ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ- KHỐI 10 -TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨATRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

NĂM HỌC 2013-2014

 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ- KHỐI 10

Thời gian : 45 phút

I. GIÁO KHOA: (3.0 điểm)

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức của định luật III Newton.                                               (1đ)

Câu 2: Phát biểu và viết công thức lực hướng tâm.                                                              (1đ)

Câu 3: Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.                                 (1đ)

II. BÀI TOÁN: (7.0 điểm)

Bài 1: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 25 cm, độ cứng k = 400 N/m, lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm chiều dài của lò xo khi treo vật có khối lượng 400 g ?                                                (1đ)

b) Nếu không treo vật mà muốn lò xo dài 35 cm thì phải kéo hay nén vật một lực có độ lớn bao nhiêu?(1đ)

Bài 2: Một tên lửa nước được bắn theo phương ngang ở độ cao 45 m so với mặt đất. Tốc độ của tên lửa lúc vừa ra khỏi bệ phóng là 20 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tên lửa nước ở trong không khí bao lâu?                                                                           (1đ)

b) Điểm rơi của tên lửa nước xuống đất cách điểm bắn theo phương ngang bao xa?            (1đ)   

Bài 3: Một ô tô khối lượng 2 tấn bắt đầu rời khỏi bến A chuyển động theo đường ngang tới B. Biết lực kéo của động cơ có độ lớn là 2000 N. Hệ số ma sát trên đường ngang là µ. Sau khi đi hết quãng đường AB dài 100 m, ô tô đạt vận tốc 36 km/h. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính gia tốc của xe và thời gian để xe đạt được vận tốc trên.                                            (1đ)   

b) Tính độ lớn của lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường và cho biết hệ số ma sát.              (1đ)   

c) Tại B, người lái xe tắt máy và hãm phanh để xuống dốc dài 25 m, nghiêng 300 so với phương ngang. Vận tốc của xe ở cuối chân dốc là 18 km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường trong chuyển động trong mặt đường ngang và dốc là như nhau. Tính độ lớn lực hãm phanh?                                            (1đ)   

------------ Hết  ------------

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

NĂM HỌC 2013-2014

 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ- KHỐI 10

Thời gian : 45 phút

 

I. GIÁO KHOA: (3.0 điểm)

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật II Newton.                                                       (1đ)

Câu 2: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn            .                       (1đ)  

Câu 3: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.                                                            (1đ)

II. BÀI TOÁN: (7.0 điểm)

Bài 1: Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 25 cm. Khi treo vật khối lượng 100 g thì lò xo dài 27 cm, lấy g = 10 m/s2

a) Tìm độ cứng của lò xo?                                                                                                       (1đ)   

b) Muốn lò xo trên dài 30 cm thì phải treo thêm vật có khối lượng bằng bao nhiêu?            (1đ)   

Bài 2: Một tên lửa nước được bắn theo phương ngang với tốc độ đầu 30 m/s và rơi xuống đất sau 2,5 s. Lấy g = 10m/s2. Hỏi:

a) Tên lửa nước được bắn từ độ cao nào?                                                                              (1đ)

b) Tầm bay xa của tên lửa nước là bao nhiêu?                                                                        (1đ)

Bài 3: Một vật có khối lượng m = 50 kg dưới tác dụng của lực kéo theo phương nằm ngang có độ lớn là 45 N bắt đầu trượt nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát µ. Sau khi đi được 100 m, vật đạt vận tốc là 36 km/h. Lấy g = 10 m/s2.                                                        

a) Tính gia tốc của vật và thời gian để vật đạt được vận tốc trên.                                          (1đ)

b) Tính độ lớn của lực ma sát giữa vật và mặt đường, từ đó suy ra hệ số ma sát µ.               (1đ)

c) Sau khi đi hết quãng đường 100 m, người lái xe tắt máy và hãm phanh để xuống dốc dài 25 m, nghiêng 300 so với phương ngang. Vận tốc của xe ở cuối chân dốc là 18 km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường trong chuyển động trong mặt đường ngang và dốc là như nhau. Tính độ lớn lực hãm phanh?(1đ)

------------ Hết  ------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu