 2đ )

Phát biểu nội dung, biểu thức, đơn vị của định luật  III Niu-tơn?

 

Câu 2: ( 3đ )

a/  Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát? Công thức, đơn vị, giải thích các thông số?

b/ Định luật vạn vật hấp dẫn? Công thức, đơn vị, giải thích các thông số?

 

B.   Bài tập:

Câu 1: ( 2đ )       

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính thời gian rơi của vật và vận tốc của vật khi chạm đất

b. Tính quảng đường vật rơi trong giây cuối cùng

 

Câu 2: ( 3đ )

Một vật có khối lượng 250g bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, nó đi được 1,2 m trong 4s

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,03 N

b. Sau thời gian ấy lực kéo ngừng tác dụng vật  chuyển động một quãng đường bao nhiêu nữa sẽ dừng lại hẳn?

 

-------------HẾT----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐỀ 2

A.    Lý thuyết:

 

Câu 1: ( 2đ )

Khi nào thì xuất hiện lực đàn hồi? Định luật Huc, công thức, đơn vị, giải thích các thông số?

Câu 2: ( 3đ )

     a/  Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát? Công thức, đơn vị, giải thích các thông số?

b/ Phát biểu nội dung, biểu thức, đơn vị của định luật II Niu-tơn?

 

B.     Bài tập:

 

Câu 1: ( 2đ ) 

Một lò xo có độ dài tự nhiên 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo có độ dài là 18cm. Tính độ cứng của lò xo?

Câu 2: ( 3đ )

Một vật có khối lượng 1,5 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 2m/s. Sau thời gian 4s, nó đi được quãng đường 20m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực cản Fc = 0,08N

a. Tính độ lớn của lực kéo?

b. Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại?

 

 

-------------HẾT----------------

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu