KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN: VẬT LÝ – Lớp 10 - LẠC HỒNGTRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG                      KIỂM TRA  HỌC KÌ 1  NĂM HỌC 2013 - 2014                                               TỔ VẬT LÝ                                                                        MÔN: VẬT LÝ – Lớp 10

                                                                                                             Thời gian: 45 phút                                                                                                                                Ngày kiểm tra: 17/12/2013

      ĐỀ  A

Câu 1(2đ): - Phát biểu định luật 2 Newton ? Biểu thức và giải thích các đại lượng trong biểu thức ?

-          Khối lượng là gì? Nêu tính chất của khối lượng ?

Câu 2(2đ): - Lực hấp dẫn là gì ? Tính chất của lực hấp dẫn ?

-          Áp dụng: Một vật có khối lượng m, trên mặt đất có trọng lượng P. Khi chuyển vật lên điểm cách tâm trái đất một khoảng 2R thì trọng lượng của vật bằng bao nhiêu?( Với R là bán kính trái đất)

Câu 3(1đ): - Mô men lực là gì? Công thức và giải thích các đại lượng trong công thức?

Câu 4(2đ): Lúc 7h sáng ở hai địa điểm A và B cách nhau 285m có hai xe đi ngược chiều đến gặp nhau. Xe thứ nhất đi từ A có vận tốc đầu 10m/s và chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2; Xe thứ hai đi từ B có vận tốc đầu 1m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2.

  1. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe?
  2. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau?
  3. Tính quãng đường mà hai xe đi được cho tới khi gặp nhau?

Câu 5(3đ): Một vật có khối lượng 3kg đặt trên sàn nhà nằm ngang, hệ số ma sát nghỉ là µn = 0,25. Lấy g =  10 m/s2.

  1. Muốn cho vật chuyển động thì phải kéo nó với một lực F theo phương ngang là bao nhiêu?
  2. Khi kéo vật với lực F1 = 9N theo phương ngang thì sau 5s vận tốc của vật tăng từ 2m/s lên 7m/s. Tính gia tốc và hệ số ma sát trượt?
  3. Tính lực kéo F2 nghiêng góc 300 so với phương ngang để vật trượt đều?

 

 

 

------------ Hết --------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu